Úřední deska

   • 19. května 2023 – Výzva k cenovým nabídkám na dodávku nábytku a školního inventáře

    Ke stažení

    _____________________________________________________________________________

    15. května 2023 – Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

    Ke stažení

    Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: 

    1. Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:

    Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 15. 5. 2023. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

     

    2. Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace jsem rozhodl u uchazečů s těmito registračními čísly:

    Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 15. 5. 2023. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

     

    V Hradci Králové,  15. 5. 2023

    Mgr. Pavel Balda

    ___________________________________________________________________________________

    15. 3. 2023 – Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

    Ke stažení

     

    Desatero předškoláka 
    Žádost o odklad školní docházky
    Celé znění oznámení


    9. 9. 2022 – Vyhlášení ředitelského volna
    Ke stažení


    1. 9. 2022 – Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do školní družiny
    Ke stažení

     


    24. 6. 2022 – Zápis volební komise o průběhu a výsledku doplňujících voleb do školské rady 2022
    Ke stažení    24. 5. 2022 – Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady 2022

    Ke stažení

     


    24. 5. 2022 – OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 Podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

    Ke stažení/Завантажити

     

     


    6. 5. 2022 – ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

    Ke stažení


    18. 3. 2022 – OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

    Ke stažení

     

    3. 11. 2021 – Střednědobý výhled rozpočtu

    Ke stažení


    1. 10. 2021 – Vhlášení ředitelského volna

    Ke stažení


    24. 6. 2021 – Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

     

    Zapis_o_vysledku_voleb_do_skolske_rady_2021.pdf


    Úřední hodiny o prázdninách

     

    Ke stažení


     

    Přehled nominací pro volby do školské rady 2021

     

     

    PŘEHLED NOMINACÍ
    pro volby do školské rady 2021

    v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66

     

    1 NOMINACE KANDIDÁTŮ ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

    Ing. Michal Skaunic
    Ing. Petra Procházková

    2 NOMINACE KANDIDÁTŮ ZA ZÁSTUPCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

    Mgr. Eva Faltisová
    Mgr. Veronika Syrovátková

    3 PROVEDENÍ VOLEB 

    3.1 Volby se budou konat v termínu:
          od 21. 6. 2021 do 23. 6. 2021 v čase 7.00 – 16.00 hod. 

    3.2 Volby se budou konat ve vstupní chodbě do budovy školy na adrese Spojovací 66, 503 11  Hradec Králové.
          Vstup i volební prostor budou řádně označeny nápisem „Volební místnost pro volby do školské rady 2021.“ 

    3.3 Dohled nad konáním voleb bude zajišťovat člen volební komise. Každý oprávněný volič obdrží po prokázání své totožnosti před členem volební komise volební lístek, ve kterém zakroužkuje nejvýše dva vybrané kandidáty. Takto upravený volební lístek pak osobně vloží do připravené urny. 

    4 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

    Výsledky voleb do školské rady budou vyhlášeny na elektronické úřední desce a vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy školy na adrese Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové do 3 dnů od konce termínu konání voleb.

     

      

    Mgr. Pavel Balda

    Ke staženi

        


    Vyhlášení ředitelského volna

     

    VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

     

    ve školním roce 2020/2021

    Z organizačních a technických důvodů spjatých s rekonstrukcí současné budovy školy a přesunem provozu školy do náhradních lokalit vyhlašuji na dny. 28. 6. 2021, 29. 6. 2021 a 30. 6. 2021 ředitelské volno.

    Vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 bude vydáno dne 25. 6. 2021 první vyučovací hodinu ve stávajících lokalitách. 

     

                                                                                                                                                      Mgr. Pavel  Balda 
                                                                                                                                                             ředitel ZŠ a MŠ    

    Vyhlaseni_reditelskeho_volna.pdf

       


     

     

    Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

     

     

     

    ROZHODNUTÍ

    o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

    Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

    Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:

    Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 28. 5. 2021. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje.

     

     

    Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace jsem rozhodl u uchazečů s těmito registračními čísly:

     

     

    Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 28. 5. 2021. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje.

     

    V Hradci Králové,  28. 5. 2021

     

                                                                                                                                       

     

                                                                                                                                                                     Mgr. Pavel Balda
                                                                                                                                                                     ředitel školy

     


     

    Oznámení o konání voleb do školské rady

    Oznameni_o_konani_voleb_do_skolske_rady_6_2021

    Navrh_na_kandidata_do_skolske_rady_6_2021

    Upresneni_volebniho_radu_6_2021

    Ustanoveni_volebni_komise_6_2021

     


     

    Oznámení o zápisu 2021

    Oznameni_o_zapisu_2021_ZSSD

     


    Předběžné oznámení o zápisu 2021


    Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

    Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2.pdf


     

    Úřední hodiny o prázdninách    Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021


    Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání


    Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání a školní družinu

     

    Ke stažení: 
    Osvobozeni_od_uplaty.pdf


     

    Vyhlášení zákazu vstupu do prostor ZŠ a MŠ pro osoby, které pobývaly v rizikových oblastech

     


    Důležité upozornění – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

    Ke stažení:
    Mimoradne_opatreni_-_karantena_po_navratu_z_Italske_republiky.pdf


     

    Prohlášení ředitele školy k preventivním protiepidemickým opatřením

    Ke stažení:
    Prohlaseni_reditele_skoly_6._3._2020.pdf


    Změna účtů

    Ke stažení:
    Dopis_zmena_uctu_2020.pdf


    Úprava cen stravného

    Ke stažení:
    Dopis_zvyseni_cen_obedu_2020.pdf


    Střednědobý výhled rozpočtu 

    Ke stažení:
    Strednedoby_vyhled_rozpoctu_ZSSD.pdf

         ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH
    středisko
    ZÁKLADNÍ ŠKOLA

    pondělí 1. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
    pondělí 15. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
    pondělí 29. 7. 2019 8:00–13:00 hod.
    pondělí 12. 8. 2019 8:00–13:00 hod.
    pondělí 26. 8. 2019 8:00–13:00 hod.

     

     

     

     

     

    Ke stažení:
    uredni_hodiny_o_prazdninach_ZSSD_2019.pdf

     


    ROZHODNUTÍ

    o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

     

    Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organice rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:


    Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:
     

    p. č. registrační číslo rozhodnutí
    1 15/19/1 přijat
    2 15/19/2 přijat
    3 15/19/3 přijat
    4 15/19/4 přijat
    5 15/19/5 přijat
    6 15/19/7 žádost o odklad
    7 15/19/8 přijat
    8 15/19/9 přijat
    9 15/19/10 přijat
    10 15/19/11 přijat
    11 15/19/13 přijat
    12 15/19/14 přijat
    13 15/19/15 přijat
    14 15/19/16 přijat
    15 15/19/17 přijat
    16 15/19/18 přijat
    17 15/19/19 přijat
    18 15/19/21 přijat
    19 15/19/22 přijat
    20 15/19/23 přijat
    21 15/19/25 přijat
    22 15/19/26 přijat
    23 15/19/27 přijat
    24 15/19/28 přijat
    25 15/19/29 přijat
    26 15/19/30 přijat
    27 15/19/31 přijat
    28 15/19/32 přijat
    29 15/19/33 přijat
    30 15/19/34 přijat
    31 15/19/36 žádost o odklad
    32 15/19/37 žádost o odklad
    33 15/19/38 přijat
    34 15/19/39 přijat
    35 15/19/40 přijat
    36 15/19/41 žádost o odklad
    37 15/19/42 přijat

     

     

    Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 30. 4. 2019. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje.

     

    V Hradci Králové, 30. 4. 2019.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ke stažení:

    Rozhodnuti_o_prijeti_2019-2020_ZSSD.pdf
     

     


    OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
    PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

     

    Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

    v pátek 12. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hod,

    v sobotu 13. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

     

    Místo konání

    Zápis se koná v budově Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66.

     

    Potřebné dokumenty

    • Rodný list dítěte,
    • občanský průkaz zákonného zástupce,
    • cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců,
    • zdravotní průkaz dítěte.

     

    Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

    Žádost o přijetí lze podávat i elektronicky. Elektronický formulář přihlášky bude přístupný od 1. 4. 2019 na našich www.zssvobodnedvory.cz.

     

    Plnění povinnosti školní docházky

    Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

    Dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2013 může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

    Dítě narozené od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření odborného lékaře.

     

    Odklad školní docházky

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce od 1.4. - 30. 4. 2019. K žádosti je třeba doložit:

    • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
    • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Počet žáků, které je možné přijmout

    Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevření 2 prvních tříd s celkovým počtem 50 žáků.

    V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

     

    Kritéria pro přijímání žáků

    Přednostně budou přijímáni žáci:

    1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§36 odst. 7 školského zákona – seznam viz níže).
    2. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, budou přijímány podle následujících kritérií:
    1. děti, jejichž sourozenci ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v naší základní škole.
    2. děti, jež plnili předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v mateřské školce, jejíž činnost organizace vykonává.
    3. losování.

     

    Popis formální části zápisu

    V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí k povinné školní docházce lze podávat elektronicky (od 1. 4. 2019 na našich www.zssvobodnedvory.cz). Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

     • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
     • datum narození,
     • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
     • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
     • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
     • místo trvalého pobytu zákonného zástupce (oprávněné osoby), popřípadě jinou adresu pro doručování.

     

    Doplňující informace (nepovinné):

     • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
     • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
     • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

     

    Vyplněním nepovinných údajů zákonný zástupce souhlasí s jejich zpracováním pro účel efektivní komunikace.

     

    Popis další části zápisu (neformální část)

    Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut.

    Účelem této části zápisu je orientační posouzení školní připravenosti dítěte. Pedagog zjišťuje úroveň dosažených schopností a dovedností dítěte potřebných k bezproblémovému zvládnutí školních povinností po stránce duševní, tělesné i sociální.

    Předškolák by měl umět:

     • představit se (znát své jméno, věk a bydliště),
     • rozpoznat a pojmenovat barvy,
     • rozlišit a pojmenovat základní geometrické útvary,
     • napsat tiskacím písmem své křestní jméno,
     • zazpívat písničku, zarecitovat básničku,
     • porovnávat předměty podle velikosti, počtu (větší, menší – více, méně),
     • počítat do pěti,
     • přiřazovat číslici k odpovídajícímu počtu obrázků,
     • určit počáteční hlásku ve slově,
     • správně vyslovovat,
     • správně držet tužku,
     • nakreslit postavu.

     

     

    Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66 tvoří ulice:

    Boční, Bohdanečská, Cihlářská, Drtinova, Dvorská, Fr. Tichého, Františka Žaloudka, Hannova, Chaloupky, Jabloňová, K Dolíkám, K Metelce, K Meteoru, Klacovská, Kochanova, Meruňková, Nová, Ovocnářská, Pálenecká, Postranní, Spojovací, Třešňová, U Cihelny, U Studánky, Zahrádkářská (po ulici Drtinova).

     

     

    Přílohy (ke stažení):

    Desatero předškoláka (pdf)

    Leták – Zápis ZŠ a MŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory (pdf)

    Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání 2019/2020 (plná verze pdf)

    Žádost o odklad školní docházky (doc)

     

    Již před oficiálním zápisem můžete předem vyplnit elektronickou přihlášku, která bude dostupná od 1. dubna na adrese https://sirs.cz/zs-a-ms-sdvory-hk-s15/zapis.htm

     

     

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení