Školní rozhlas

   • Školní rozhlas obstarávají žáci deváté třídy.

     

    „Rozhlasáci“ jsou rozděleni na zprávaře, redaktora, zvukaře a moderátory.

    Zprávaři od pondělí do středy shánějí od jednotlivých vyučujících potřebné informace. Ve čtvrtek do 14 hodin tyto informace předávají redaktorovi, který doma zpracuje všechny podklady do souvislého textu, rozdělí je na odstavce a předá v pátek ráno vyučující (paní uč. Zina Dušková), která text překontroluje a eventuelně provede drobné úpravy. Poté jej předá moderátorům, kteří si musí text tzv. „načíst do pusy“.

     

    Živé vysílání probíhá každý pátek po velké přestávce z ředitelny školy. Trvá většinou 5–10 minut. Přenáší se školním rozhlasem do všech učeben. Začíná a končí písní, kterou zvukař vybere, následuje vysílání, kdy se střídají dva moderátoři. Pokud některý z nich onemocní, zaskočí kolega z týmu.

    Samotné vysílání je rozděleno do tří následujících částí:

    1. události z minulého týdne (akce jednotlivých tříd, vítězové různých soutěží, olympiád, sportovních klání, zajímavé činnosti ve třídách, …),
    2. upoutávka na akce následujícího týdne, opět po jednotlivých třídách,
    3. soutěž: nejprve je vyhlášený výherce minulé soutěže a poté moderátoři vyhlásí novou soutěžní otázku, které se většinou týkají něčeho aktuálního – pranostiky, svátky, …. Výhercům jsou od „rozhlasáků“ předány sladké odměn.

     

     

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení