Vyučovací předměty

    • Prvouka 1. ročník
     • Prvouka 1. ročník
     • Pomůcky, kritéria hodnocení, tematický plán
     • 2 vyučovací hodiny týdně      Pomůcky 
      budou doplněny

      Kritéria hodnocení
      Poznámka: Žáci s udělenými podpůrnými opatřeními jsou hodnoceni známkami se stejnou hodnotou jako žáci, kteří nemají přiznaná podpůrná opatření. Mají však na svou práci více času, práce je krácena, mohou používat povolené pomůcky – vše individuálně podle doporučení školského poradenského zařízení (PPP či SPC). 

       

       

      Typ kritérií

      Popis známky

      Váha známky 1)

      Počet známek 2)

      Hlavní kritéria

      Písemný test

      Oznámení

      Minimálně 2 dny předem

      1

      3

      Rozsah učiva

      Tematický okruh

      Časová dotace

      10 minut

      Obsah hodnocení

      Znalost pojmů a porozumění

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po opravě

      Vedlejší kritéria

      Práce, aktivita v hodině

      Oznámení

      -

      0,5

      5

      Obsah hodnocení

      Samostatnost při práci

      Aktivní zapojení do výuky

      Systém hodnocení

      Žák aktivně pracuje v hodinách – známka 1

      Žák nedostatečně pracuje v hodinách – známka 5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Příprava na vyučování

      Oznámení

      -

      Ovlivní výslednou známku při hraničním průměru (0,35–0,65)

      Není stanoveno

      Obsah hodnocení

      Pomůcky na vyučování

      Orientace v probíraném učivu

      Vypracování domácího úkolu

      Systém hodnocení

      Žák plní uvedená kritéria – pozitivní zápis do ŽK

      Žák neplní uvedená kritéria – negativní zápis do ŽK

      Zápis do ŽK

      Ihned po udělení

      1) násobek základní hodnoty

      2) optimální počet známek za jedno pololetí

       

      Tematický plán
      bude doplněn       

     • Zpět na seznam předmětů
  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení