Vyučovací předměty

    • Hudební výchova 1. ročník
     • Hudební výchova 1. ročník
     • Pomůcky, kritéria hodnocení, tematický plán
     • 1 vyučovací hodina týdně      Pomůcky 
      budou doplněny

      Kritéria hodnocení
      Poznámka: Žáci s udělenými podpůrnými opatřeními jsou hodnoceni známkami se stejnou hodnotou jako žáci, kteří nemají přiznaná podpůrná opatření. Mají však na svou práci více času, práce je krácena, mohou používat povolené pomůcky – vše individuálně podle doporučení školského poradenského zařízení.

       

      Typ kritérií

      Popis známky

      Váha známky 1)

      Počet známek 2)

      Hlavní kritéria

      Skupinová práce

      Oznámení

      Není ohlášeno předem

      1

      0–3

      Rozsah učiva

      Aktuálně probíraná látka

      Časová dotace

      10 minut

      Obsah hodnocení

      Schopnost pracovat v kolektivu

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Aktivní poslech

      Oznámení

      Není ohlášeno předem

      1

      0–5

      Rozsah učiva

      Aktuálně probíraná látka

      Časová dotace

      10 minut

      Obsah hodnocení

      Aktivní zapojení

      Systém hodnocení

      Dle vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Ústní zkoušení u tabule

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      1

      0–2

      Rozsah učiva

      Probíraná látka učiva

      Časová dotace

      10 minut

      Obsah hodnocení

      Obsah a výsledek

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Vedlejší kritéria

      Práce, aktivita v hodině

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      0,5

      Není stanoveno

      Obsah hodnocení

      Samostatnost při práci

      Aktivní zapojení do výuky

      Aktivní záznam výuky – vedení sešitu

      Systém hodnocení

      Žák aktivně pracuje v hodinách – známka 1

      Žák nedostatečně pracuje v hodinách – známka 5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Příprava na vyučování

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      Ovlivní výslednou známku při hraničním průměru (0,35–0,65)

      Není stanoveno

      Obsah hodnocení

      Pomůcky na vyučování

      Orientace v probíraném učivu

      Systém hodnocení

      Žák plní uvedená kritéria – pozitivní zápis do ŽK

      Žák neplní uvedená kritéria – negativní zápis do ŽK

      Zápis do ŽK

      Ihned po udělení

      1) násobek základní hodnoty

      2) optimální počet známek za jedno pololetí      Tematický plán
      bude doplněn       

     • Zpět na seznam předmětů
  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení