Kroužky


  • Na naší škole mohou žáci a žákyně navštěvovat řadu zájmových útvarů. V kroužcích mohou rozvíjet své sportovní, umělecké i rozumové schopnosti. 

   Kroužky otevřené ve školním roce 2019/2020

   Dle počtu přihlášených žáků byla upravena nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020. Od 23. září budou spuštěny následující kroužky (podrobnější informace v tabulce níže).
   Platba bude provedena v hotovosti vedoucím kroužků do konce tohoto týdne nebo na první hodině kroužku. Vedoucí zapíše zprávu o převzetí peněz do zprávy rodičům v EŽK.

    

    

   Název

   ročník

   čas

   den

   vedoucí

   1

       Aerobic a pohybová výchova

   1.–3.

   14:30–15:15

   ÚT

   Dvořáková

   2

       Český jazyk pro přijímačky

   9.

   7:00–8:00

   ÚT

   Nováková Z.

   3

       Divadelní klub

   6.–9.

   17:30–20:00

   PO–ST

   Dušková Z.

   4

       Dramatický kroužek

   7.–9.

   14:00–15:30

   ST/l

   Dušková Z.

   5

       Florbal – chlapci

   3.–5.

   13:40–14:25

   ČT

   Baťka

   6

       Florbal – chlapci

   6.–9.

   15:20–16:15

   ČT

   Baťka

   7

       Hra na flétnu

   1.

   12:15–13:00

   ST

   Nováková H.

   8

       Hra na flétnu

   II.

   12:15–13:00

   ČT

   Nováková H.

   9

       Hudební a pohybová průprava

   1.–3.

   13:00–13:45

   ST

   Kuchová

   10

       Keramická dílna

   I. A

   12:30–14:00

   PO/l

   Nováková H.

   11

       Keramická dílna

   I. B

   12:15–13:45

   ÚT/l

   Josefová Víšková

   12

       Keramická dílna

   2.

   12:15–13:45

   PO/l

   Josefová Víšková

   13

       Keramická dílna

   2.

   12:15–13:45

   PO/s

   Josefová Víšková

   14

       Keramická dílna

   3. a 5.

   13:30–15:00

   PO/l

   Dušková I.

   15

       Keramická dílna

   4., 6., 8. 9.

   14:30–16:00

   ST/s

   Dušková I.

   16

       Kondiční posilování

   6.–9.

   14:30–15:15

   ST

   Vlasáková

   17

       Konverzace v anglickém jazyce

   7.–9.

   13:50–14:35

   Hlavatá

   18

       Kytara pro začátečníky

   3.–4.

   15:30–16:15

   ST

   Ahneová

   19

       Malý chemik

   3.–5.

   14:00-15:30 (1x měsíc)

   ÚT

   Prusková

   20

       Malý chemik

   3.–5.

   14:00-15:30 (1x měsíc)

   ÚT

   Prusková

   21

       Malý chemik

   3.–5.

   14:00-15:30 (1x měsíc)

   ÚT

   Prusková

   22

       Matematika hrou

   1.–2.

   14:00–14:45

   PO

   Janáková

   23

       Matematika hrou

   3.–5.

   13:05–13:50

   ČT

   Janáková

   24

       Matematika pro přijímačky

   IX. A

   7:00–8.00

   ČT

   Janáková

   25

       Matematika pro přijímačky

   IX. B

   7:00–8:00

   ČT

   Dvořáková

   26

       Míčové sporty a hry

   3.

   15:00–15:45

   Faltisová

   27

       Míčové sporty – děvčata

   4.–6.

   13:35–15:05

   PO/l

   Kučerová

   28

       Modelářský kroužek

   6.–9.

   14:40–16:10

   PO/l

   Drábek

   29

       Pohybové hry – děvčata

   1.–2

   13:30–14:15

   Faltisová

   30

       Pohybové hry – chlapci

   1.–2

   14:15–15:00

   Faltisová

   31

       Psaní všemi deseti

   6.–9.

   7:05–7:50

   ST

   Janáková

   32

       Ruština pro začátečníky

   7.–9.

   7:05–7:50

   Hlavatá

    

   Kroužky nabízené ve školním roce 2019/2020

   V letošním školním roce bude probíhat přihlašování na kroužky v aplikaci Edupage.

   Podrobný návod, jak přihlásíte vaše dítě, najdete na webu školy v záložce Návody Edupage

   Přihlašování na kroužky bude zahájeno v pondělí 9. 9. 2019 v 17:00 a bude ukončeno v pátek 13. 9. 2019 ve 20:00.

   V sobotu 14. 9. 2019 rozhodne ředitel školy o tom, které kroužky budou otevřeny. V případě malého zájmu, může být kroužek zrušen. Pokud by u nějakého kroužku byla překročena jeho kapacita, může ředitel školy rozhodnout o vytvoření ještě jedné skupiny v jiném termínu.

   V týdnu od 16. 9. do 20. 9. budou vedoucí kroužků vybírat v hotovosti danou částku (cena je za pololetí, během něhož proběhne 15–16 vyučovacích hodin).

   Kroužky budou zahájeny v týdnu od 23. 9. 2019. U kroužků probíhajících jednou za 14 dní je poznačeno, zda se jedná o týden sudý (s) nebo lichý (l).

    

    

   Název

   ročník

   Popis

   časová dotace (minut)

   čas

   den

   vedoucí

   cena

   vedlejší náklady

   cena celkem

   min/max
   počet žáků
   1    Aerobic
      a pohybová výchova
   1.–3. Nácvik držení těla, gymnastická průprava, práce s hudbou 45 14:30–15:15 ÚT Dvořáková 550   550 Kč 9/15
   2    Český jazyk
      pro přijímačky
   9. ročník Prohloubení základního učiva
   z českého jazyka se zaměřením na přijímací zkoušky na SŠ
   60 7:00–8:00 ÚT Nováková Zdena 0  hrazeno ze šablon 0 Kč 9/36
   3    Divadelní klub 6.–9. Návštěva 5 divadelních představení v rámci předplatného do Klicperova divadla   17:30–20:00 PO–ST Dušková Z. 100 600 permanentka 700 Kč 9/20
   4    Dramatický kroužek 7.–9. Divadelní techniky, nácvik divadelního představení 90 14:00–15:30 ST/l Dušková Z. 550   550 Kč 9/30
   5    Florbal – chlapci 3.–5. Průpravná cvičení, hra. Zdokonalování ve všech herních činnostech jednotlivce 45 13:40–14:25 ČT Baťka 550   550 Kč 9/18
   6   Florbal – chlapci 6.–9. Průpravná cvičení, hra. Zdokonalování ve všech herních činnostech jednotlivce 45 15:20–16:15 ČT Baťka 550   550 Kč 9/18
   7    Hra na flétnu I. A Výuka hry na flétnu, základy hudební nauky 45 12:15–13:00 ÚT Nováková 550   550 Kč 9/10
   8    Hra na flétnu I. B Výuka hry na flétnu, základy hudební nauky 45 12:15–13:00 ST Josefová Víšková 550   550 Kč 9/10
   9    Hra na flétnu II. Výuka hry na flétnu, základy hudební nauky 45 12:15–13:00 ČT Nováková 550   550 Kč 9/10
   10    Hudební a pohybová     průprava 1.–3. Jednoduché taneční a pohybové choreografie 45 13:00–13:45 ST Kuchová 550   550 Kč 9/18
   11    Informatika 6.–9. Prohloubení základního učiva informatiky, navazující práce s počítačem 45 14:35–15:20 ČT Baťka 550   550 Kč 9/15

   12

      Keramická dílna

   I. A

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   12:30–14:00

   PO/l

   Nováková

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/8
   13    Keramická dílna I. B Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba) 90 12:15–13:45 ÚT/l Josefová Víšková 650 200 na materiál 850 Kč 7/8

   14

      Keramická dílna

   2.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   12:15–13:45

   PO/l

   Josefová Víšková

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/8

   15

      Keramická dílna

   3.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   13:30–15:00

   PO/l

   Dušková I.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/8

   16

      Keramická dílna

   4.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   13:15–14:45

   ČT/l

   Dušková I.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/8

   17

      Keramická dílna

   5.–6.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   14:30–16:00

   ÚT/s

   Dušková I.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/10

   18

      Keramická dílna

   7.–9.

   Výrobky z keramické hlíny. Různé techniky výroby (glazura, korálky, sklo, drátky, pedig, engoba)

   90

   14:30–16:00

   ST/s

   Dušková I.

   650

   200 na materiál

   850 Kč

   7/10
   19     Kondiční posilování 6.–9. Crosfit, kruhový trénink, bossu, TRX 45 14:30–15:15 ST Vlasáková 550   550 Kč 9/20
   20    Konverzace
      v anglickém jazyce
   7.–9. Konverzace v AJ na zajímavá a účelová témata 45 13:50–14:35 Hlavatá 550   550 Kč 9/10
   21    Kytara pro
      začátečníky
   3.–4. Výuka hry podle akordů, doprovod k lidovým, trampským i moderním písním 45 15:30–16:15 ST Ahneová 650   650 Kč 5/5
   22    Kytara pro
      začátečníky
   5.–9. Výuka hry podle akordů, doprovod k lidovým, trampským i moderním písním 45 16:15–17:00 ST Ahneová 650   650 Kč 5/5
   23    Malý chemik 3.–5. Jednoduché chemické pokusy (více skupin) 90 14:00-15:30
   (1x měsíc, více skupin)
   ÚT Prusková 300   300 Kč 9/45
   24    Matematika hrou 1. Řešení logických úloh, hlavolamů, hraní matematických her, úlohy z Hejného matematiky 45 14:00–14:45 PO Janáková 550   550 Kč 9/15

   25

      Matematika hrou

   2.

   Řešení logických úloh, hlavolamů, hraní matematických her, úlohy z Hejného matematiky

   45

   14:45–15:30

   PO

   Janáková

   550

    

   550 Kč

   9/15

   26

      Matematika hrou

   3.

   Řešení logických úloh, hlavolamů, hraní matematických her, úlohy z Hejného matematiky

   45

   13:50–14:35

   ČT

   Janáková

   550

    

   550 Kč

   9/15

   27

      Matematika hrou

   4.–5.

   Řešení logických úloh, hlavolamů, hraní matematických her, úlohy z Hejného matematiky

   45

   13:05–13:50

   ČT

   Janáková

   550

    

   550 Kč

   9/15
   28    Matematika   
      pro přijímačky
   IX. A Prohloubení základního učiva
   z matematiky se zaměřením na přijímací zkoušky na SŠ
   60 7:00–8.00 ČT Janáková 0 hrazeno ze šablon 0 Kč 9/18
   29    Matematika   
      pro přijímačky
   IX. B Prohloubení základního učiva
   z matematiky se zaměřením na přijímací zkoušky na SŠ
   60 7:00–8:00 ČT Dvořáková 0 hrazeno ze šablon 0 Kč 9/18
   30    Míčové sporty a hry –   děvčata 3. Průprava na míčové sporty, základy míčových sportů, míčové hry 45 15:00–15:45 Faltisová 550   550 Kč 9/18
   31    Míčové sporty a hry –   chlapci 3. Průprava na míčové sporty, základy míčových sportů, míčové hry 45 15:45–16:30 Faltisová 550   550 Kč 9/18
   32    Míčové sporty –   
      děvčata
   4.–6. Míčová a pohybová průprava. Florbal, vybíjená, barvené volejbaly 90 13:35–15:05 PO/l Kučerová 550   550 Kč 9/18
   33    Modelářský kroužek 6.–9. Kompletní výroba plastových modelů 90 15:20–16:50 PO/l Drábek 550 100 na materiál 650 Kč 9/15
   34    Pohybové hry –   
      děvčata
   1.–2 Průpravné, pohybové a míčové hry 45 13:30–14:15 Faltisová 550   550 Kč 9/18
   35    Pohybové hry –   
      chlapci
   1.–2 Průpravné, pohybové a míčové hry 45 14:15–15:00 Faltisová 550   550 Kč 9/18
   36    Psaní všemi deseti 6.–9. Nácvik psaní na klávesnici všemi deseti hmatovou metodou, osvojení základních typografických pravidel 45 7:05–7:50 ST Janáková 550   550 Kč 9/15
   37    Ruština pro
      začátečníky
   5.–6. Základy ruského jazyka, azbuka 45 14:15–15:00 ÚT Kapustová 550   550 Kč 9/15
   38    Ruština pro   
      začátečníky
   7.–9. Základy ruského jazyka, azbuka 45 7:05–7:50 Hlavatá 550   550 Kč 9/15
   39    Sportovky – pro
      dívky
   6.–9. Atletické a gymnastické cvičení s pomůckami 45 13:50–14:35 ČT Vlasáková 550   550 Kč 9/18
   40    Šití 4.–5. Šití v ruce, vyšívání a ukázka šití na šicím stroji (vlastní pomůcky, materiál) 90 13:35–15:05 PO/s Kapustová 550   550 Kč 9/15


    

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení