Aktuality

     • Evropský den mobility
      19. 9. 2019

      V rámci Evropského týdne mobility jsme ve čtvrtek ráno přijeli do školy na kole nebo koloběžce a někteří šli dokonce pěšky. Na školním dvoře se tak sešla celá stovka účastníků, kteří s námi tento den podpořili a můžou tak mít ze sebe dobrý pocit. Děkujeme!

    • Evropský den mobility
    • Knihovna V. třída
     • Knihovna V. třída
      18. 9. 2019

      Páťáci navštívili knihovnu v Kuklenách. Paní knihovnice si pro ně připravila velice zajímavé aktivity. 
      Z řady obrázků si vybírali ten, který jim nejvíce připomínal zážitek z prázdnin. Dále k obrázku vymýšleli název knihy. Zvítězila úžasná fantazie, smysl pro hru a zábavu. Všichni se shodli, že je to opravdu bavilo.

     • Kroužky otevřené ve školním roce 2019/2020

      Dle počtu přihlášených žáků byla na základě rozhodnutí ředitele školy upravena nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020. Od 23. září budou spuštěny kroužky uvedené zde.

      Platba bude provedena v hotovosti vedoucím kroužků do konce tohoto týdne nebo na první hodině kroužku. Vedoucí potvrdí převzetí peněz do zprávy rodičům v EŽK. Dohlašování na otevřené kroužky, které ještě nejsou naplněny, je možné do 22. září 20:00.

     • Dotazník pro zpracování bezpečnostní analýzy v Hradci Králové

      Magistrát města Hradec Králové si Vás dovoluje tímto oslovit v souvislosti s přípravou nové Koncepce prevence kriminality v Hradci Králové na období 2020-2024. Město tímto dokumentem schváleným volenými orgány deklaruje, že považuje funkční systém prevence kriminality za důležitou oblast, díky které je možno prostřednictvím cílených opatření dosáhnout snížení trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů města.

      Dokument je zpracován na čtyřleté období pravidelně od roku 2012. Jeho součástí je bezpečnostní analýza a na ni navazuje stanovení priorit, konkrétních cílů a opatření, která se budou naplňovat. Na konkrétní rok je připravován akční plán, ve kterém je podrobně rozpracováno, které aktivity a jakým způsobem budou realizovány.

      Podkladem pro zpracování bezpečnostní analýzy budou data získaná prostřednictvím DOTAZNÍKU, který bude funkční v období od 16. 09. do 16. 10. 2019

      https://www.hradeckralove.org/pocit-bezpeci-v-hradce-kralove-dotaznik/d-70121/p1=27427

    • Úřad práce – volba povolání
     • Úřad práce – volba povolání
      16. 9. 2019

      Třída IX. A se 16. září zúčastnila programu na téma volby povolání, který pořádá úřad práce. Žáci se dozvěděli o poradenských službách, které mohou využít při vlastní volbě střední školy. Zkusili odhadnout, jaká bude náplň povolání, se kterými se možná v budoucnu setkají, např. upcyklátor, telechirurg ... a pokusili se vybrat tu nejlepší školu pro fiktivní žáky na základě znalosti jejich zájmů a schopností. Všichni si vedli dobře, tak jim přejme, aby byli podobně úspěšní i při výběru střední školy, na kterou se za rok sami vydají.

     • Jičín – město pohádky
      12. 9. 2019

      Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se děti ze čtvrtých a páté třídy vydaly na exkurzi do města Jičín. V Jičíně probíhá 29. ročník festivalu Jičín – město pohádky. Děti mohly navštívit tvořivé dílničky, vyzkoušet si jízdu na handbiku, zhlédnout divadelní představení, nakoupit si suvenýry. Potkávali jsme maskoty známých pohádkových postav – Pat a Mat, Králíci z klobouku nebo Večerníček. Letos byl obzvlášť velký zájem o malování na obličej, fotogalerie napoví. Zájemci se rovněž podívali na Valdštejnské náměstí z výšky ochozu věže a měli za úkol spočítat schody. Nám vyšlo 152, až se tam pojedete podívat, prosím, zkontrolujte to :o). 

    • Jičín – město pohádky
    • Adaptační dny 6. ročníku
     • Adaptační dny 6. ročníku
      5. 9. 2019

      Šesté třídy zahájily nový školní rok adaptačními dny. Ve čtvrtek 5. 9. se obě třídy vydaly do Smiřic, kde pro ně pan Raszka z Domu dětí a mládeže připravil orientační běh v místním zámeckém parku. Nejprve žáky rozdělil do skupin napříč třídami, děti utvořily deset týmů a vtipně je pojmenovaly. Každý žák dostal svou kartičku s číselnou kombinací kontrol, které musel podle mapy oběhnout. Na startu pak stály tyto týmy: Dragon Fruit, Ananas, Okurky, Jablka, Klokani, Avokáda, Mickey Mouse, „Franta je nejlepší“, Banáni, Manga, které štafetovým způsobem svedly boj o nejlepší čas. Na prvním místě se umístil tým Mickey Mouse, druhé místo obsadil tým Okurky a třetím místo získal tým Avokáda. Po obědě se obě třídy vrátily do parku, kde už každá zvlášť měla svůj program.

      V pátek 6. 9. čekal žáky program v Lanovém centru na Stříbrném rybníku, kde instruktorky rozdělily všechny do skupin a děti si postupně prošly všechna stanoviště, kde si vyzkoušely svou sílu, odvahu i spolupráci. Během těchto dnů měly děti možnost spolu více komunikovat a díky cíleným aktivitám se  poznaly i v jiných situacích, než které nabízí prostředí školy.

    • Dopis rodičům
     • Dopis rodičům

      Všem rodičům je určeno několik slov ředitele školy na úvod školního roku. Přečtěte si o tom, co se povedlo v minulém školním roce a co nás čeká v tom letošním. Více zde.

     • Nová koncepce předmětu pracovní činnosti

      Pro tento školní rok jsme připravili zcela novou koncepci výuky předmětu pracovní činnosti. V návaznosti na celospolečenskou poptávku po technicky vzdělaných absolventech jsme se rozhodli do učebního plánu tohoto předmětu zařadit výukové bloky zaměřené na širokou škálu technických oborů za využití moderních výukových prostředků.

      Žáci se při výuce setkávají s ručním obráběním běžných materiálů formou výroby atraktivních či mechanických modelů. Na výukových strojích se seznámí se strojním obráběním – soustružením. Pomocí výukových stavebnic Fischer-Technik si budou ověřovat mechanické a fyzikální principy včetně stavby modelů převodovek či strojů na zelenou energii. Výukové sady Lego-Education umožní žákům proniknout do tajů programování jednoduchých robotů. Žáci se naučí vytvářet modely v 3D zobrazení a následně si je budou tisknout na 3D tiskárnách. Pro nižší ročníky nesmíme zapomenout na stavebnice Merkur a Walachia pro rozvoj motoriky a systematického myšlení. Znalosti z elektrotechniky si vyzkoušíme na stavebnicích Boffin.

      Současně se změnou učebního plánu proběhla i kompletní rekonstrukce velmi zanedbané školní dílny. Z dílny jsme vytvořili moderní multifunkční prostor, který slouží nejen předmětu pracovní činnosti. Na předmět Pracovní činnosti navazuje nově otevřený volitelný předmět Technická a digitální praktika v 6. a 7. ročníku.

      Pevně věříme, že tato nová koncepce daleko lépe představí technické obory našim žákům a žákyním a někteří si následně zvolí technický směr svého dalšího vzdělávání.

     • Kroužek Bricks 4 Kidz

      I v letošním školním roce bude možné navštěvovat v prostorách naší školy kroužek Bricks 4 Kidz. 

      Tyto koužky v sobě propojují vědu, techniku, strojírenství a matematiku. Při aktivitách se děti baví a zároveň nevědomky rozvíjejí důležité dovednosti, jako je například řešení problémů, schopnost spolupráce a umění komunikovat. Kromě toho získávají díky plnění nových výzev vyšší sebevědomí. Kroužky vedou zkušení a školení lektoři, se kterými si děti užijí spoustu legrace.

      Další informace získáte na stránkách pořadatele.

     • Logická olympiáda 2019

      Pro všechny ve věku 3–20 let, kteří rádi přemýšlí a chtějí porovnat své síly s ostatními, je tu soutěž Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR.

      KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2019. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič (případně jiný zákonný zástupce) souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.

      V období registrace probíhá také korespondenční soutěž
      (https://www.logickaolympiada.cz/koresp_soutez/), jeden vylosovaný výherce v každé věkové kategorii vyhraje karetní rébusy IQ Fitness z řady Mozkovna od Albi.

      Nejlepší soutěžící v kategoriích A, B a C postupují do krajského kola a dále do finále na Pražském hradě.

      Další informace o Logické olympiádě 2019 a důležité termíny jsou uvedeny na webu soutěže a také v přiloženém PDF souboru. 


      Letak_LO_2018_01.pdf

      Logicka_olympiada_2019_pro_skoly.pdf

       

     • Kroužky pro školní rok 2019/2020

      V sekci pro žáky byla právě zveřejněna nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020.

      V letošním školním roce bude probíhat přihlašování na kroužky v aplikaci Edupage.

      Podrobný návod, jak přihlásíte vaše dítě, najdete na webu školy v záložce Návody Edupage

      Přihlašování na kroužky bude zahájeno v pondělí 9. 9. 2019 v 17:00 a bude ukončeno v pátek 13. 9. 2019 ve 20:00.

      V sobotu 14. 9. 2019 rozhodne ředitel školy o tom, které kroužky budou otevřeny. V případě malého zájmu, může být kroužek zrušen. Pokud by u nějakého kroužku byla překročena jeho kapacita, může ředitel školy rozhodnout o vytvoření další skupiny v jiném termínu.

      V týdnu od 16. 9. do 20. 9. budou vedoucí kroužků vybírat v hotovosti danou částku.

      Kroužky budou zahájeny v týdnu od 23. 9. 2019

       

     • Ukliďme Svobodné Dvory

      Také vám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a jak se lidé chovají k naší Zemi? Pak se pojďme společně zapojit do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

      V České republice se poprvé tato akce uskutečnila v roce 1992 a během dalších let přibývali další nadšenci, kterým není budoucnost naší přírody lhostejná. Na jaře roku 2019 proběhl 1. ročník této akce také ve Svobodných Dvorech a nyní máme možnost zapojit se do úklidu znovu.

     • Veselá věda

      I v letošním školním roce budou mít žáci naší školy možnost navštěvovat kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz.

      Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

      Kroužek na naší škole bude probíhat od začátku října, 1x týdně, 60 minut. Za pololetí se mohou děti těšit na 15 lekcí.

     • EduPage

      Od školního roku 2018/2019 začala naše škola používat systém EduPage. V prvním roce bylo možné se s EduPage seznámit na webových stránkách školy, kde byl zpřístupněn přehled plánovaných akcí v kalendáři, jídelníček, rozvrhy, suplování atd. Rodiče žáků a žákyň testovacích tříd již mohli využívat více výhod EduPage a reakce byly veskrze pozitivní.

      Od školního roku 2019/2020 budou prostřednictvím EduPage dostávat informace o prospěchu a chování dětí všichni rodiče. Své účty budou mít vytvořeny i děti 4. až 9. ročníku. Bude možné nahlížet do elektronické žákovské knížky, zadávat elektronicky omluvenky, zasílat zprávy vyučujícím atd. 

      EduPage je dostupný přes počítač připojený na internet a v podobě aplikace i přes tzv. chytrý telefon.

      V pondělí 2. září budou žákům rozdány formuláře, kde vás poprosíme o kontrolu údajů a hlavně o sdělení mailové adresy, kterou používáte. V zájmu hladkého průběhu zavedení účtů vás prosíme o navrácení zkontrolovaného a doplněného formuláře již v úterý 3. září.
      Nejpozději do čtvrtečního večera Vám bude na vaši mailovou adresu zaslána zpráva s přístupovými údaji do vašeho účtu na EduPage. Ovládání je zcela intuitivní, přesto jsou pro vás k dispozici návody. Pro zájemce z řad rodičů bude ve dnech 9. až 11. září vždy od 17 do 19 hodin k dispozici počítačová učebna, kde vám rádi vše ukážeme a vysvětlíme osobně.

      Věříme, že brzy objevíte výhody tohoto systému a že poslouží k zefektivnění naší vzájemné spolupráce.

       

     • Zkrácené vyučování

      V prvním týdnu školního roku 2019/2020 bude upravena délka vyučování. 
      V pondělí začneme v 8:00 a rozejdeme se po první úvodní hodině. V úterý budou žáci prvního stupně končit v 11:40 a žáci 2. stupně ve 12:35. Od středy bude probíhat výuka dle platného rozvrhu hodin.

     • Evropský týden mobility 2019

      Kampaň EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY se snaží upozorňovat na neustálý nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení. Jedná se o nejrozsáhlejší kampaň na světě, která se koná od roku 2002, vždy v týdnu od 16. do 22. září. Cílem kampaně je podpořit zavádění opatření směřujících k udržitelné dopravě a motivovat občany vyzkoušet i jiné způsoby dopravy než automobil.
      Projděte se tedy a zažijte město jinak.
      Více v letáčku.

     • Bezpečné nábřeží 2019

      Ve čtvrtek 5. září budete mít jedinečnou možnost vidět techniku policistů, hasičů, vojáků, záchranářů a dalších profesí. Akce Bezpečné nábřeží 2019 proběhne na Eliščině a Smetanově nábřeží a její součástí budou nejen ukázky techniky a spolupráce jednotek integrovaného záchranného systému, ale také závody dračích lodí.

     • Všestarská oslava cibule a mléka

      Nevíte, jak strávit první víkend nového školního roku? Můžete se zúčastnit akce Všestarská oslava cibule a mléka, která se uskuteční 7. září 2019 od 9:00. V minulosti se v rámci této akce konala přehlídka kvalitních regionálních potravin, gastroshow, prohlídka areálů družstva, možnost návštěvy kravína, přehlídka zemědělských strojů, projížďka v kočárech, workshopy pro děti i dospělé a další zajímavé aktivity. Více informací naleznete na stránkách
      https://www.oslavavsestarskecibule.cz/.

     • 8. ročník Festivalu sportu

      Na 50 královéhradeckých sportovních organizací bude 8. 9. 2019 prezentovat svoji sportovní činnost na již 8. ročníku projektu Festival sportu, který se potřetí uskuteční v krásném prostředí Jiráskových sadů.

      Návštěvníci všech generací si na vlastní kůži mohou vyzkoušet na 50 druhů známých, či méně známých sportovních odvětví, mimo jiné třeba: sportovní šerm, aikidó, squash, ragby, sportovní střelbu, billiard, golf, box či street dance.    

      Pro ty nejaktivnější účastníky je v rámci projektu Festival sport připravena hra s názvem Hradecký dvanáctiboj, ve které mohou získat při vyzkoušení minimálně 12 druhů libovolných sportů a odevzdání hrací karty ve stánku hlavního organizátora drobnou odměnu – pravidla hry naleznete níže. V roce 2018 se soutěže Hradecký dvanáctiboj aktivně zúčastnilo více než 1 000 návštěvníků.   

      Pokud vás některý z předváděných či vyzkoušených sportů zaujme, můžete využít přítomnosti kvalifikovaných trenérů a sportovců, kteří rádi zodpoví položené dotazy.  

      Vstup na Festival sportu je ZDARMA. 

      Více informací zde a zde.

     • Divadelní představení VI. třídy
      26. 6. 2019

      Poslední středeční dopoledne školního roku 2018/2019 nám všem zpříjemnili šesťáci s paní učitelkou Zinou Duškovou. Při hodinách dramatické výchovy si nacvičili tři divadelní kousky, kterými pobavili své spolužáky, vyučující i rodiče. Za scénku ze školního prostředí i pohádky Popelku a Mrazíka si všichni zasloužili velký potlesk.  

    • Divadelní představení VI. třídy
    • Konec školního roku
     • Konec školního roku
      27. 6. 2019

      O známkách už je rozhodnuto, a tak se všichni snaží využít zbývající hodiny školního roku 2018/2019 co nejpříjemněji. Většina dětí zcela automaticky sáhla po společenských hrách, z čehož máme všichni velkou radost. Vzájemná přátelství utužili při partiích šachu, karetních i dalších hrách.

     • Dějepisná exkurze
      27. 6. 2019

      V rámci výuky dějepisu navštívili žáci 8. a 9. ročníku koncentrační tábor v Osvětimi. Přejme všem, ať podobné hrůzy už nikdy nikdo nezažije...

    • Dějepisná exkurze
     • Když můžeme, pomůžeme – Kamínková benefice
      26. 6. 2019

      S dětmi různých ročníků napříč školou jsme se zapojili do 8. ročníku charitativního projektu Kamínková benefice. Každý omalovaný kamínek pomůže centru rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s dětmi s postižením – autismus, Downův syndrom, zrakové postižení a jiné mentální i fyzické postižení. V loňském roce pečovalo o 135 rodin z celého Královéhradeckého kraje. Péči poskytují, v domácím prostředí rodiny zdarma. Všechny omalované kamínky budou na prodej 26. a 27. června v rámci divadelního festivalu v Žižkových sadech u fontány. 

    • Když můžeme, pomůžeme – Kamínková benefice
    • Výlet do ZOO – 1. a 2. ročník
     • Výlet do ZOO – 1. a 2. ročník
      14. 6. 2019

      V pátek 14. 6. 2019 se prvňáci a druháci vydali na školní výlet do ZOO Dvůr Králové. Pozorování zvířat, seznamování s pro nás neznámými druhy, rozšiřování povědomí o těch známějších, ale také samozřejmě hra na hřišti a nezbytné občerstvení v bufetu, to a ještě mnohem více, vedlo k nádherně prožitému dopoledni a posílení kamarádství mezi prvňáky a druháky.

    • Sportovní den 1. stupně
     • Sportovní den 1. stupně
      21. 6. 2019

      21. června jsme v rámci Olympijského víceboje žáků 1. stupně ZŠ společně zjišťovali, pro jaké sporty mají naši žáci přepodklady. Na programu byl sprint na 30 m, sedy-lehy, hod medicimbalem, trojskok, kliky, hod míčkem atd. V 1. ročníku se soutěžilo ve smíšené kategorii, ve 2.–5. ročníku v kategorii dívky a chlapci. Soutěž byla zaměřena na porovnávání sportovní všestrannosti žáků a žákyň. V disciplínách víceboje byly zahrnuty kategorie, které mapují celkový tělesný rozvoj žáka. Každá sportovní disciplína se převádí na body dle tabulek Sazka olympijského víceboje. Bodové hodnoty jsou porovnatelné s ostatními soutěžícími v celé České republice.

     • Rozloučení s IX. třídou
      25. 6. 2019

      Hlavním programem dnešního dne bylo loučení s deváťáky. Devět let uteklo jako voda a přestože se mnohým ani moc nechce, nezbývá než se po úspěšném absolvování základní školy vydat na cestu k dalšímu stupni vzdělávání. Deváťáci se po prázdninách vydají na zvolené střední školy – jejich kroky povedou např. na gymnázia, obchodní akademii, průmyslovku, střední pedagogickou školu, ... JSME RÁDI, ŽE JSME MĚLI MOŽNOST VÁS POZNAT A POTKÁVAT A PŘEJEME VÁM MNOHO STUDIJNÍCH I OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ!

    • Rozloučení s IX. třídou
     • Prázdninové čtení – knihovna Kukleny 1. třída
      19. 6. 2019

      Při poslední letošní návštěvě knihovny se prvňáci seznámili s knihami, které jim přes prázdniny mohou pomoci zahnat nudu např. za deštivého počasí, případně navodit příjemný pocit před spaním. Kromě toho opět prokázali, že na čtenáře byli pasováni právem, protože dokázali splnit mnoho úkolů, jejichž řešení museli nalézt v knihách.

    • Prázdninové čtení – knihovna Kukleny 1. třída
     • Knihovna Kukleny – Fantastická zvířata a kde je najít? II. A, II. B, III. B
      10. 6. 2019

      V pondělí 10. června vyhlásila Knihovna Města HK v Kuklenách pátrací akci „Fantastická zvířata a kde je najít?“ Naši druháci spolu s žáky III. B u toho nemohli chybět. Po Kuklenách se rozprchlo hejno podivných tvorů, naši malí detektivové se vydali po jejich stopách a tím pomohli čarodějům tyhle uprchlíky najít dřív, než se o nich dozvěděli mudlové. Dobrodružství v podobě pátrací akce jsme si všichni užili.

    • Knihovna Kukleny – Fantastická zvířata a kde je najít? II. A, II. B, III. B
    • Zasedání žákovského parlamentu
     • Zasedání žákovského parlamentu
      18. 6. 2019

      Žákovský parlament se v tomto školním roce sešel naposledy. Při společné snídani padla diskuze o možnosti pokračování stávajících členů parlamentu i v příštím školním roce. Tedy možnost víceletého volebního období.  Návrh byl členy parlamentu schválen a předán k projednání panu řediteli.

     • Výlet VI. třída – Fajnpark
      13. 6. 2019

      Ve čtvrtek 13. 6. podnikla VI. třída výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Všichni si to náramně užili, a to i díky počasí, které nám přálo. Jak holky, tak kluci se vyřádili na autíčkách, trampolínách a jiných atrakcích. Nejzábavnější byl ovšem bazének s krásně teplou vodou. Domů se všichni vraceli vyčerpaní, ale plni zážitků.

    • Výlet VI. třída – Fajnpark
     • Školní výlet VIII. A
      10. 6. 2019

      Tři dny v příjemném prostředí Teplických a Adršpašských skal prožila VIII. A. 
      10. června vyrazili kluci a holky do Teplic nad Metují, kde si užili společně strávené chvíle naplněné turistikou mezi skalami, zkoumáním přírody, společnými hrami, stavbami hrází v říčce tekoucí za chatkami v kempu a dalšími pohodovými aktivitami. Všichni, včetně paní učitelek, byli z výletu nadšení a ani se jim nechtělo domů. 

    • Školní výlet VIII. A
     • Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru
      19. 6. 2019

      Výsledky celoroční soutže tříd i jednotlivců ve sběru papíru jsou tu. Děkujeme všem, kteří na sběru podíleli, a doufáme, že v příštím školním roce se podaří sebrat alespoň takové množství jako letos.

     • Dopravní hřiště IV. třída
      18. 6. 2019

      V úterý 18. 6. 2019 trénovali na dopravním hřišti v Třebši budoucí účastníci silničního provozu, naši čtvrťáci, protože dovršili 10 let věku.

      Nejdříve si chování v dopravě vyzkoušeli jako chodci. Zopakovali si řešení křižovatek nejen řízením semaforů, ale i podle dopravních značek. Kdo pozorně neposlouchal policistky MP, tomu se na kole příliš nedařilo.

      Nakonec si tento den užili a bude pro ně určitě příjemným a poučným vstupem do role mladého cyklisty.

    • Dopravní hřiště IV. třída
    • Zemědělský den Mžany 2019
     • Zemědělský den Mžany 2019
      14. 6. 2019

      IV. třída byla dne 14. 6. 2019 pozvána na Zemědělský den.

      Děti se dozvěděly zajímavé informace o chovu krav. Plnily zajímavé poznávací úkoly na stanovištích. Projely se na sekačce, mohly nasednout do moderního traktoru.

      Dostaly kravíka, koláč a za splnění úkolů zmrzlinu.

      Možná se po této zajímavé exkurzi někdo z dětí v budoucnu bude věnovat tomuto, dnes poněkud opomíjenému oboru - zemědělství.

     • Učení zážitkem – IX. třída
      10. 6. 2019

      Deváťáci navštívili Filozofickou fakultu UHK, kde pro ně byl studenty učitelství připraven workshop Od hospodářské krize k občanské svobodě (1929–1989). V druhé místnosti žáky čekala úniková hra Život v protektorátu. K propojení učiva dějepisu a výchovy k občanství došlo prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky.

    • Učení zážitkem – IX. třída
    • Republikové finále ve vybíjené – dívky
     • Republikové finále ve vybíjené – dívky
      10. 6. 2019

      Dívky ze IV., V. A, V. B úspěšně, v duchu fair play, reprezentovaly náš kraj a naši školu na republikovém finále ve vybíjené, které se konalo v Kempu Pecka.

      Ve dvou dnech 10.–11. 6. 2019 v nelehkých podmínkách (za velkého vedra) sehrály vítězné zápasy ve skupině a postoupily do dalších zápasů z prvního místa. Další zápasy hrály stále se stejným nasazením, ale už se tak nedařilo.

      Obsadily sedmé místo v republice. Což je nádherné.
      Děvčata děkujeme, zasloužíte si obdiv a velikou pochvalu.

      Foto: zleva leží: Pavlína Ježková, Nikola Baková; klečí: Klára Žižková, Tatiana Dittrichová, Erika Langerová; stojí: Barbora Černovská, Adéla Henychová, Viki Bokoch, Katka Maurerová, Barbora Víšková, Mirka Česáková, Karolína Sulková

     • Bylinky nejen v kuchyni
      7. 6. 2019

      Při páteční návštěvě Severu si děti vyprávěly o bylinkách. Programem je provázela bába Kořenářka a příběh „Jak Krakonoš soudil“. Děti se dozvěděly jak bylinky využívali naši předkové a jak je využíváme v současnosti. Řadu z nich mohly důkladně prozkoumat, očichat či ochutnat. V závěru si všichni žáci vyrobili mýdlovou bylinkovou kouli do šatníku.

    • Bylinky nejen v kuchyni
    • Pasování budoucích prvňáčků
     • Pasování budoucích prvňáčků
      6. 6. 2019

      Čtvrtek 6. 6. 2019 se pro naše předškoláky stal slavnostním dnem. Po splnění úkolů, které si pro ně připravili naši deváťáci byli pasováni na školáky. Deváťaci jim tak symbolicky předali štafetu. Svého úkolu se zhostili na jedničku, stejně tak jako naši budoucí prvňáčci. Těšíme se, až se s nimi budeme potkávat každý den.

     • Den dětí
      1. 6. 2019

      V sobotu 1. června 2019 TJ Slavoj Svobodné Dvory ve spolupráci se ZŠ Svobodné Dvory uspořádal soutěžní odpoledne pro děti, které tento den slavily svůj svátek. Na hřišti u sokolovny se sešlo několik desítek dětí, které si chtěly užít sportování i zábavné soutěže. Vedle drobných soutěží jako např. přenášení míčku na lžíci, srážení plechovek, skok v pytlích, překonání vytyčené dráhy poslepu, hod na cíl, si děti mohly zajezdit také na koloběžkách či kolech, odvážní mohli zdolávat opičí dráhu. Po splnění úkolů na děti čekaly drobné odměny a samozřejmě také možnost občerstvit se.

    • Den dětí
    • Školní výlet – 5. ročník
     • Školní výlet – 5. ročník
      31. 5. 2019

      Na závěr školního roku páťáci podnikli výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Cestovali vlakem. V areálu parku si vyzkoušeli různé pohybové a zábavné aktivity a celý den si užili. Přálo jim i počasí.

     • Hradecké sportovní hry
      5. 6. 2019

      Dne 5. 6. 2019 se naše škola zúčastnila Hradeckých sportovních her, kam přijeli zástupci celkem 16 škol. Naši školu reprezentovali vybraní žáci z druhého stupně. Všichni reprezentanti bojovali statečně a někteří vybojovali i krásná medailová místa. Gratulujeme Jakubu Krásovi k 2. místu v hodu kriketovým míčkem a Anetě Hloucalové k 1. místu v běhu na 60 m.
      Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy

    • Hradecké sportovní hry
     • Volitelné předměty na školní rok 2019/2020
      1. 6. 2019

      Budoucí šesťáci a sedmáci si budou moci pro příští školní rok vybrat z pěti volitelných předmětů. V nabídce jsou: matematický seminář, přírodovědná praktika, technická a digitální praktika, společenskovědní praktika a netradiční sportovní hry. Více informací o náplni jednotlivých předmětů naleznete zde, další informace pak zde.​​​​​​​

    • Den dětí – I. třída
     • Den dětí – I. třída
      31. 5. 2019

      Oslava Dne dětí v 1. třídě proběhla v herním duchu. Nejdříve si děti rozehřály své hlavičky matematickými, jazykovými a deskovými hrami. Po přemístění na hřiště si všichni zasoutěžili ve štafetách, zahráli míčové a pohybové hry a zajezdili na koloběžkách. Oslava byla zakončena sladkou osvěžující odměnou v podobě nanuka. Děti odcházely s úsměvem na tváři.

     • Vyhlášení výsledků sportovního dne
      28. 5. 2019

      V úterý 28. května se sešel celý druhý stupeň a žáci 5. tříd, abychom vyhlásili výsledky sportovního dne školy – 4. ročníku Memoriálu J. Omy. Vyhlásili jsme 1. až 3.místo těchto kategorií: 5. třídy (dívky a chlapci), dále mladší žáci a žákyně (6., 7. ročník) a starší žáci a žákyně (8., 9. ročník). Všem žákům děkujeme za snahu, se kterou se snažili překonat svoje hranice v několika atletických disciplínách a medailistům blahopřejeme.

    • Školní výlet – VII. třída
     • Školní výlet – VII. třída
      31. 5. 2019

      V pátek 31. 5. 2019 jsme se vlakem vydali na výlet do Prahy. První zastávkou byla observatoř Žižkovské televizní věže, ze které jsme si, díky dobré viditelnosti, prohlédli celou Prahu. Poté jsme se metrem přesunuli na druhou stranu Prahy – na Zličín – kde jsme se nejprve posilnili v nákupním centru a pak přešli k hlavnímu cíli našeho výletu, do Jump Parku. Trampolínový svět jsme si parádně užili a celkem unaveni se vydali na cestu zpět.

     • Výsledky v soutěžích
      4. 6. 2019

      28. května proběhlo okresní kolo v matematické soutěži Pythagoriáda, kam postoupilo i 5 žáků naší školy. S obtížnými příklady si poradil nejlépe Jakub Krása ze VII. třídy, kterému se podařilo vyřešit 14 z 15 úloh, což mu vyneslo 2.–3. místo. Velice gratulujeme.

      Další úspěšnou soutěžící z řad našich žáků, která si zaslouží obzvláště velikou pochvalu, je Petra Machaňová z VIII. A, která se 16. května umístila na krásném 6. místě v krajském kole biologické olympiády.

      Děkujeme za vzornou reprezantaci naší školy.

    • Výsledky v soutěžích
    • Výlet do Sedmihorek – III. A a III. B
     • Výlet do Sedmihorek – III. A a III. B
      30. 5. 2019

      Závěr školního roku jsme si zpestřili krásným výletem do kempu v Sedmihorkách. Po příjezdu do kempu měly děti čas na libovolnou sportovní aktivitu. Po výborném obědě si mohly prozkoumat své chatky. Odpoledne nás čekala příjemná procházka na nedaleký hrad Valdštejn. Tam si děti mohly zakoupit upomínkové předměty, hračky, něco dobrého k pití i k jídlu. Večer jsme v kempu strávili hrami v přírodě, opékáním buřtů i chleba. Druhý den nás čekalo opět hraní a dovádění v přírodě. Moc jsme si to tam všichni užili!!!

     • Den dětí – II. B
      31. 5. 2019

      Den dětí druháci zahájili hraním společenských her, stavěním ze stavebnic, povídáním a malováním. Po dobré svačině jsme vyrazili na návštěvu k Aničce V., která nás pozvala na zahradu. Děti hrály honičky, na schovávanou, skákaly na trampolíně, houpaly se, ... Mnozí neodolali ani válení sudů. Pro osvěžení dostaly děti malý dárek podobě nanuku. Mnohokrát děkujeme za pozvání. Moc jsme si to užili!!!

    • Den dětí – II. B
     • Exkurze VI. třídy ve slohové práci
      31. 5. 2019

      Naše cesta do pravěku

      Protože v literatuře probíráme dílo  Eduarda Štorcha a v dějepise jsme se učili o pravěku, dne 23. 5. 2019 se vydala naše 6. třída na exkurzi do míst, kde se o něm můžeme dozvědět ještě více.  Jeli jsme autobusem. Naše první cesta vedla do Ostroměře.

      Jako první jsme zde prošli  stezku věnovanou  Eduardu Štorchovi až k  jeho rodném domu. Potom jsme se šli podívat do muzea  spisovatele Eduarda Štorcha a režiséra Karla Zemana . Prohlédli jsme si fotky, dopisy,  jeho majetek a zrcadlo podepsané jím. Také loutkářské místnosti, kde nám řekli, jak se dříve hrálo loutkové divadlo. Ale to už nebylo z pravěku.

      Po skončení prohlídky muzea jsme měli čas, a proto nám paní učitelky udělaly překvapení. Zastavili  jsme se na Chlumu, kde jsme vylezli na rozhlednu, z které jsme se vrátili všichni živí :D Potom jsme si v hospůdce mohli koupit nějaké občerstvení.

       Naše další cesta vedla do nedalekého Archeoparku ve Všestarech. Paní průvodkyně nás dovedla do šaten, kde jsme si odložili oblečení a batohy. Potom jsme se vrhli na program. Prošli jsme přízemí s jeskyněmi, kde jsme viděli pohřbívání mrtvých lidí či dětí a pravěké jeskynní malby.  V patře  jsme viděli krásný model krajiny a  života v pravěku. Poté jsme se přemístili do malého kinosálu,  kde jsme se podívali na několik videí, jak pravěcí lidé pracovali a jak si museli obstarávat jídlo. A proto jsme se na to šli podívat naživo. Oblékli jsme se a šli ven. Zde nás čekaly pravěké domky, předměty denní potřeby, hrobky nejvyšších pánů a jejich práce.

      Mohli jsme si vyzkoušet výrobu mouky, sekat tehdejší sekerou, házet oštěpem do terče (zvíře), vytvarovat kámen a orat zem. Po skončení aktivit  venku jsme se vrátili zpět dovnitř,  vzali si peněženky a koupili si suvenýry a občerstvení  A NÁŠ DLOUHÝ VÝLET SKONČIL.

       

                                                                                                                             Kristýna Součková a Adéla Voců

     • Škola v přírodě – 4. den
      30. 5. 2019

      Celý poslední den byl věnován oslavě Dne dětí. Všichni s nadšením soutěžili. Na třech stanovištích plnili zábavné úkoly, za které si vysloužili míč. Den ukončili hrou "RISKUJ", do které se zapojily všechny děti z II. A i IV. třídy. Škola v přírodě se všem dětem velice líbila.  

    • Škola v přírodě – 4. den
    • Den s přírodou – VIII. A
     • Den s přírodou – VIII. A
      30. 5. 2019

      Osmáci si užili dnešní slunečný jarní den v přírodě, a přitom uprostřed města. Při procházce hradeckými parky si utužili svá přátelství, oživili znalosti z oblasti botaniky a hlavně si uvědomili, jak důležité je, abychom se všichni o přírodu starali a že každý musí začít především u sebe. Zcela spontánně se nakonec pustili to úklidu Šimkových sadů, kde během poměrně krátké chvíle nasbírali hromádku odpadků. Kdyby každý člověk na Zemi sebral alespoň to, co osmáci dnes, bylo by na světě hned lépe a kdyby tomu nevěnoval dvacet minut, ale třeba jeden celý den a kdyby se do jednoho pytle vešlo 200 odpadků... to už je zajímavý námět na slovní úlohu:-)

     • Pasování prvňáků na čtenáře
      24. 5. 2019

      Páteční dopoledne 24. 5. se pro naše prvňáky proměnilo ve významný den. V knihovně v Kuklenách byli totiž všichni pasováni na čtenáře. Rytíře zakletého v draka, museli nejprve vysvobodit, a to přečtením dopisu a vyprávěním příběhu o hodném drakovi. Splnění tohoto úkolu bylo pro naše čtenáře hračkou. Díky tomu mohl rytíř započít obřad pasování. Z knihovny děti odcházely s hrdostí ve tváři. Potěchou jim byla také kniha vydaná speciálně pro prvňáčky, kterou si z knihovny odnesly jako památku na tento významný den.

    • Pasování prvňáků na čtenáře
     • Škola v přírodě – 2. den
      28. 5. 2019

      Dnešní den děti začaly postřehovým závodem jednotlivců. Všechny úspěšné závodníky čekala sladká odměna. Celé odpoledne propršelo, proto přišla na řadu také pohádka a společenské hry.  A nakonec děti stihly napsat pohledy a dopisy domů.

    • Škola v přírodě – 2. den
    • Škola v přírodě – II. A a IV. – 1. den
     • Škola v přírodě – II. A a IV. – 1. den
      27. 5. 2019

      První den školy v přírodě druhákům a čtvrťákům vše vycházelo podle plánu. Cesta na Severomoravskou chatu proběhla bez problémů. Díky krásnému počasí si pak žáci mohli naplno užívat sportovní odpoledne. Po ubytování si čtvrťáci pro druháky připravili soutěživé hry. Na programu dále bylo házení šiškou a stavění mechových domečků. Večer proběhlo seznamování tříd a závody ve skoku v pytlích.

     • Dívky ze IV., V. A, V. B jsou opět "ZLATÉ"
      24. 5. 2019

      Dne 24. 5. 2019 sehrály na krajském kole ve vybíjené v Kostelci nad Orl. čtyři vítězné zápasy, které jim zajistily zasloužený postup do republikového finále, které se koná v kempu Pecka.

      Děvčata, děkujeme a přejeme hodně úspěchů na "Republice".

      Foto: zleva leží: Klára Žižková, Pavlína Ježková
               klečí: Viki Bokoch, Barbora Víšková, Erika Langerová, Adéla Henychová, Mirka Česáková
               stojí: Karolína Sulková, Nikola Baková, Barbora Černovská, Kateřina Maurerová

     • Sportovní den – 5.–9. ročník
      24. 5. 2019

      V pátek 24. května poměřili žáci a žákyně 5. až 9. ročníku své síly v rámci 4. ročníku Memoriálu Jaroslava Omy v řadě atletických disciplín. Vzhledem k tomu, že stále marně čekáme na vybudování vlastního školního hřiště, byli jsme i letos nuceni pronajmout si stadion TJ Sokol na Eliščině nábřeží, kde si děti mohly vyzkoušet běhy na krátké i dlouhé vzdálenosti, skoky do dálky i do výšky, hody a vrhy. Počasí nám přálo, a tak jsme si to všichni náležitě užili. Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným.

    • Sportovní den – 5.–9. ročník
     • Co skrývá popelnice – II. A a II. B
      16. 5. 2019

      Ve Středisku ekologické výchovy si druháci tentokrát povídali o tom, kde a jak vzniká odpad, jaký je jeho další osud, jaký vliv má odpad na životní prostředí. Zhlédli krátké maňáskové divadlo, hráli hry, diskutovali, připomněli si význam recyklace a nakonec si třídění odpadu vyzkoušeli  v rámci skupinové hry v praxi.

    • Co skrývá popelnice – II. A a II. B
    • Klub předškolák – Sportovní odpoledne
     • Klub předškolák – Sportovní odpoledne
      16. 5. 2019

      Naši budoucí prvňáčci si při čtvrtečním sportování užili hodně zábavy – po rozehřátí a rychlé rozcvičce hráli štafetové hry, poměřili si síly v hodu, běhu i skoku, na závěr si trochu odpočinuli při hře Živé pexeso. Těšíme se na další setkání, tentokrát při Pasování na školáka ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 16.30 hodin v budově ZŠ.

     • Okresní kolo ve vybíjené
      15. 5. 2019

      Ve středu 15. 5. se konalo okresní kolo ve vybíjené smíšených týmů. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 družstev. Naši reprezentanti vybojovali tři vítězství a dvě prohry. Celkově se tak umístili na krásném 7. místě. Všem hráčům děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy.

       

    • Okresní kolo ve vybíjené
    • Mravenci se nedají – II. A a II. B
     • Mravenci se nedají – II. A a II. B
      13. 5. 2019

      Při pondělní návštěvě knihovny si druháci vyprávěli o životě mravenců a samozřejmě také knihách zachycujících jejich život. V průběhu programu si dokonce někteří žáci na mravence zahráli. Role chův, strážců, larviček zvládli zahrát skvěle. Nechybělo ani soutěžení v záchraně vajíček z hořícího mraveniště či kvíz plný záludných otázek. Z knihovny jsme jako vždy odcházeli nejen s nově vypůjčenými knihami, ale také s vědomím, že jsme se naučili něčemu novému.

    • Pohár rozhlasu
     • Pohár rozhlasu
      7. 5. 2019

      7. 5. se vybraní žáci a žákyně VIII. a IX. třídy zúčastnili okresního kola atletického víceboje – Pohár rozhlasu. Soutěžilo se v disciplínách: štafeta 4x60 m, běh 60 m a 800 m (1500 m), skok vysoký a daleký a vrh koulí. Ve velké konkurenci se družstvo dívek umístilo na 10. místě a chlapci na 13. Rádi bychom také zmínili dva výborné individuální výkony, a to ve skoku vysokém. David Klouček překonal laťku ve výšce 160 cm a obsadil dělené 4. místo a Aneta Hloucalová v běhu na 60 m obsadila 3. místo s časem 8,51 s.
      Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

       

     • Dravci a sovy
      6. 5. 2019

      Žáci I. a VII. třídy se poutavým vyprávěním a živými ukázkami seznámili s několika druhy u nás žijících dravců a sov. Měli možnost si zblízka prohlédnout popisované ptáky a sovy, což není ve volné přírodě možné, a proto to byl pro žáky velmi zajímavý zážitek.

    • Dravci a sovy
    • Projekt „Zdravé vaření“ – VII. třída
     • Projekt „Zdravé vaření“ – VII. třída

      Projekt se uskutečnil ve dnech 30. 4. a 7. 5.

      30. 4. kuchaři zhotovili dle pokynů zdravé pokrmy (polévka – cizrnový krém, hlavní jídlo – cuketové rizoto, dezert – tvarohový krém s ovocem, salát – šopský, pomazánka – karotková). Kontroloři kvality zjišťovali, zda jsou potraviny, z nichž spolužáci připravují jednotlivé pokrmy, bez nežádoucích přísad (aditiva), a do jaké míry obsahují žádoucí vlákninu. Výživáři s pomocí výživové pyramidy zhodnotili u každého pokrmu, zda zahrnuje všechna patra pyramidy.

      7. 5. si skupiny role vyměnily. Ze zdravých pokrmů kuchaři uvařili (polévka – hráškový krém, hlavní jídlo – kuskus se zeleninou, salát – litevský chlodnik, pomazánka – z lučiny a ředkviček a smoothie. Kontroloři a výživáři také měli plné ruce práce. Odměnou byla závěrečná ochutnávka. Chystáme pro vás nástěnku, kde se můžete seznámit s recepty i rozborem jednotlivých pokrmů. A na závěr chceme poděkovat paním kuchařkám za skvělou spolupráci. Sedmáci

     • Okresní kolo poháru rozhlasu
      2. 5. 2019

      Ve čtvrtek 2. 5. se uskutečnilo okresní kolo poháru rozhlasu v Hradci Králové, kam dorazilo celkem 13 družstev. Naši školu reprezentovali žáci a žákyně z druhého stupně. V kategorii mladších žáků se umístili naši kluci na celkovém 12. místě a v kategorii mladších žákyň jsme získali krásné 6. místo.

      Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

    • Okresní kolo poháru rozhlasu
    • Biofarma – VII. třída
     • Biofarma – VII. třída
      2. 5. 2019

      2. 5. sedmáci v rámci projektu „Klíčové kompetence a kulinární tradice“ navštívili biofarmu ve Staré Skřeněři u Nového Bydžova. Na farmě uplatňují ekologické pěstování šetrné k životnímu prostředí, nepoužívají chemické postřiky. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s prací na biofarmě a jejími produkty. Praktické aktivity poskytly lepší představu o tom, z jakých produktů jídlo vzniká a jak se zpracovává.

     • Návštěva knihovny – Život mravenců
      2. 5. 2019

      Víte, jak žijí mravenci? Děti z III. B si to vyzkoušely na vlastní kůžu. Na chvíli se z nich staly chůvy, strážci, královna i larvičky. Povídaly si i o životě a práci mravence dělníka. Vyprávění bylo zpestřeno o záludné otázky, za které následoval odměnou kamínek. Nejlepší „sběratelé“ si poté mohli vybrat drobnou odměnu. K posílení si děti daly svačinku a poté vybíraly knížku. Dopolední akci jsem završili příjemnou procházkou do školy.

    • Návštěva knihovny – Život mravenců
    • Čarodějnice – projektový den
     • Čarodějnice – projektový den
      30. 4. 2019

      Poslední dubnový den byl v I. třídě ve znamení čarodějnic, výukové aktivity byly motivovány tímto zvykem. Děti v převlecích plnily různé úkoly z ČJ, vyrobily si papírovou čarodějnici a zahrály matematické hry.

     • Dětské časopisy a komiksy
      26. 4. 2019

      Děti si při dubnové návštěvě knihovny prohlédly různé druhy komiksových knih a časopisů, vyzkoušely si zakreslit několik komiksových obrázků, zahrály si hru na otázky a poznávaly výstižnou komiksovou řeč. Tato beseda opět přispěla k rozvoji čtenářské gramotnosti.

    • Dětské časopisy a komiksy
    • Atletický trojboj
     • Atletický trojboj
      30. 4. 2019

      V úterý 30. dubna proběhlo okresní kolo atletického trojboje v Hradci Králové. Konkurence byla vysoká a naši reprezentanti bojovali do posledních sil. Tým A se umístil na 14. místě a tým B na 10. místě.

      Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

    • Hebrejská abeceda – 8. ročník
     • Hebrejská abeceda – 8. ročník
      29. 4. 2019

      Dne 29. dubna se pro žáky osmých tříd konala literárně-historická exkurze nazvaná Hebrejská abeceda. Žáci se v Židovském muzeu v Praze seznámili se základními informacemi o židovském náboženství, židovské obci a hebrejské abecedě. Vyzkoušeli si napsat své jméno v hebrejštině a přečíst jednoduchá slova psaná hebrejsky.

      Poté následovala návštěva Staronové synagogy a starého židovského hřbitova, kde se děti dozvěděly další zajímavé věci a poznatky.

     • Zdravý úsměv – V. A
      23. 4. 2019

      Žáci V. A dokončili sérii tří přednášek na téma Zdravý úsměv. Dozvěděli se základní informace o zubech a zubní hygieně. Vyzkoušeli si správnou techniku čištění zubů.

     • V. A opět navštívila knihovnu
      24. 4. 2019

      Tématem dnešní návštěvy knihovny byla knížka Devatero pohádek, kterou žáci V. A společně čtou ve škole. Informace ze společné četby využili při plnění různých úkolů. A někteří si opět vypůjčili nové knížky domů.

     • Bruslení – III. B
      29. 4. 2019

      V pondělí 29. 4. si děti naposledy v letošní sezóně obuly zimní brusle. Chlapci opět soupeřili o nejlepšího střelce hokejového zápasu. Ostatní si užívali klidnou jízdu po ledě, nebo usilovně závodili ve štafetovém bruslení. Opět patří velké díky panu Luňákovi, který se bez pochyby postaral o super zábavu.

    • Bruslení – III. B
     • 6. ROČNÍK ŠTAFETOVÉHO POHÁRU
      25. 4. 2019

      Dne 25. 4. 2019 se naše škola zúčastnila 6. ročníku Štafetového poháru na Atletickém stadionu TJ Sokol HK, kam přijelo celkem 11 škol. Naši školu reprezentovali vybrání žáci z 1.–5. ročníku, kteří se umístili na krásném 9. místě.

      Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

    • 6. ROČNÍK ŠTAFETOVÉHO POHÁRU
    • Den Země - II. A a II. B
     • Den Země - II. A a II. B
      24. 4. 2019

      V úterý 23. 4. 2019 se druháci zúčastnili Dne Země v Šimkových sadech. Povídali si o Zemi, o tom, co nám dává, co pro ni můžeme udělat. Poté při procházce parkem plnili zábavně naučné úkoly, k jejichž zvládnutí využili znalosti získané v hodinách prvouky či v rámci výukových programů ve SEV Sever. Na závěr si za odměnu chvíli pohráli na hřišti v parku.

     • Barevné dny
      24. 4. 2019

      Před velikonočními prázdninami si děti v rámci velikonočního projektu „Barevné dny“ připomínaly tradice a zvyky patřící k období Velikonoc. Ve výuce řešily zábavné tematické jazykové a matematické hry. Prvňáčci si vykoledovali čokoládová vajíčka, druháci si pochutnali na výborném beránku. V hodinách tělesné výchovy si děti zahrály velikonočně motivované štafetové a pohybové hry. Nechybělo čtení o velikonocích, zápis slov souvisejících s velikonocemi, vyrábění a zpěv lidových písní. V pondělí děti přišly v modrém, v úterý v červeném a ve středu v černém či šedém oblečení. V družině pak děti vytvořily výzdobu do školní jídelny. Za vydatné pomoci vychovatelek vznikly nádherně ozdobené stoly.

    • Barevné dny
     • Výsledky jarního sběru papíru
      24. 4. 2019

      Tabulka průměrného počtu kilogramů na žáka a pořadí nejlepších sběračů.

      Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili a doufáme, že při dalším sběru budou opět padat rekordy!!

      Připomínáme odměny pro nejlepší sběrače, které se budou udělovat na konci roku:
      laser game, lanový park, paintball a další…

     • Soutěž o nejlepší společenskou hru

      V únoru děti ve školních družinách vyráběly společenské hry. V březnu se společenské hry prostřídaly v odděleních a děti hry hrály a hlasovaly pro tu nejlepší hru. Také hlasoval pedagogický sbor, který hodnotil nejlepší zpracování hry. Všem moc děkujeme.

      1. oddělení
      1. místo – Lenka Krejčíková, Barbora Ornstová, Vítek Vilímek ( LESNÍ HRA )
      2. místo – Erika Langerová ( ŠIPKODUHA )
      3. místo – Jakub Filip ( Monopoly )

      2. oddělení
      1. místo – Matyáš Černý, Matěj Patočka ( DINO TRIO )
      2. místo – Martina Henychová, Jana Karlová, Anna Ledecká ( PIRÁTI Z KARIBIKU )
      3. místo – Tereza Červená, Anna Hammond, Sofie Khrypta ( VESMÍR )

      3. oddělení

      1. místo – Matyáš Bulena, Ondřej Holický, Lukáš Ryzák, Tomáš Skaunic, Tadeáš Ungrmann ( PIRÁTVORS )
      2. místo – Martin Gašpárek, Adam Kuzica, Oliver Řehák, Jan Valenta ( KVARTETO HARRY POTTER )
      3. místo – Magdaléna Česáková, Nela Gápová, Alice Jeklová, Lucie Majerníková,Anna Zmítková, Eliška Zmítková ( PEXESO )

      HLASOVÁNÍ PEDAGOGŮ – výtvarné zpracování

      1. místo – Matyáš Černý, Matěj Patočka ( DINO TRIO )
                 –  Martin Gašpárek, Adam Kuzica, Oliver Řehák, Jan Valenta (KVARTETO HARRY POTTER )
      2. místo – Martina Henychová, Jana Karlová, Anna Ledecká (PIRÁTI Z KARIBIKU )
      3. místo – Lenka Krejčíková, Barbora Ornstová, Vítek Vilímek ( LESNÍ HRA )

    • Soutěž o nejlepší společenskou hru
     • Dívky ze IV. , V. A, a V. B jsou ZLATÉ
      17. 4. 2019

      Sehrály 17. 4. v hale Třebeš na okresním finále ve vybíjené 4 vítězné zápasy, které je dovedly až ke „zlatu". 
      Děvčata, děkujeme a gratulujeme k  postupu do krajského kola.

      Foto: zleva leží: A. Henychová, N. Baková
               klečí: K. Kubínová, P. Ježková, E. Langerová, T. Dittrichová, K. Sulková, K. Maurerová
               stojí: V. Bokoch, B. Víšková, M. Česáková, B. Černovská

     • Minifotbal – chlapci 8. a 9. ročník
      16. 4. 2019

      V úterý 16. dubna 2019 jsme se zúčastnili okresního kola v minifotbale na Všesportovním stadionu v Hradec Králové. Všesportovní stadion Hradec Králové. Vylosovali jsme si skupinu společně se ZŠ J. Gočára, Gymnáziem B. Němcové a ZŠ Chlumec nad Cidlinou. Chlapci s 1 výhrou a 2 porážkami obsadili 3. místo ve skupině, pouze vítěz skupiny postupoval do finále. Děkujeme všem za reprezentaci školy.

    • Minifotbal – chlapci 8. a 9. ročník
    • „Co už umíme“ - Den otevřených dveří I. třída
     • „Co už umíme“ - Den otevřených dveří I. třída
      4. 4. 2019

      V rámci dne otevřených dveří mohli naši prvňáci ukázat, co už umí. Povídali si o rodině, četli a zapisovali jména, tvořili věty se zaměřením na členy rodiny, při čtení textu o rodině se neobešli bez schopnosti číst s porozuměním, předvedli, že když vyrazí na nákup, nenechají se ošidit, na závěr také zazpívali v anglickém jazyce.

     • První pomoc – II. A
      9. 4. 2019

      V úterý 9. 4. 2019 se ve II. A uskutečnila přednáška paní MUDr. Kloudové o záchraně lidského života. Děti se také zábavnou formou učily poznávat vnitřní orgány těla. Poté si vyzkoušely srdeční masáž a umělé dýchání na cvičné resuscitační figuríně "Andule".

    • První pomoc – II. A
    • Prvouka a čtení – jde to dohromady? – II. B
     • Prvouka a čtení – jde to dohromady? – II. B

      V hodině prvouky si druháci vyzkoušeli výuku svých spolužáků. Nejprve si přečetli text na téma „Ptáci a jejich hnízda", poté si navzájem ve dvojicích o tomto tématu popovídali a nakonec vybraní žáci svým spolužákům zprostředkovali výklad. Při ověřování pochopení se třída zvednutými rukami jen hemžila. V následující hodině čtení se získané znalosti hodily k vyřešení úlohy ke čtenému textu, s nímž žáci dle pokynů pracovali ve skupinách. Ověřili si tak, že získané vědomosti se mohou hodit i v jiných předmětech, nejenom v prvouce.

     • Babiččina půda – I. třída
      12. 4. 2019

      Prvňáci se při návštěvě SEV Sever prostřednictvím různých aktivit seznámili s životem našich předků na vesnici, jejich vztahem k živočichům a rostlinám. Poznali několik způsobů využití rostlin a prohlédli si různé druhy nářadí. Děti si vyrobily velikonočního ptáčka ze slaného těsta, popovídaly si o velikonočních zvycích, zahrály si jarní hry.

    • Babiččina půda – I. třída
    • Bezpečné chování – II. A a II. B
     • Bezpečné chování – II. A a II. B
      11. 4. 2019

      Při praktické přednášce ve Školicím středisku Městské policie HK si děti ujasnily rozdíl mezi městskou a státní policií, hasiči, záchrannou a horskou službou. Připomněly si důležitá telefonní čísla, nacvičovaly si volání na tísňovou linku. Díky dramatizaci si uvědomily, že s neznámým člověkem si není radno zahrávat.

     • Analyzujeme jídelníček školní jídelny – VII. třída

      V rámci projektu Klíčové kompetence a kulinářské tradice sedmáci v hodinách Výchovy ke zdraví pečlivě analyzovali jídelníček školní jídelny. Pracovali s výživovou pyramidou pro děti a cíleně se zaměřili na správný poměr polysacharidů, zeleniny a ovoce, bílkovin a vody. K předloženému obědu navrhli další zdravé porce v rámci celého dne.

    • Analyzujeme jídelníček školní jídelny – VII. třída
    • Dopravní výchova – III. B
     • Dopravní výchova – III. B
      10. 4. 2019

      Jak přivoláme pomoc? Máme věřit cizím lidem? Platí zákony pro všechny? Těmito otázkami se zabývaly děti na středeční návštěvě u městké policie. Připoměly si základní pravidla silničního zákonu, aby si bez nehody a zranění mohly užít jízdu na kole, boardu, kolečkových bruslích a jiných prostředcích.

     • Bruslení – 3. ročník
      9. 4. 2019

      V úterý 9. dubna si děti užily netradiční jarní sport – bruslení. Děvčata i chlapci znovu oblékli zimní bundy, oteplené kalhoty, čepice a rukavice a hurá na led! O zábavu a správnou techniku bruslení se postaral pan Luňák, který se dětem ochotně věnoval. Moc děkujeme!

    • Bruslení – 3. ročník
    • Hudební výchova tak trochu jinak – II. B
     • Hudební výchova tak trochu jinak – II. B
      5. 4. 2019

      První dubnový pátek si jeden z druháků – Oliver – troufl na roli učitele. V hodině hudební výchovy s dětmi procvičoval učivo o délce not. Nechyběl společný zpěv, poslech hry na flétnu v podání Matyáška a samozřejmě také plno zábavy. Svou roli zvládl Oliver na výbornou. Zvládl to tak i díky svým skvělým spolužákům, kteří ho podpořili.

     • Duo EDEN – cvičená opička a pudlové
      5. 4. 2019

      V pátek 5. 4. 2019 žáci první až čtvrté třídy zhlédli vystoupení skupiny Duo Eden. Hlavními aktéry byla cvičená opička, která předvedla, jak umí dělat kotouly, hrát na kytaru, a třeba také vozit kočárek a trio pudlů. Ti zvládli přeskoky přes překážky, chůzi na kouli, proskakování kruhem, chůzi po dvou tlapkách a dokonce i společný tanec. Pro odvážlivce bylo připraveno také focení s hadem. O všech zvířatech se děti také mnohé dozvěděly.

    • Duo EDEN – cvičená opička a pudlové
    • Den otevřených dveří
     • Den otevřených dveří
      4. 4. 2019

      V průběhu čtvrtečního dne nás mohli navštívit zájemci o studium na naší škole. V dopoledních hodinách se mohli podívat na vyučování v první a druhé třídě. Odpoledne byly pro předškoláky a jejich rodiče připraveny další ukázkové hodiny, při nichž už byli hlavními aktéry právě budoucí prvňáčci. Poté se mohli zapojit do sportování, tančení, zpívání, modelování, chemických pokusů, výroby dřevěných autíček a dalších aktivit v našich dílničkách. 

     • Divadlo Jesličky – V. A
      3. 4. 2019

      Ve středu 3. dubna jsme navštívili divadelní představení Pipi Dlouhá punčocha v divadle Jesličky. Mezi dětskými herci z dramatického koužku byl i náš spolužák Dominik Komárek. I my jsme se na chvíli stali herci v poslední části vysoupení. Při zpáteční cestě jsme ještě stihli krátkou prohlídku města.

    • Knihovna – Velikonoce – III. B
     • Knihovna – Velikonoce – III. B
      4. 4. 2019

      Tentokrát na děti čekalo velmi známé téma „Velikonoce“. Paní knihovnice nejprve oprášila staré vědomosti. Připoměla postní dobu, na kterou tyto svátky navazují. Vyprávěla jim o velikonočních zvycích, příběh o Mojžíšovi a tradice dodržované v zahraničí. Nakonce si děti mohly „vykoledovat“ hezkou velikonoční koledou malou odměnu.

     • Krajské finále ve stolním tenisu
      3. 4. 2019

      3. dubna 2019 se 3 žákyně ze VII. a VIII. třídy po vítězství v okresním kole zúčastnily krajského finále v Jičíně. Do tohoto finále se také probojovaly školy – ZŠ Lhoty u Potštejna, ZŠ K. V. Raise z Lázní Bělohrad a ZŠ Krčín z Nového Města n. Metují, a staly se našimi soupeři. Děvčata bojovala statečně, získala dílčí výhry, ale v celkovém pořadí se umístila na 4. místě. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.

    • Krajské finále ve stolním tenisu
     • Sběr papíru – 3. 4. 2019

      Nepotřebných novin, reklamních letáků a dalších produktů z papíru se můžete zbavit ve středu 3. 4. 2019 od 7:05–7:55, kdy bude v prostoru za školou přistaven kontejner.

     • Ovoce do škol – V. B

      Do galerie Ovoce do škol – V. B byly přidány fotografie.

      V rámci projektu Ovoce do škol mohli žáci ochutnat různé ovoce a zeleninu. Společnou ochutnávku si užili žáci všech tříd a V. B nám poskytla i fotodokumentaci o své bohaté hostině.

     • Najdete rozdíly? – VI.

      Děti ze šesté třídy se v rámci informatiky seznamovaly s programem Zoner Photo Studio. Dokážete najít rozdíly na obrázcích, které upravovaly?

    • Platónská tělesa – VI. třída
     • Platónská tělesa – VI. třída
      29. 3. 2019

      Šesťáci se v pátek pokusili proniknout do tajů stereometrie. Vytvoření modelů čtyř, šesti a osmistěnu bylo snadné, ale žáci se nezalekli ani složitějších těles a zdárně si poradili i s dvanácti a dvacetistěnem. Určit počet vrcholů, hran a stěn byla potom hračka.

     • Férová mobilní aplikace – VII. třída

      Žáci VII. ročníku se v rámci projektu „Klíčové kompetence a kulinární tradice“ zabývali složením potravin.

      Se zájmem pracovali s mobilní aplikací (https://www.ferpotravina.cz/mobilni-aplikace), která osloví každého příznivce zdravého životního stylu. Jednoduše zjistíte, co znamená každé Éčko v potravině, kterou chcete koupit. Naskenujete si čárový kód a hned se dozvíte, co daná potravina obsahuje. A jak dopadl školní automat na zdravou výživu? Samozřejmě, že výborně, a to je dobré vědět.  

    • Férová mobilní aplikace – VII. třída
    • Co ví kapička Jára – II. A a II. B
     • Co ví kapička Jára – II. A a II. B
      29. 3. 2019

      Co všechno je voda, jak funguje koloběh vody v přírodě, kdo potřebuje vodu a proč, co dělat aby byla voda čistá – to vše jsme se ve Středisku ekologické výchovy Sever dozvěděli od kapičky Járy. Díky hádankám a pokusům se děti seznámily se skupenstvími vody, prostřednictvím dramatizace si ukázaly koloběh vody. V závěrečné diskuzi se zamyslely nad tím, kde všude je voda využívána a společně hledaly řešení, jak s ní šetřit. K radosti nás všech byly na konci pochváleny za krásné vyjadřování a přehled o tomto tématu.

     • Den učitelů
      28. 3. 2019

      Ve čtvrtek 28. 3. slavili učitelé svůj den. V některých hodinách si žáci s učitelem vyměnili své role a vyzkoušeli si, jaké to je stát před svými spolužáky. Všichni se výborně připravili a zaslouží velikou pochvalu.

    • Den učitelů
    • Deutsch an der Uni – IX. třída
     • Deutsch an der Uni – IX. třída
      25. 3. 2019

      V pondělí 25. 3. se 12 žáků IX. třídy zúčastnilo akce Deutsch an der Uni (Němčina na univerzitě). Studenti německého jazyka si pro žáky připravili 17 stanovišť, kde děti plnily různé úkoly a seznamovaly se s německým jazykem a reáliemi Německa a Rakouska. Akce se zúčastnilo osm škol z Hradce Králové, Nového Města nad Metují, Čáslavi a Chomutic u Chrudimi. Děti byly losem rozděleny do týmů, které měly průvodce z řad studentů a během dopoledne v prostorách univerzity řadily texty německých písní, hrály pexeso  osobnstí, seznamovaly se s významnými sportovci, s germanismy v češtině, zakreslovaly do slepé mapy, popisovaly cestu na mapě, hrály AZ kvíz, učily se novou slovní zásobu a vyzkoušely si i další aktivity, vše v německém jazyce. Pro zúčastněné bylo připravené i pohoštění v podobě obložených bagetek, koláčů, domácích buchet a bábovky. 

     • Noc v Bradavicích – III. A
      22. 3. 2019

      V pátek večer se všichni malí kouzelníci sešli v knihovně, kde je čekal program na téma Harryho Pottera. Celý večer se odvíjel podle knihy Harry Potter a Kámen mudrců. Kouzelníci přijeli do bradavické Školy čar a kouzel, kde je klobouk rozdělil podle jejich schopností do kolejí a společně se svými kamarády plnili vědomostní i jiné úkoly. Také nechyběla večerní bohatá hostina a napínavý souboj se zloduchem Voldemortem. Děti si celou akci moc užily :-)

    • Noc v Bradavicích – III. A
    • VIII. B přespala ve škole
     • VIII. B přespala ve škole
      22. 3. 2019

      V pátek 22. března  žáci VIII. B společně strávili večer a noc při třídní akci Spaní ve škole. Během této doby se našel čas na společné stolní hry, na míčové hry v tělocvičně, zhlédnutí filmů, popovídání mezi sebou, na nažhavení telefonů i čas na třídnickou hodinu v kroužku. Večer si děti objednaly pizzu a mlsnou zaháněly dobrůtkami a domácími buchtami. 

     • Klub Předškolák – Jazykové a matematické hry
      21. 3. 2019

      Krátce před zápisem si naši předškoláci vyzkoušeli, jak se jim daří v počítání i poznávání písmenek. Dařilo se jim při určování i porovnávání počtu, zvládli se naučit krátkou jarní básničku, problém jim nečinilo ani rozpoznávání číslic či počáteční hlásky ve slově. Díky tomu se už teď těšíme na zápis do první třídy, který se uskuteční 12. a 13. dubna 2019.

    • Klub Předškolák – Jazykové a matematické hry
    • Básničky pro malé dětičky – II. A a II. B
     • Básničky pro malé dětičky – II. A a II. B
      18. 3. 2019

      Špetka poezie při pondělním ránu druhákům dozajista zpříjemnila začátek nového týdne. V rámci programu se dozvěděli, co je to báseň, procvičili si rýmování, dokonce dokázali sestavit rozstříhanou básničku. Soutěžili ve vyhledávání dvojic, které se rýmují, zájemci zarecitovali báseň dle svého výběru.

     • Ukliďme Svobodné Dvory

      Také vám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a jak se lidé chovají k naší Zemi. Pak se pojďme společně zapojit do akce „Ukliďmě svět, ukliďme Česko“

      V roce 2017 proběhlo celkem 2 476 úklidů, do kterých se zapojilo celkem 96 133 dobrovolníků, kteří v přírodě vysbírali celkem 1 536 tun odpadů. V roce 2018 bylo zorganizováno 3295 úklidů, při kterých 134 854 dobrovolníků nasbíralo 2 113 tun odpadu.

      Poprvé máme možnost zapojit se do této akce i zde ve Svobodných Dvorech, pomůžete nám?

     • Okresní kolo v basketbale
      19. 3. 2019

      Dne 19. 3. 2019 se naše škola zúčastnila okresního kola v basketbale žáků druhého stupně. Turnaj probíhal ve sportovní hale v Novém Bydžově, kam přijelo celkem 6 družstev. Našemu družstvu se podařilo vybojovat dvě vítězství a tři prohry. Celkově se tak naši reprezentanti v nabité konkurenci umístili na skvělém třetím místě. Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a příkladnou reprezentaci školy.

      Sestava: Karel Jakub, Podsadlo Marek, Ságner Michal, Bulena Lukáš, Krása Jakub, Sobotka Leoš, Bělina Jakub, Minyuk Marek, Vlastník Martin

    • Okresní kolo v basketbale
    • Matboj
     • Matboj
      18. 3. 2019

      V pondělí 18. března se vybraní žáci zúčastnili matematické soutěže MATBOJ pořádané Gymnáziem J. K. Tyla. V nabité konkurenci více než padesáti týmů z různých základních škol a víceletých gymnázií z celého Královéhradeckého kraje si nevedli vůbec špatně. Zadání převážně slovních úloh vyžaduje znalosti celého druhého stupně. Pro osmáky je tedy řešení obtížnější, neboť se ještě některé věci neučili, ale získané zkušenosti se budou určitě hodit v příštím roce.
      Nejlépe dopadli chlapci z IX. třídy (Aleš Vohralík, Vít Fischer a Radim Charvát), kteří se s plným počtem bodů probojovali ze základního kola přes finále A až do play off, kde díky neúprosným pravidlům skončili těsně před branami celkového finále, přestože zadanou semifinálovou úlohu vyřešili správně. Kluci, gratulujeme ke skvělému 4. místu!

    • Okresní kolo ve florbalu
     • Okresní kolo ve florbalu
      14. 3. 2019

      Ve čtvrtek 14. března se naše škola zúčastnila okresního kola ve florbalu žáků prvního a druhého stupně. Turnaj probíhal na ZŠ Milady Horákové, kam přijelo celkem 6 družstev. Naši reprezentanti bojovali statečně, ale postoupit se jim bohužel nepodařilo. Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a příkladnou reprezentaci školy.
      Sestava: Dittrichová Tatiana, Baková Nikola, Lhoták Marián, Hřib Štěpán, Maurer Michal, Pajtner Roman Sebastien, Podsadlo Marek, Ságner Michal

     • Jarní turnaj ve vybíjené
      13. 3. 2019

      Vybraní žáci z III. A, III. B a II. A se utkali s ostatními týmy z hradeckých škol na turnaji ve vybíjené. Osmnáct škol bylo rozlosováno do tří skupin. Naši sportovci vybojovali tři vítězství z pěti utkání, stejně tak jako další týmy ve skupině. O celkovém pořadí pak rozhodl počet vybitých hráčů. Našim sportovcům se podařilo vybojovat 4. místo. Gratulujeme.

    • Jarní turnaj ve vybíjené
     • Dobrodružná literatura – I. třída
      11. 3. 2019

      Tématem pondělní návštěvy prvňáků v knihovně byla nabídka knih pro četbu se zaměřením na dobrodružnou literaturu. Formou besedy s různými čtenářskými aktivitami se děti seznámily s dobrodružnými knihami vhodnými pro čtenáře jejich věku. V závěru byly oceněny i čtenářské deníky dětí, do nichž si přečtené knihy zapisují.

     • Okresní finále v halové kopané
      13. 3. 2019

      Dne 13. 3. 2019 se naše škola zúčastnila okresního finále v halové kopané na ZŠ Kukleny. Naši chlapci z 8. a 9. ročníku vybojovali dvě remízy a tři prohry. Celkově se umístili na krásném 6. místě. Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a příkladnou reprezentaci školy.
      Sestava: Trojovský Šimon, Ježek Jan, Pospíchal Dan, Fischer Vít, Gonos David, Klouček Tomáš, Procházka Pavel, Smetiprach Jaroslav

    • Okresní finále v halové kopané
     • Staré pověsti české – Agentura Pernštejni
      14. 3. 2019

      Dnes nás s představením „Staré pověsti české“ navštívili herci Agentury Pernštejni. V rámci představení měli žáci možnost zhlédnout stručně a vtipně podané události z české historie založené na lidové slovesnosti a některých historických faktech. Představení si všichni hezky užili.

    • Staré pověsti české – Agentura Pernštejni
     • Turnaj ve stolním tenise
      14. 3. 2019

      14. března vybraní žáci a žákyně 7., 8. a 9. ročníku se zúčastnili okresního finále ve stolním tenise v příjemném prostředí tělocvičny ZŠ Smiřice. Chlapci vybojovali krásné 3. místo a úspěšnější děvčata vyhrála a díky tomu postupují do krajského finále v Jičíně. Všem moc gratulujeme.

     • Návštěva knihovny – Masopust – III. B
      7. 3. 2019

      Návštěvu knihovny měly tentokrát děti zpestřenou masopustním rejděním! Nejprve si zahrály vědomostní soutěž, při které si oprášily znalosti z masopustních tradic, zvyklostí a tradiční kuchyně. Poté následovala velice veselá část, kdy měly na výběr krásné tradiční i moderní masky. Děti v nich soutěžily, svačily i vybíraly další čtenářské dobrobružství. Moc jsme si návštěvu užily a těšíme se na další krásné téma – Velikonoce.

    • Návštěva knihovny – Masopust – III. B
    • Výsledky výtvarné soutěže
     • Výsledky výtvarné soutěže

      Školní rozhlas ve spolupráci se školním časopisem Hrom vyhlásily přes jarní prázdniny výtvarnou soutěž na téma Příroda.

       

      V 1. kategorii mladších žáků vyhráli

      1. místo Marcel Oravec z I. třídy

      2. místo Petr Čejp z I. třídy

      3. místo se Olivie Kvíčerová z I. třídy

      čestné uznání: Nellua Suchochlebová, Týnka Kadlecová, Lucka Hrubá,Vítek Vilímek rovněž z I. třídy.

       

      Ve 2. kalegorii starších žáků vyhráli

      1. místo Nela Dřevová ze VI. třídy

      2. místo Veronika Vopršálová z VIII. B

      3. místo Jakub Ledecký ze VI. třídy

      Čestné uznání získává Zuzka Součková

      Všem výhercům srdečně gratulujeme!

       

     • Postup do okresního finále v kopané
      7. 3. 2019

      Naši fotbalisté dosáhli vynikajícího úspěchu v halové kopané. 7. 3. 2019 se konalo základní kolo turnaje v kategorii starších žáků v Předměřicích nad Labem. Turnaje se účastnilo celkem 6 týmů, první dvě školy postupují do okresního finále. Naši borci vybojovali celkem 4 vítězství a jednu remízu. Pouze vlivem skóre se umístili na celkovém druhém místě. Přejeme hodně úspěchů na okresním finále v Kuklenách 13. 3. 2019.

      Úspěšná sestava:

      Šimon Trojovský, Jan Ježek, Dan Pospíchal, Vít Fischer, David Gonos, Tomáš Klouček, Pavel Procházka a Jaroslav Smetiprach

    • Matematika v VIII. B
     • Matematika v VIII. B
      7. 3. 2019

      Na dnešní hodinu matematiky si měli žáci a žákyně VIII. B donést kromě rýsovacích potřeb i provázek. Díky němu mohli změřit délku kružnic. Ze znalosti délky a průměru kružnic se snažili odvodit Ludolfovo číslo π. Jejich měření nebylo zcela přesné, neboť jim hodnota π vyšla 3,349. Každopádně to byla zajímavá a poučná hodina.

     • Šikana a kyberšikana – VI.
      6. 3. 2019

      Třebeš – Mestská policie HradecKrálové

      Závažné téma šikany a kyberšikany v rámci prevence rizikového chování řešili naši šesťáci na besedě s MP HK. Vysvětlili si, co je to šikana, jak se projevuje v praxi, jak se jí lze účinně bránit a kde hledat pomoc. Zabývali se pocity oběti i agresora, morálními i psychickými důsledky ubližování. Rozebírali dopady i trestně právní následky šikany.

    • Šikana a kyberšikana – VI.
     • Výsledky Přijímaček nanečisto
      6. 3. 2019

      Gratulujume našim deváťákům k zisku nejvyššího průměrného počtu bodů mezi zúčastněnými školami. Ale pozor! Bylo to jen nanečisto a při skutečných přijímacích zkouškách může být vše jinak... Doufáme, že vás tato zkušenost namotivovala do další práce a měsíc, který vám do přijímacích zkoušek zbývá, využijete maximálně k dopilování případných nedostatků.

      Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto žáků a žákyň naší školy můžete sledovat zde

      Celkové pořadí zúčastněných zde

     • Studijní a vědecká knihovna – IX.
      5. 3. 2019

      Paměťové techniky jako efektivní pomůcka v procesu učení

      Na workshopu se  naši deváťáci seznámili s tím, jak funguje paměť (proč si něco pamatujeme a něco ne?), co proces zapamatování nejvíce ovlivňuje. Dozvěděli se, kdy je vhodné používat mnemotechnické pomůcky (biflování versus aktivní učení). Naučili se používat vybrané paměťové techniky v praxi. Aktivně se podíleli na celém průběhu workshopu.

    • Studijní a vědecká knihovna – IX.
     • Knihovna Kukleny
      6. 3. 2019

      Dnešním tématem v knihovně byly literární žánry. Děti si připomněly, co je bajka, pohádka, pověst, báje, povídka a román. Vyzkoušely si i poznávání těchto žánrů podle literárních ukázek.

     • Okresní kolo v basketbale
      6. 3. 2019

      Dnes 6. 3. 2019 se naše škola zúčastnila okresního kola v basketbale žáků druhého stupně. Turnaj probíhal ve sportovní hale v Novém Bydžově. Naši školu reprezentovali žáci ze sedmého a osmého ročníku. Naši kluci vybojovali celkem dvě vítězství a dvě prohry. Celkově se umístili na krásném druhém místě. Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a příkladnou reprezentaci školy. Sestava: Krása Jakub, Sobotka Leoš, Trojovský Šimon, Bělina Jakub, Dobeš Jakub, Minyuk Marek, Randa Ondřej, Vlastník Martin

    • Okresní kolo v basketbale
     • Deutsch an der Uni – 9. ročník

      Dne 25. 3. 2019 se vybraní žáci 9. ročníku zúčastní tradiční akce Deutsch an der Uni, kdy společně s žáky přihlášených  hradeckých škol vytvoří týmy a celé dopoledne stráví s němčinou plněním různých úkolů v rámci staničního učení.

     • Nabídka pracovní pozice – školní asistent

      ŠKOLNÍ ASISTENT 50% úvazku

      Práce v mladém a přátelském kolektivu

      Pracovní doba 4 hod (Př. 7:40 až 11:40 nebo dle dohody)

      Mzda dle uznané praxe (minimálně 12 000 Kč)

      Možný nástup od 1. 4. 2019 (pracovní smlouva na 2 roky)

      Požadujeme:   Středoškolské pedagogické vzdělání (a vyšší)

                              nebo kurz asistenta pedagoga

      Náplň práce:   asistence při výuce ve třídách

                              příprava na výuku dle zadání

                              výpomoc při hodnocení práce žáků

                              výpomoc žákům s přípravou na vyučování

                              výpomoc při výuce u konkrétních žáků

                              zajišťování dozorů a dohledů nad žáky

                              doprovod žáků na mimoškolní aktivity

                              příprava a tvorba studijních materiálu dle zadání

                              tvorba školních materiálů dle zadání

                              vedení volnočasových aktivit

      V případě zájmu prosíme o zaslání profesního životopisu na reditelna@zs-sdvory.cz

       

    • Knihovna IV. třída – Detektivka
     • Knihovna IV. třída – Detektivka
      4. 3. 2019

      Děti vyslechly napínavé vyprávění na téma Detektivky.Dozvěděly se co je např. daktyloskopie, antropologie, balistika aj.Seznámily se s autory detektivek pro děti. Vyzkoušely si, jestli mají pozorovací schopnosti.

     • Masopust – 1. stupeň
      22. 2. 2019

      Před začátkem jarních prázdnin si žáci prvního stupně v pátek 22. 2. 2019 užili trochu zábavy. Po chodbách školy se pohybovali nejrůznější bytosti – kostlivci, babky, princezny, kouzelníci, piráti a indiáni, zkrátka spousta zajímavých maškar. Žáci pátých tříd se svými třídními učitelkami pro své mladší spolužáky připravili řadu zábavných soutěží a her. Na všechny žáky pak čekala o velké přestávce tradiční masopustní dobrota – voňavá kobliha.

    • Masopust – 1. stupeň
     • Odstávka dodávky elektřiny

      Z důvodu celodenní odstávky dodávky elektrické energie bude 5. března omezen provoz školy a školní jídelny. Pro většinu tříd bude alespoň na část dne připraven program mimo školní budovu. Někteří zamíří do kina, někteří do Tonga, do FlyZone, nebo do vědecké knihovny. Pro zájemce o oběd ve škole budou zajištěny bagety a krabičkové pití. 

     • Klub Předškolák
      21. 2. 2019

      Předškoláci si dnes ve škole vyzkoušeli, jak se jim daří poznávat a správně pojmenovávat písmenka, trénovali své „hlavičky“, když hledali správnou odpověď na hádanky, nebo když rozplétali popletená jména pohádkových postav. Nechyběla chvilka zpěvu ani grafomotorické cviky, kterými děti vyzdobily šaty pro maminku. Těšíme se na další setkání ve čtvrtek 21. 3. 2019 při Jazykových a matematických hrách.

    • Klub Předškolák
    • Základy první pomoci
     • Základy první pomoci
      20. 2. 2019

      Ve středu 20. 2. 2019 si žáci V. A zopakovali s Městskou policií základy první pomoci. Připomněli si důležitá telefonní čísla, přivolání záchránné služby a na figuríně si prakticky vyzkoušeli masáž srdce.

    • Divadlo Drak - VII. a VI. třída
     • Divadlo Drak - VII. a VI. třída
      13. 2. 2019

      Dne 13. 2. se nejprve sedmá a poté i šestá třída vydaly do divadla Drak. Zhlédli jsme hru, která nese název Bílý tesák. Toto představení je zpracováno na motivy slavného dobrodružného románu Jacka Londona s Milanem Hajnem v hlavní roli. Jedná se o příběh psa, jemuž koluje v žilách vlčí krev. Nejenže herci podali skvělý výkon, ale děti a dvě paní učitelky měly možnost se podívat na to, jaké to je, když během představení většinou hlavní herec, tedy Bílý tesák, drží kameru a natáčí s ní svůj pohled, který byl promítán na velké plátno umístěné na jevišti. Celé představení bylo velmi zajímavé a dětem se také hodilo do výuky literatury. Šestá třída nakonec zakončila výlet procházkou po Hradci.                                                                                         

      Markéta Medková VII. třída

       

       

      Dne 13. 2. 2019 navštívila naše 6. třída představení Bílý tesák v divadle Drak.

      Bílý tesák byl pes - vlček, který žil ve smečce s ostatními psy u starého indiána. Ti ale byli na Tesáka zlí, nevzali ho mezi sebe, nenechali mu nic k snědku.  Jednoho dne se Tesák rozhodl, že si najde něco k jídlu v indiánském stanu - teepee. Tady ho ale načapal zlý pes ze smečky, kterého Tesák pokousal. Indián se chtěl Tesáka zbavit, proto vytáhl pušku a zamířil na něho. V tom se ozvalo „nech ho být, já si ho odkoupím“.  

      Tesáka si koupil zlý boháč, který pořádal psí zápasy. Tesákovi se zápasení nelíbilo. Naštěstí si ho potom koupil hodný pán, který se o vlčka staral.

      Tesák však chtěl žít volně, a proto utekl do lesa. Tady byl konečně šťastný!     

      Protože byla zima, zašli jsme po divadelním představení na svačinu do kavárny Crosscafe ve Studijní a vědecké knihovně. Odtud vedla naše cesta kolem Zimního stadionu do Jiráskových sadů, kde jsme došli až k soutoku řeky Labe a Orlice. Seznámili jsme zde se sochou Josefa Škody se stejnojmenným názvem Soutok Labe a Orlice, potěšili se s nutriemi a kachnami a dále jsme pokračovali k malé vodní elektrárně Hučák a poté na Nábřeží sochařů. Na Pražském mostě jsme měli rozchod. Výlet se nám líbil!

       Adéla Voců, VI. třída

     • Knihovna Kukleny - Masopust II. A a II. B
      18. 2. 2019

      Únorová návštěva knihovny byla zaměřena na téma Masopust. Druháci si připomněli tuto tradici, stejně tak jako masopustní masky, bez nichž si tento svátek nelze představit. Některé děti si masky i vyzkoušely. Poté si vyprávěly o tom, co k masopustu neodmyslitelně patří, jako např. o zabijačce. V závěru nechyběl „Koblihový kvíz“ ověřující, jak dobře druháci poslouchali. Před návratem do školy žáci vrátili přečtené knihy a vybrali si knihy nové.

    • Knihovna Kukleny - Masopust II. A a II. B
    • Zasedání žákovského parlamentu
     • Zasedání žákovského parlamentu
      12. 2. 2019

      Program: Podepsání Smlouvy žáků naší školy pro herní stanoviště a relaxační zóny a její uvedení v platnost

      Znění smlouvy:

      Smlouva žáků naší školy pro herní stanoviště a relaxační zóny

      1. Na herních stanovištích i relaxačních zónách se chováme slušně (dodržujeme hranici hluku tak, že nerušíme    ostatní, nerušíme výuku, hrajeme fair play atd.).
      2. Po skončení aktivity vše vrátíme do původního stavu.
      3. Herní stanoviště a relaxační zóny opouštíme včas před zvoněním na vyučovací hodinu, na kterou jsme řádně nachystáni.
      4. Herní stoly i zařízení relaxačních zón jsou pro všechny, osobně si je nepřivlastňujeme a respektujeme střídání.
      5. V prostoru herních stanovišť i relaxačních zón nejíme a nepijeme.
      6. Jsme plně zodpovědní za své chování a případnou úmyslnou škodu nahradíme.
      7. Případy nevhodného chování k herním stolům i v místech relaxačních zón nahlásíme zástupci žákovského parlamentu za naši třídu.
      8. V případě rozbití, ihned škodu nahlásíme dozoru.
      9. Sankce v případě nerespektování smlouvy:a) opakovaně jednotlivec – dočasné zamezení vstupu dle rozhodnutí žákovského parlamentu a závažnosti porušení (prohřešku) jednotlivce.b) opakovaně většina třídy – dočasné zamezení vstupu dle rozhodnutí žákovského parlamentu, možnost zamezení vstupu všem účastníkům třídyc) opakovaně více tříd – odinstalace všech herních aktivit

      Smlouva_zaku_nasi_skoly_pro_herni_stanoviste_a_relaxacni_zony.docx

         

     • Klíčové kompetence a kulinární tradice
      13. 2. 2019

      Žáci 7. ročníku se v rámci hodin Výchovy ke zdraví zapojili do projektu Klíčové kompetence a kulinární tradice. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím tématu jídlo, vaření, pěstování. V první hodině byly rozvíjeny především kompetence komunikativní a k učení prostřednictvím práce s textem a orientací v tabulkovém přehledu, dále kompetence sociální a personální formou práce v týmu.

    • Knihovna Kukleny – Masopust
     • Knihovna Kukleny – Masopust
      11. 2. 2019

      Při návštěvě knihovny na téma Masopust si páťáci vedle vyprávění o masopustních zvyklostech zasoutěžili i v kuchařských znalostech. Z knihovny si mimo to odnášeli zajímavé knihy k přečtení.

     • Domácí mazlíčci SEV SEVER
      8. 2. 2019

      Program na téma „Domácí mazlíčci“ druhákům připomenul, jak se starat o zvířata chovaná v zajetí. Povídali si o základních životních potřebách lidí a zvířat, ale i o zvláštních potřebách jednotlivých druhů domácích mazlíčků. Na závěr měli možnost setkat se s pejskem a ptát se přímo na jeho potřeby.

    • Domácí mazlíčci SEV SEVER
    • Zdravý úsměv I. třída
     • Zdravý úsměv I. třída
      6. 2. 2019

      Jak se starat o své zuby, co jíst a čemu se naopak vyhnout, aby nás nepotkala nepříjemná bolest způsobená zubním kazem se dozvěděli prvňáci v další hodině výukového programu Zdravý úsměv. V závěru lekce si také opět připomněli, jak si správně čistit své zoubky.

     • Tongo – VI. třída
      30. 1. 2019

      Ve středu 30. 1. si šesťáci udělali výlet do zábavního centra Tonga. Všichni si to náramně užili a oslavili tak blížící se pololetní vysvědčení. Nečekanou atrakcí se stalo i masážní křeslo, na němž někteří strávili poměrně hodně času.

    • Tongo – VI. třída
    • Den v originálním tričku
     • Den v originálním tričku
      28. 1. 2019

      Na 28. ledna 2019 redaktoři časopisu vyhlásili „Den v originálním tričku“.

      Školou procházely dvě poroty, jedna měla za úkol obhlédnout první stupeň a ta druhá se vydala mezi starší spolužáky.

      Velmi mile potěšili redaktory žáci prvního stupně. Zejména prvňáci se oblékli velmi originálně.

      Mezi vítěze patří: Vítek Vilímek, Nikola Hýžová, Lenka Krejčíková a Petr Čejp.

      Z druhých tříd se nejvíce líbila trička Tomáše Skaunice a Terezky Červené. V III. B pak porota ocenila Káju Zámečníkovou, ve čtvrté třídě Davida Pospíchala a v V. B Sáru Minyukovou. Na druhém stupni se pokusilo několik žáků odlišit, ale s originalitou těch nejmenších se to nedalo srovnat. Jmenovaní žáci dostali od redaktorů drobnou odměnu a všem, kteří se akce zúčastnili, naši redaktoři moc děkují.

     • Přijímačky nanečisto

      Ve středu 6. března 2019 mají žáci a žákyně naší školy možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Ověří si své znalosti z matematiky a českého jazyka a porovnají svou úspěšnost s žáky a žákyněmi dalších hradeckých základních škol. Vyzkouší si, jaké je to v neznámém prostředí a s neznámými učiteli.
      Všem přejeme mnoho zdaru.

     • Nové pohybové aktivity
      13. 2. 2019

      Pro zvýšení pohybové aktivity dětí na 1. stupni rozšiřujeme možnosti sportování na naší škole. V rámci školní družiny byly zařazeny tři hodiny TV navíc. Organizace je naplánována na středu, čtvrtek a pátek od 7:00–7:45 hodin. Začínáme 13. 2. 2019 pod vedením vyučujících naší školy.

    • Nové pohybové aktivity
     • Školní kolo biologické olympiády
      4. 2. 2019

      4. února proběhlo na škole školní kolo biologické olympiády. Soutěž je poměrně náročná, skládá se z vědomostního testu, poznávání rostlin a živočichů a z praktické části – laboratorního úkolu. Všechny tři části nejlépe zvládla Petra Machaňová z VIII. A (kategorie VIII. a IX. tř), která získala 90 bodů ze 100! V druhé kategorii (VI. a VII. tř) byla nejúspěšnější Eliška Koutníková ze VII. třídy. Oběma děvčatům moc gratulujeme a budeme držet palce v okresním kole.

     • Život na vesmírné stanici
      8. 2. 2019

      Přednáška o kosmonautice byla pro nás všechny velice zábavná a zajímavá. Dozvědeli jsme věci, o kterých jsme ani neměli tušení, že existují. Například jsme poznali robota, který je přizpůsobený k tomu, aby dělal společnost kosmonautům, přesněji aby je bavil a povídal si s nimi. Také jsme se dozvěděli, jakými způsoby zkoumají a vynalézají různé látky, které mají ve vesmíru jiné vlastnosti než na Zemi. Přednáška se všem líbila. 

    • Život na vesmírné stanici
     • Žáci se aktivně zapojují do výuky
      7. 2. 2019

      Minulý čtvrtek vzali žáci VIII. A výuku fyziky do svých rukou. Vzájemně si pro sebe připravili konkrétní ukázky přeměny skupenství látek, např. tání a tuhnutí. Po ukázkách se s velkým nadšením podíleli i na zpracování konečných výsledků, kde využili pro změnu biologických a chemických přeměn a potěšili své žaludky.

    • Žáci se aktivně zapojují do výuky
    • „Zdravý úsměv“ – 2. ročník
     • „Zdravý úsměv“ – 2. ročník
      6. 2. 2019

      V rámci další hodiny preventivního výukového programu „Zdravý úsměv“ si děti povídaly o tom, jak se správně chovat, co jíst, pokud se nechceme trápit bolestí zubů kvůli zubnímu kazu. Pomocníkem pro nácvik správného čištění zubů byl tentokrát koník.

     • Relaxační a herní koutky
      4. 2. 2019

      Školní chodby se nyní zřejmě staly nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími místy ve škole. Nad schodištěm v prvním i druhém patře byly vybudovány odpočinkové zóny, kde si mohou děti číst, hrát, povídat. Na dalších místech jsou různé hry – fotbálek, pingpongový stůl, šprtec, ... – kde společně tráví každou volnou chvilku žáci a žákyně z různých tříd. Věříme, že i tyto relaxační a hravé zóny přispějí k udržení přátelské atmosféry v naší škole.

    • Relaxační a herní koutky
     • Knihovna V. A
      6. 2. 2019

      Ve středu 6. 2. navštívili žáci V. A knihovnu v Kuklenách. Tématem besedy byl MASOPUST. Děti si připomněly zvyky a tradice spojené s masopustem a poznávaly podle popisu jednotlivé masopustní masky. Na závěr vrátily knihy a vypůjčily si nové.

    • Sladká odměna za vysvědčení - 2. a 3. ročník
     • Sladká odměna za vysvědčení - 2. a 3. ročník
      31. 1. 2019

      V den předávání pololetního vysvědčení se druháci a třeťáci vydali na pohár. V průběhu posledního dne prvního pololetí si děti pochutnaly na ovocném poháru, hrály hry a samozřejmě také hodnotily vše, co se jim podařilo, ale i to, na čem je třeba ještě zapracovat. Za plnění školních povinností i snahu si děti zaslouží nejen pohár, ale také velkou pochvalu.

     • Učíme se o tělesech – II. B

      V několika lednových hodinách geometrie jsme se učili o tělesech. A protože učit se o nich z učebnice je nuda, rozhodli jsme se, že si je pořádně prozkoumáme - stavěli jsme hrady a jiné stavby, hráli Kimovu hru, slepovali tělesa z jejich sítí, hledali předměty, které je připomínají všude kolem nás. Na stavbu z těles vlastní výroby byly děti velmi pyšné.

    • Učíme se o tělesech – II. B
    • Knihovna IV. třída – Přísloví a přirovnání
     • Knihovna IV. třída – Přísloví a přirovnání
      4. 2. 2019

      První školní den v novém pololetí si čtvrťáci zpříjemnili návštěvou kuklenské knihovny. Na programu byla „Přísloví a přirovnání“ Děti hledaly významy přísloví a přirovnání, soutěžily v jejich doplňovaní a vysvětlování. Velmi zajímavé bylo i luštění piktogramu s příslovími. Komu se při dnešní návštěvě knihovny podařilo uvědomit si význam všech přísloví, odnášel si z knihovny nejen nově vypůjčené knihy, ale také ponaučení.

       

     • Čest práci, soudružko učitelko!, Galerie moderního umění HK, Fly Zone
      24. 1. 2019

      Žáci VIII. B se zúčastnili akce, která jim měla přinést seznámení s historií, nádech výtvarného umění a zároveň měli spolu strávit čas mimo školní lavice hrou a zábavou. Výstava Čest práci, soudružko učitelko! jim ukázala pomůcky, učebnice, vzhled vysvědčení, podobu lavic včetně dalších informací o školství 20. století. Nechyběly dobové fotografie žáků a studentů, z nichž byly mnohé ze škol našeho města či kraje. Společně s touto dílčí výstavou si děti prošly celou galerii a seznámily se s výtvarným uměním 20. století. Díky obrazům i plastikám viděly zástupce kubismu, surrealismu, expresionismu, „budovatelské“ umění..., díla současných autorů. Poté se osmáci přemístili do Fly zone parku, kde si užili mnoho legrace, vyzkoušeli si, co dokáží na trampolínách a jiných atrakcích.

    • Čest práci, soudružko učitelko!, Galerie moderního umění HK, Fly Zone
    • Hradecká laťka
     • Hradecká laťka
      24. 1. 2019

      Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili tradičního závodu ve skoku vysokém - Hradecká laťka. V příjemné a pohodové atmosféře jsme si vedli opravdu úspěšně: Tereza Gruberová (VI. tř.) – 1. místo výkonem 117 cm, David Klouček (IX. tř.) – 1. místo výkonem 165 cm, Aneta Balounová (VII. tř.) – 2. místo výkonem 122 cm a Anna Součková (VII. tř.) – 3. místo výkonem 122 cm. Dále se vyhlašovaly výsledky „Meziškolní challenge“, ve které jsme v kategorii VI. ,VII. tříd obsadili 3. místo a mezi VIII., IX. třídami také 3. místo. Všem zúčastněným gratulujeme!

     • Rok na Zemi – I. třída
      18. 1. 2019

      V pátek 18. 1. 2019 se prvňáci v centru ekologické výchovy věnovali ročním obdobím v ekologických souvislostech. Pomocí stroje času děti prošly postupně ročními obdobími. Seznámily se s fungováním sluneční soustavy pomocí světelného planetária. Program byl propojen s hudebně pohybovou dramatizací, výrobou svícnu znázorňujícího roční období.

    • Rok na Zemi – I. třída
    • Knihovna Kukleny – I. třída
     • Knihovna Kukleny – I. třída
      17. 1. 2019

      Při čtvrteční návštěvě knihovny v Kuklenách byly děti zapojeny do děje pohádky „O dvanácti měsíčkách“. Různými čtenářskými aktivitami a úkoly si procvičily měsíce v roce a s nimi spojené změny v přírodě, tradice atd. Poté si půjčovaly knihy, které je zaujaly.

     • Svačinky Happysnack
      21. 1. 2019

      Od pátku 18. 1. můžete na chodbě při hlavním vstupu do školy nalézt automat, ve kterém je možné prostřednictvím předplacené karty zakoupit zdravé svačinky. Jako rodič máte možnost ovlivnit výši denního limitu a druhy výrobků, které si vaše dítě bude moci z automatu zakoupit. Stačí se přihlásit ke svému účtu na www.happysnack.cz a provést nastavení.

      A co v automatu najdete? Ochucená mléka s nízkým obsahem cukru, Fresh party – ovocné svačinky (lisované ovocné šťávy a pyté bez přidaného cukru), neperlivé vody, slané křupinky či sladké plněné polštářky, müsli, ovocné tyčinky, cereální výrobky a zeleninové snacky.

     • Třídíme odpad
      21. 1. 2019

      Na začátku nového roku do našich tříd přibyly i nové koše na tříděný odpad. Uvědomujeme si význam třídění odpadu, stejně tak i potřebu vést děti k odpovědnému chování již od útlého věku. Přestože s realizací tohoto záměru jsou spojené pro školu i poměrně vysoké náklady (nákup košů, zajištění kontejnerů na tříděný odpad přímo u budovy školy) jsme přesvědčeni, že to má smysl.

     • E-liška – výukový program
      17. 1. 2019

      Čtvrteční den prvňáci a druháci zahájili skvělým zážitkem. V rámci výukového programu o životě Lišky obecné měli možnost lišku sledovat z bezprostřední blízkosti a dokonce si ji i pohladit. Myslivec, který se o lištičku Miu stará od narození, dětem pověděl o této psovité šelmě mnoho zajímavostí. Čím se liška živí? Jak daleko doskočí? Jak rychle běhá? Jak se chová ve dne a v noci? Kolika let se dožívá? Co se jí líbí a co ne? Jaké zvuky vydává? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více už žáci po dnešním vyprávění vědí. Pro všechny zúčastněné to byl úžasný zážitek.

    • E-liška – výukový program
    • Klub Předškolák
     • Klub Předškolák
      17. 1. 2019

      Dnešní Klub Předškolák proběhl v tak trochu komorním počtu kvůli velké nemocnosti dětí. To však nijak neovlivnilo chuť přítomných dětí se něco nového naučit. Děti si v úvodu zazpívaly písničku o zimě, kterou si pamatovaly z minulého předškoláčka, napodobovaly rytmus, doprovázely písničky na Orffovy hudební nástroje, hádaly písničky podle melodie či podle ilustrace. Nakonec se naučily písničku O sněhulákovi, kterého si pak také vyrobily. Stejně jako minule si děti zaslouží velkou pochvalu. Těšíme se na další setkání na téma „Písmenka, básničky a počátky psaní“ ve čtvrtek 21. 2. 2019.

     • Knihovna Kukleny – IV. třída
      14. 1. 2019

      téma: Příběhy p. Dahla

      Děti se dozvěděly něco o životě dětství R. Amundsena Dohla (proč má právě jméno Amundsen), o jeho otci. Paní knihovnice vyprávěla o knížkách od R. A. Dohla.

      Děti se zájmem vyslechly, jak například poznají čarodějnici: nemá prsty na nohou, nosí rukavice, má fialové sliny, nesnáší umyté a čistě oblečené děti, které dobře cítí. Poté si zahrály na kouzelnou kuchyni, kde měly sbírat lístečky s přísadami na zkrášlení babičky.

    • Knihovna Kukleny – IV. třída
    • Beseda s Milanem Halouskem – V. A a V. B
     • Beseda s Milanem Halouskem – V. A a V. B
      11. 1. 2019

      V pátek 11. 1. 2019 navštívili páťáci knihovnu v Kuklenách. Tentokrát ale hlavním cílem nebyl literární program a půjčování knih, nýbrž beseda se členem České kosmické kanceláře, panem Milanem Halouskem. Hlavním tématem byla kosmická stanice ISS. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě a práci posádky vesmírné stanice. Ty byly doplněny i sérií fotografií a videem. Děti měly také možnost „osobně se seznámit“ s Krtečkem, který byl vesmíru.

     • Lyžařský a snowboardový výcvik 11. 1.
      11. 1. 2019

      V pátek 11. 1. nás čekaly závody. Dopoledne jsme jeli slalom na lyžích nebo snowboardech a odpoledne jsme absolvovali závody na běžkách. Všichni závodníci obdrželi drobné ceny a diplomy, nejlepší získali medaile. Večer jsme zakončili diskotékou.  

    • Lyžařský a snowboardový výcvik 11. 1.
    • Geometrie s geoboardy – IX. třída
     • Geometrie s geoboardy – IX. třída
      11. 1. 2019

      Poslední hodinu matematiky v tomto týdnu strávili deváťáci hravě. Pomocí gumičkování na geoboardech si procvičili zlomky a zobrazení těles ve volném rovnoběžném promítání. Na řadu přišla i osová a středová souměrnost. Zbytek hodiny věnovali vlastní tvorbě.

       

     • Lyžařský a snowboardový kurz – 10. 1.
      10. 1. 2019

      Ve čtvrtek 10. 1. přestalo na chvíli sněžit, ale ochladilo se, foukal vítr a celé dopoledne byla mlha. I tak jsme se na kopci pobavili, vyzkoušeli si vše, co jsme se od neděle naučili. Všichni lyžaři i snowboardisti zvládli obloučky na obě strany. I přes nepřízeň počasí jsme odpoledne nasadili běžky a vydali se na krátký okruh u chaty, kde jsme trénovali klasickou techniku. Pro pobavení jsme si na dětské sjezdovce postavili krátký slalom a jezdili jsme mezi brankami. Celé jsme zakončili sjezdem sjezdovky. Na večer nám Vašek připravil hudební kvíz a zahrál nám na kytaru a zazpíval.

    • Lyžařský a snowboardový kurz – 10. 1.
    • Lyžařský a snowboardový kurz – 9. 1.
     • Lyžařský a snowboardový kurz – 9. 1.
      9. 1. 2019

      Středa 9. 1. se nesla v duchu „odpočinkového dne“. Dopoledne jsme trénovali na svahu jízdu slalomovými brankami a odpoledne nás čekal výlet na Masarykovu chatu na Šerlichu. Cestu na Šerlich jsme si museli prošlápnout, protože tam napadlo asi 30 cm nového sněhu. Cestu jsme si zpestřili různými hrami. Na Masarykově chatě na nás čekala zasloužená odměna ve formě palačinek, pohárů, hranolek a dalších dobrůtek. Celý den jsme zakončili vědomostním kvízem. 

     • Lyžařský a snowboardový kurz – 8. 1.
      8. 1. 2019

      V úterý 8. 1. naše lyžaře trošku potrápilo počasí, celý den bylo zataženo, mlha a padal sníh. Dopoledne pokračovali v lyžování a snowboardování, odpoledne se učili na běžkách. Před večeří je navštívil člen HORSKÉ SLUŽBY a měl pro ně připravenou zajímavou přednášku. Po večeři se zabavili hádáním reklam a podívali se na natočená videa.

    • Lyžařský a snowboardový kurz – 8. 1.
    • Lyžařský a snowboardový kurz
     • Lyžařský a snowboardový kurz
      6. 1. 2019

      V neděli 6. 1. vyrazili žáci a žákyně ze VII. a IX. třídy směr Orlické hory, kde budou trávit na chatě Kačenka následujících 6 dní. Po příjezdu se ubytovali, poobědvali a vydali se na otestování svahu. Podmínky pro lyžování i snowboardování byly ideální. Učitelé všechny rozdělili do 3 skupin – snowboardisté, lyžaři – začátečníci a lyžaři – pokročilí. Po vydatné večeři si zahráli nějaké hry a poté se odebrali k zasloužilému odpočinku.

      V pondělí na všechny čekala zasněžená sjezdovka, a tak se pustili do základního výcviku. Snowboardisté začali za chatou na malém svahu, ale už po hodině pilného tréninku zvládli vyjet na velkém vleku a sjet dolů. V odpolední části už všichni snowboardisté zvládli i obloučky na obě strany. Ani lyžaři se nenechali zahanbit a sjížděli sjezdovku krásnými oblouky.

      V úterý je čeká první výcvik na běžkách. Uvidíme, jak se jim podaří namazat a jak se jim na těchto prkýnkách povede.

    • Knihovna Kukleny - Večerníčkovy pohádky - II. A a II. B
     • Knihovna Kukleny - Večerníčkovy pohádky - II. A a II. B
      4. 1. 2019

      Při první návštěvě knihovny v novém kalendářním roce si druháci povídali o večerníčkových pohádkách. Podle krátkých úryvků hádali názvy večerníčkových pohádek, zvládli pohádkový kvíz, hledali pohádkové dvojice a nakonec si vyrobili čepici pana Večerníčka. Po skvělém programu následovalo oblíbené prohlížení, vybírání a půjčování knih.

     • Mobily nahrazujeme společenskými hrami
      21. 12. 2018

      Na počátku tohoto školního roku začal na škole platit zákaz používání mobilních telefonů. Žáci i žákyně ho poměrně snadno přijali a naučili se trávit přestávky užitečnějším způsobem. Povídají si, hrají různé hry. Nyní jim k tomu pomohou i deskové a karetní hry, které byly všem třídám naděleny pod vánoční stromeček. Všechny třídy obdržely stejnou sadu her a další dvě hry si žáci a žákyně z každé třídy vybrali sami. Přejeme všem mnoho zábavy.

     • Vánoční besídka v II. B
      21. 12. 2018

      Vánoční besídku si druháci užili podle svých představ. Společně popřáli hezké vánoce svým spolužákům z II. A, připili si dětským šampaňským, navzájem se obdarovali a nakonec v soutěži „Hledá se talent“, kterou připravil spolužák Oliver, pobavili zpěvem, pantomimou, scénkou apod. své kamarády.

    • Vánoční besídka v II. B
    • Třídní vánoční besídky
     • Třídní vánoční besídky
      21. 12. 2018

      21. prosinec si všichni užili v kruhu své třídy. Pod vánočním stromečkem si rozdali dárečky a zahráli si různé hry. K zábavě zajisté přispěly i dárky od školy. Každá třída totiž pod vánočním stromečkem nalezla karetní a deskové hry, které všem zajisté ukrátí přestávky a budou hojně využívány i při třídnických hodinách.

    • Divadelní představení VI. třídy
     • Divadelní představení VI. třídy
      21. 12. 2018

      Poslední den školy před vánočními prázdninami se díky šesťákům a jejich režisérce – paní učitelce Zině naše tělocvična proměnila v divadlo. Zhlédli jsme např. loutkové divadlo „Hrnečku, vař!“, dále pak nespočet vtipných kabaretních scének, které známe ze zábavných televizních pořadů. Šesťáci roli herců zvládli skvěle. Páteční dopoledne bylo i díky nim příjemnější.

     • Vánoční trhy
      20. 12. 2018

      Ve čtvrtek 20. 12. se naše škola změnila ve vánoční tržnici. Děti společně s učiteli a rodiči vyrobili spoustu zajímavých vánočních dekorací. Nechybělo ani tradiční občerstvení, které měli na starosti žáci a žákyně IX. třídy.

    • Vánoční trhy
    • Předvánoční sportování – I. třída, II. A a II. B
     • Předvánoční sportování – I. třída, II. A a II. B
      19. 12. 2018

      Středeční dopoledne 19. 12. bylo v nižších ročnících v duchu sportování. Prvňáci a druháci se vydali společně do sokolovny. Cestou je mile překvapil sníh, který napadl. To všechny přítomné inspirovalo k zahájení hrou „Na zamrzlíka“. Děti si zahrály např. „Na škorpióny“, „Zmrzlináře“, „Hady“ atp. Ve štafetách ověřily své síly. Protože děti během těchto dvou hodin vydaly spoustu energie, čekala je na závěr sladká odměna.

     • Den otevřených dveří
      18. 12. 2018

      Poslední prosincové úterý, které jsme trávili ve škole, jsme se rozhodli otevřít dveře dokořán a přivítat všechny zájemce, kteří by rádi nahlédli pod pokličku školního vyučování. V dopoledních hodinách mohli všichni navštívit vyučovací hodiny a třeba se i zapojit do výuky. Na odpoledne byla připravena řada dílniček, kvízů a představení s hudbou, zpěvem, divadlem a pohybem.

      Odpolední program začínal od 15 hodin. V okamžicích velkého napětí, kdy se vše chystalo, připravovaly se pomůcky, zkoušela se poslední vystoupení, aby před rodiči vše „klaplo“ na jedničku s hvězdičkou, došlo k poruše v dodávce elektrické energie. Naštěstí výpadek netrval dlouho, a tak jsme mohli ve 3 hodiny přivítat natěšené rodiče, prarodiče, bývalé žáky a žákyně a další, kteří chtěli nasát trochu vánoční atmosféry v prostorách naší školy.

      Ale jak už to bývá, člověk míní, život mění... O půl čtvrté došlo k dalšímu výpadku elektřiny. Tentokrát však byl problém větší a oprava měla trvat přibližně čtyři hodiny. Bylo tedy rozhodnuto, že se celá akce musí zrušit, dokud je ve škole vidět alespoň natolik, aby se všichni bezpečně dostali ven.

      Rozdělané výrobky se dokončily u světla ze svíček a mobilních telefonů. A pak už se všichni sešli u schodiště v přízemí, kde se odehrála alespoň část nacvičeného vystoupení. Téměř potmě zvládli své vystoupení hráči na flétničky a za improvizovaného hudebního doprovodu jsme si všichni zazpívali vánoční koledy.

      Celá akce se nevydařila podle našich představ. Všichni, kteří se podíleli na přípravě, pedagogové i žáci, kteří nacvičovali svá vystoupení a nakonec nemohli výsledek své práce předvést, byli poprávu zklamaní. Přesto měl letošní den otevřených dveří své kouzlo a myslíme, že se na něj jen tak nezapomene:-)

    • Den otevřených dveří
     • Kdo si hraje, nezlobí!
      14. 12. 2018

      Kroužek programování – tentokráte s robůtky Edison. Žáci si jednotlivé roboty v týmech pečlivě naprogramovali a pak také samozřejmě otestovali v terénu :). Očividně si to užili.

    • Hudební pohádka O ztracené písničce – 1. stupeň
     • Hudební pohádka O ztracené písničce – 1. stupeň
      14. 12. 2018

      O ztracené písničce aneb Jak hastrmánek Hvízdálek hledal ztracenou písničku je jednou z řady krásných hudebně výchovných a interaktivních pohádek. V podání Východočeského dechového kvinteta jsme měli možnost ji vyslechnout v pátek 14. 12. 2018. Děti se seznámily s novými nástroji, naučily se písničku, dokonce si zahrály i na dirigenty. Po celou dobu představení fantazie dětí pracovala na plné obrátky. Děkujeme Východočeskému dechovému kvintetu za krásný zážitek.

     • Klub Předškolák
      13. 12. 2018

      Čtvrteční podvečer na Klubu Předškolák si budoucí školáci užili. Vedle povídání o vánocích, rozkrajování jablíčka, zpívání koled, učení se pohybové říkanky si děti vyrobily voňavý a zároveň velmi chutný dárek z jablíčka a bonbónů. Ve čtvrtek 17. 1. 2018 se těšíme na viděnou. Čeká nás zpívání a povídání o hudebních nástrojích.

    • Klub Předškolák
    • Závěrečný vánoční projekt - III. A
     • Závěrečný vánoční projekt - III. A
      12. 12. 2018

       

      Jako třešničku na dortu si studentky učitelství pro první stupeň ZŠ na závěr své praxe ve III. A připravily projekt na téma Vánoce, kterým se s dětmi rozloučily. Měly pro ně připravenou spoustu hezkých činností – děti si zasoutěžily, zopakovaly své znalosti a na závěr si zazpívaly koledy. Za odměnu všichni dostali drobný dárek pod stromeček.

     • Regionální kolo chemické soutěže – MLADÝ CHEMIK
      11. 12. 2018

      V úterý 11. 12. 2018 vyrazili naši nejlepší chemikové z IX. třídy do Pardubic. Konalo se zde regionální kolo chemické soutěže – Mladý chemik, ve které se utkali chemikové ze tří krajů. Žáci si prohlédli zázemí chemické střední školy a v testovací části se ubezpečili, že na tom se znalostmi chemie nejsou špatně, ale vždy je co dohánět.

    • Regionální kolo chemické soutěže – MLADÝ CHEMIK
    • Zdravý úsměv – II. A a II. B
     • Zdravý úsměv – II. A a II. B
      10. 12. 2018

      V pondělí 10. 12. 2018 si druháci opět povídali o tom, jak správně pečovat o své zuby. Vedle praktického nácviku správného čištění zubů, opakování říkanky, plnění zábavných úkolů se děti také dozvěděly jak se jednotlivé zuby jmenují a proč.

     • Hudební divadlo dětem – III. A a III. B
      10. 12. 2018

      Tento týden zahájili třeťáci návštěvou HDD Ateliéru, kde na ně čekal vánočně laděný program. Děti si prohlédly vánočně vyzdobený interiér, prohlédly a popovídaly si o ilustracích autorky, které jsou z večerníčku „O mamince a tatínkovi“. Ve druhé části programu si vyráběly z papíru vánoční ozdobu – hvězdu.

    • Hudební divadlo dětem – III. A a III. B
    • Knihovna Kukleny „Vánoce“ – III. B
     • Knihovna Kukleny „Vánoce“ – III. B
      6. 12. 2018

      Návštěvu knihovny měly tentokrát děti zpestřenou vyráběním. Vedle vánočního programu si každý mohl podle svých představ a fantazie vytvořit krásnou vánoční hvězdičku z korálků. Poté se děti nasvačily a vrhly se do výběru dalších zajímavých knih. Dopolední návštěvu knihovny završili procházkou do školy.

     • Vánoční skanzen Krňovice – III. A a III. B
      5. 12. 2018

      Třeťáci při návštěvě skanzenu v Krňovicích, v tomto týdnu, nahlédli do života našich předků. Děti si nejprve prošly celý skanzen. Seznámily se s řemesly a vánočními zvyky. Poté se občerstvily připravenými svačinkami od svých maminek a daly se do vyrábění vánočního řetězu. Na závěr si mohly zakoupit ručně vyráběné výrobky z korálků, porcelánu i vlny.

    • Vánoční skanzen Krňovice – III. A a III. B
    • Čertovská výuka
     • Čertovská výuka
      5. 12. 2018

      Děti se v maskách čertů, andělů a jednoho Mikuláše zapojily do čertovské výuky, kde si během dne zábavnými aktivitami tvořily knížku s tématikou této tradice. Nechyběla ani mikulášská nadílka a návštěva Mikuláše, čertů a andělů v přestrojení žáků IX. třídy.

    • Knihovna Kukleny
     • Knihovna Kukleny
      5. 12. 2018

      Druháčci si tentokrát v knihovně vyprávěli o čertech vystupujících v pohádkách a příbězích pro děti. Vyslechli si Čertovskou pohádku, přiřazovali obrázek z pohádky a její název, prováděli experiment s čertovským pytlem, když měli za úkol uhodnout počet osob, které se do něj vejdou. Nechyběla legrace, povídání s kamarády, soutěžení, čtení a prohlížení knih s kamarády. Stejně jako vždy si domů odnesli spoustu nádherných knih ke čtení.

     • Mikulášská besídka
      5. 12. 2018

      Ve středu 5. 12. 2018 navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou. Celou akci si připravili letošní deváťáci. Děkujeme za zdařilou akci.