Školní poradenské pracoviště

  • Na základě vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení pracuje na naší škole od 1. 9. 2016 školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).

    

   Obsah činnosti:

   Prevence školní neúspěšnosti

   Prevence prevence rizikových projevů chování 

   Kariérové poradenství

   Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   Podpora vzdělávání nadaných žáků

   Další vzdělávání pedagogických pracovníků

   Spolupráce s poradenskými zařízeními

   Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

    

   Pracovníci poskytující poradenské služby:

   Mgr. Hana Šebestová 602 694 470 hana.sebestova@zssvobodnedvory.cz
   Výchovný poradce    
   Kariérový poradce    
   Školní metodik prevence    
     konzultační hodiny: čtvrtek 7:15–7:45
       ostatní dle předchozí dohody

    

   Mgr. Marie Kejmarová 602 694 470 marie.kejmarova@zssvobodnedvory.cz
   Speciální pedagog    
     konzultační hodiny: čtvrtek 7:15–7:45
       ostatní dle předchozí dohody

    

    

    

   Základní dokumentace (ke stažení pdf):

   Školní poradenské pracoviště (směrnice ŘŠ)
          Příloha č.1: Náplň činnosti pracovníků poradenských služeb

   Preventivní program
          Příloha č. 1: Krizový plán školy „Co dělat když…“
          Příloha č. 2: Školní program proti šikanování_část A
                                Školní program proti šikanování_část B_kyberšikana

          Příloha č. 3: Strategie předcházení školní neúspěšnosti


    

   Přijímací řízení

   Aktuální dokumentace (ke stažení pdf):
   Oborovník 2020

    

   Partneři:

   Školské poradenské pracoviště Mozaika

   Náplň spolupráce:
   Poradenská pomoc v oblasti vztahových potíží dětí ve věku 3–15 let.
   Možnost dlouhodobé individuání terapeutické podpory rodičům především ve vztahové a výchovné oblasti.
   Intervenční působení ve třídních kolektivech, kde je cílem uzdravovat narušené vztahy mezi žáky a zlepšovat třídní klima.

   Kontakt pro rodičovskou konzultaci:
   info@sppmozaika.cz, 606 613 455, 606 613 450, 495 407 156
   adresa: ŠPP Mozaika, Lužická 1208, Hradec Králové 500 03
   web:http://www.sppmozaika.cz/

    

   Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové

   Náplň práce:
   · vyšetření (vstupní, kontrolní speciálně pedagogické i komplexní)
   · intervence (např. reedukace, pomoc při zvládání školních záležitostí)
   · pomoc a podpora dle aktuálních potřeb (žákům, učitelům, rodičům)
   · prevence projevů rizikového chování (oblastní metodik prevence)

   Kontakt:
   info@ppphk.cz, 495 265 423
   adresa: 
   Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové 500 02

    

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení