Kroužky


  • Na naší škole mohou žáci a žákyně navštěvovat řadu zájmových útvarů. V kroužcích mohou rozvíjet své sportovní, umělecké i rozumové schopnosti. Za pololetí proběhne 16 lekcí (při frekvencí 45 minut 1x za týden), 8 lekcí (při frekvenci 90 minut 1x za 2 týdny) a 4 lekce (kroužek Malý chemik, 90 minut 1x za 4 týdny).

   Minimální počet dětí pro otevření kroužku keramiky je 7, u ostatních kroužků je minimální počet účastníků 9.

    

   Kroužky nabízené ve školním roce 2020/2021

   V letošním školním roce bude přihlašování na kroužky probíhat opět v aplikaci Edupage. Podrobný návod, jak přihlásíte vaše dítě, najdete na webu školy v záložce „Návody Edupage“.

   Přihlašování na kroužky bude zahájeno v pondělí 7. 9. 2020 v 17:00 a bude ukončeno ve čtvrtek 10. 9. 2020 ve 20:00.

   V pátek 11. 9. 2020 rozhodne ředitel školy o tom, které kroužky budou otevřeny. V případě malého zájmu, může být kroužek zrušen. Pokud by u nějakého kroužku byla překročena jeho kapacita, může ředitel školy rozhodnout o vytvoření ještě jedné skupiny v jiném termínu.

   Seznam otevřených kroužků, které budou v 1. pololetí školního roku 2020/2021 opravdu probíhat, bude zveřejněn na webu školy nejpozději 14. 9. 2020 v 17:00.

   Platbu za kroužky proveďte na nový účet školy 123-1034100207/0100 s variabilním symbolem stejným jako pro platbu stravného a specifickým symbolem 44444 od 14. do 18. září 2020.
    

   Kroužky budou zahájeny v týdnu od 21. 9. 2020. U kroužků probíhajících jednou za 14 dní je poznačeno, zda se jedná o týden sudý (S) nebo lichý (L).

    

    

   Název

   ročník

   Popis

   časová dotace (minut)

   čas

   den

   vedoucí

   cena

   vedlejší náklady

   cena celkem

   min/max
   počet žáků
   otevřen
   1    Český jazyk
      pro přijímačky
   9. ročník Prohloubení základního učiva
   z českého jazyka se zaměřením na přijímací zkoušky na SŠ
   45 7:05–7:50 ČT Nováková Z. 0  hrazeno ze šablon 0 Kč 9/23 ano
   2    Dramatický kroužek 7.–9. Divadelní techniky, nácvik divadelního představení 90 13:40–15:10 (1x za 14 dní) PO/L Dušková Z. 550   550 Kč 9/15 ano
   3    Florbal – chlapci 4.–5. Průpravná cvičení, hra. Zdokonalování ve všech herních činnostech jednotlivce 90 14:30–16:00 (1x za 14 dní) ČT/L Baťka 550   550 Kč 9/14 ano
   4   Florbal – chlapci 6.–7. Průpravná cvičení, hra. Zdokonalování ve všech herních činnostech jednotlivce 90 14:30–16:00 (1x za 14 dní) ČT/S Baťka 550   550 Kč 9/14 ano
   5    Hra na flétnu 1. ročník Výuka hry na flétnu, základy hudební nauky 45 12:15–13:00 ÚT Hrochová 550   550 Kč 9/10 ano
   6    Hra na flétnu II. A Výuka hry na flétnu, základy hudební nauky 45 13:15–14:00 ÚT Nováková H. 550   550 Kč 9/10 ano
   7

      Hudební a pohybová
      průprava

   1.–3. Jednoduché taneční a pohybové choreografie 45 13:30–14:15 ÚT Kuchová 550   550 Kč 9/18 ano

   8

      Keramická dílna

   II. A

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   13:00–14:30

   PO/L

   Nováková H.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/8 ano
   9    Keramická dílna II. A Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba) 90 13:00–14:30 PO/S Nováková H. 650 200 na materiál 850 Kč 7/8 ano
   10    Keramická dílna II. B Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba) 90 13:20–14:50 ÚT/L Kapustová 650 200 na materiál 850 Kč 7/8 ano

   11

      Keramická dílna

   II. B

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   13:20–14:50

   ÚT/S

   Kapustová

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/8 ano

   12

      Keramická dílna

   III.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   13:30–15:00

   PO/L

   Dušková I.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/8

   ano

   sloučeno

   13

      Keramická dílna

   III.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   13:30–15:00

   PO/S

   Dušková I.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/8

   ano

   sloučeno

   14

      Keramická dílna

   4.–5.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   13:30–15:00

   ČT/L

   Dušková I.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/10 ano

   15

      Keramická dílna

   5.–9.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   15:15–16:45

   ÚT/S

   Dušková I.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/10 ano
   16    Kondiční
      posilování
   6.–9. Crosfit, kruhový trénink, bossu, TRX 45 7:00–7:45 PO Baťka 550   550 Kč 9/14 ano
   17    Konverzace
      v anglickém jazyce
   6.–7. Konverzace v AJ na zajímavá a účelová témata 45 7:00–7:45 ST Hlavatá 550   550 Kč 9/10 ano
   18    Konverzace
      v anglickém jazyce
   8.–9. Konverzace v AJ na zajímavá a účelová témata 45 7:00–7:45 ČT Hlavatá 550   550 Kč 9/10 ne
   19    Malý chemik 3. Jednoduché chemické pokusy  90 13:15-14:45
   (1x za 4 týdny)
   ÚT Prusková 300   300 Kč 9/15 ano
   20    Malý chemik 4. Jednoduché chemické pokusy  90 13:15-14:45
   (1x za 4 týdny)
   ÚT Prusková 300   300 Kč 9/15 ano
   21    Malý chemik 5. Jednoduché chemické pokusy  90 14:00-15:30
   (1x za 4 týdny)
   ÚT Prusková 300   300 Kč 9/15 ano
   22    Matematika hrou 1.–2. Řešení logických úloh, hlavolamů, hraní matematických her, úlohy z Hejného matematiky 45 13:15–14:00 ČT Janáková 550   550 Kč 9/15 ano

   23

      Matematika hrou

   3.–4.

   Řešení logických úloh, hlavolamů, hraní matematických her, úlohy z Hejného matematiky

   45

   13:15–14:00

   ÚT

   Janáková

   550

    

   550 Kč

   9/15 ano

   24

      Matematika hrou

   5.–6.

   Řešení logických úloh, hlavolamů, hraní matematických her, úlohy z Hejného matematiky

   45

   14:00–14:45

   ÚT

   Janáková

   550

    

   550 Kč

   9/15 ne
   25    Matematika   
      pro přijímačky
   IX. Prohloubení základního učiva
   z matematiky se zaměřením na přijímací zkoušky na SŠ
   45 7:05–7:50 ST Dvořáková 0 hrazeno ze šablon 0 Kč 9/23 ano
   26    Míčové sporty –
      děvčata
   4.–6. Míčová a pohybová průprava. Florbal, vybíjená, barvené volejbaly 90 13:50–15:20 ST/L Kučerová 550   550 Kč 9/18 ne
   27

      Míčové sporty a hry
     – děvčata + chlapci

   3. Průprava na míčové sporty, základy míčových sportů, míčové hry 45 13:45–14:30 ST Faltisová 550   550 Kč 9/18 ano
   28    Modelářský kroužek 6.–9. Kompletní výroba plastových modelů 90 15:20–16:50 (1x za 14 dní) ÚT/L Drábek 550 300 na materiál a model 850 Kč 9/15 ano
   29    Pohybové hry –   
      chlapci
   1.–2. Průpravné, pohybové a míčové hry 45 13:30–14:15 Faltisová 550   550 Kč 9/18 ano
   30    Pohybové hry –   
      děvčata
   1.–2. Průpravné, pohybové a míčové hry 45 14:15–15:00 Faltisová 550   550 Kč 9/18 ano
   31    Psaní všemi deseti 5.–9. Nácvik psaní na klávesnici všemi deseti hmatovou metodou, osvojení základních typografických pravidel, využití programu Psaní hravě, pro začátečníky i středně pokročilé 45 7:05–7:50 ST Janáková 550   550 Kč 9/15 ano
   32    Šití 4.–5. Ruční výroba drobných doplňků, vyšívání a ukázka šití na šicím stroji (vlastní materiál) 90 13:00–14:30 (1x za 14 dní) PO/L Kapustová 550   550 Kč 9/15 ano
   33    Zpívánky 1.–2.  Zpěv písní, hudební a pohybové hry, hra na jednoduché nástroje 45 13:30–14:15 ÚT Hrochová 550   550 Kč 9/15 ne


    

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení