Koncepce – evaluace

   •          

         

    Na škole je aplikovaný velmi provázaný vztah mezi koncepční a autoevaluační činností. Ředitel školy sestavuje šestiletý plán rozvoje školy vztažený vždy na jeho funkční období. V plánu je popsán systematický rozvoj školy v šesti základních oblastech:

    • koncepce a rámec školy, 
    • řízení školy,
    • pedagogický sbor, 
    • výchovně vzdělávací proces, 
    • materiální zabezpečení,
    • spolupráce.
      

    Dlouhodobý plán je rozpracován do dvouletých střednědobých plánů rozvoje školy. V každém střednědobém plánu jsou vytyčeny strategické cíle pro každou jmenovanou oblast.

    Na každý dvouletý plán navazuje autoevaluační činnost školy. V úvodu evaluačního období je sestaven plán evaluace s navržením pevných a volitelných nástrojů a metod. Autoevaluační zpráva na příslušné období vyhodnocuje míru naplnění stanovených strategických cílů a předkládá návrhy na další doplnění, rozvoj či směřování školy ve formě námětů cílů na další období. Navržené cíle vyplývající z autoevaluační zprávy ředitel školy zahrne do následného střednědobého plánu rozvoje školy.

    Dlouhodobá koncepce rozvoje školy_2019–2023

    Střednědobý plán rozvoje školy_2019–2021
    Plán evaluace_2019-2021
    Evaluační zpráva_2019–2021

    Střednědobý plán rozvoje školy_2022–2023
    Plán evaluace_2022-2023
    Evaluační zpráva_2022–2023

     

     

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení