Vyučovací předměty

    • Tělesná výchova 1. ročník
     • Tělesná výchova 1. ročník
     • Pomůcky, kritéria hodnocení, tematický plán
     • 2 vyučovací hodiny týdně      Pomůcky 
      budou doplněny

      Kritéria hodnocení
      Poznámka: Systém hodnocení žáků je založen na dosahování celkového cíle stanoveného v předmětu tělesná výchova, nikoliv na dílčí osobní výkonnosti žáků v některých oborech TV. Cílem naší TV je vybudovat u žáků trvalý, pozitivní vztah k pohybové činnosti vedoucí k aktivnímu zdravému životnímu stylu. Každý žák vstupuje do procesu s individuálními předpoklady, každý žák má jiné podmínky pro osobní rozvoj v oblasti tělesné kultury. Z tohoto důvodu neklademe důraz na splnění předem stanovených limitů, ale na celkový přístup ke všem oblastem tělesné kultury.

       

       

      Typ kritérií

      Popis známky

      Váha známky 1)

      Počet známek 2)

      Hlavní kritéria

      Pohybové dovednosti

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      1

      5

      Rozsah učiva

      Základní pohybové dovednosti

      Časová dotace

      -

      Obsah hodnocení

      Správnost provedení s ohledem na pokrok žáka

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Základy pohybových
      a sportovních her

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      1

      5

      Rozsah učiva

      Základy pohybových a sportovních her

      Časová dotace

      -

      Obsah hodnocení

      Manipulace s míčem

      Průpravná cvičení

      Spolupráce ve skupině

      Herní činnosti

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Vedlejší kritéria

      Práce, aktivita v hodině

      Oznámení

      -

      0,5

      5

      Obsah hodnocení

      Aktivní zapojení do výuky

      Jednání a chování v duchu fair play

      Dodržování bezpečnosti při pohybových činnostech

      Systém hodnocení

      Žák aktivně pracuje v hodinách – známka 1

      Žák nedostatečně pracuje v hodinách – známka 5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Příprava na vyučování

      Oznámení

      -

      Ovlivní výslednou známku při hraničním průměru (0,35–0,65)

      Není stanoveno

      Obsah hodnocení

      Vhodné oblečení a obuv

      Systém hodnocení

      Žák plní uvedená kritéria – pozitivní zápis do ŽK

      Žák neplní uvedená kritéria – negativní zápis do ŽK

      Zápis do ŽK

      Ihned po udělení

      1) násobek základní hodnoty

      2) optimální počet známek za jedno pololetí      Tematický plán
      bude doplněn       

     • Zpět na seznam předmětů
  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení