• Všem rodičům je určeno několik slov ředitele školy na úvod školního roku. Přečtěte si o tom, co se povedlo v minulém školním roce a co nás čeká v tom letošním. Více zde.
   • Pro tento školní rok jsme připravili zcela novou koncepci výuky předmětu Pracovní činnosti. V návaznosti na celospolečenskou poptávku po technicky vzdělaných absolventech jsme se rozhodli do učebního plánu tohoto předmětu zařadit výukové bloky zaměřené na širokou škálu technických oborů za využití moderních výukových prostředků.
   • Od školního roku 2018/2019 začala naše škola používat systém EduPage. V prvním roce bylo možné se s EduPage seznámit na webových stránkách školy, kde byl zpřístupněn přehled plánovaných akcí v kalendáři, jídelníček, rozvrhy, suplování atd. Rodiče žáků a žákyň testovacích tříd již mohli využívat více výhod EduPage a reakce byly veskrze pozitivní.
   • V prvním týdnu školního roku 2019/2020 bude upravena délka vyučování.
    V pondělí začneme v 8:00 a rozejdeme se po první úvodní hodině. V úterý budou žáci prvního stupně končit v 11:40 a žáci 2. stupně ve 12:35. Od středy bude probíhat výuka dle platného rozvrhu hodin.
   • Školní chodby se nyní zřejmě staly nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími místy ve škole. Nad schodištěm v prvním i druhém patře byly vybudovány odpočinkové zóny, kde si mohou děti číst, hrát, povídat. Na dalších místech jsou různé hry – fotbálek, pingpongový stůl, šprtec... – kde společně tráví každou volnou chvilku žáci a žákyně z různých tříd. Věříme, že i tyto relaxační a hravé zóny přispějí k udržení přátelské atmosféry v naší škole.
 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zs-sdvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení