Kontakty


    • Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory

     Adresa školy: Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové
     GPS: 50.223123, 15.779437

     Zřizovatel školy: Statutární město Hradec Králové

     IČ:   70886075
     REDIZO:   600088880

     Webová stránka: www.zssvobodnedvory.cz
     E-mail: reditelna@zssvobodnedvory.cz
     Datová schránka: dv5tdjd

     Telefony:
     ředitel školy – Mgr. Pavel Balda: 728 497 558
     zástupkyně ředitele školy pro ZŠ – Mgr. Hana Dvořáková: 724 590 826
     zástupkyně ředitele školy pro MŠ – Mgr. Markéta Červená: 702 088 513
     provozní mobil: 601 549 418 (pro vedoucí ŠVP, LV, mimoškolních akcí, kontaktování rodiče apod. – v případě zpětného volání není zaručena dostupnost konkrétního volajícího)
     výchovná poradkyně – Mgr. Hana Šebestová: 602 694 470
     družina (vedoucí vychovatelka) – Radka Hiršlová: 601 586 018
     hospodářka – Mgr. Kateřina Rychterová: 722 925 622 
     vedoucí školní jídelny – Adéla Bártová: 702 183 608
     školník – Jindřich Boháč: 724 593 621

     Číslo účtu pro platby stravného: 123-1034320277/0100

     Číslo účtu pro ostatní platby: 123-1034100207/0100

     specifické symboly: 11111 školkovné MŠ K Dolíkám
       22222 školkovné MŠ K Meteoru
       33333 úplata za družinu
       44444 úhrada za kroužky 
       xxx mimoškolní aktivity nad 500,- Kč (Na každou mimoškolní aktivitu bude stanoven vlastní specifický symbol, který předá zákonnému zástupci žáka vedoucí akce či třídní učitel.)

      

      

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení