Vyučovací předměty

    • Anglický jazyk 1. ročník
     • Anglický jazyk 1. ročník
     • Pomůcky, kritéria hodnocení, tematický plán
     • 1 vyučovací hodina týdně      Pomůcky

      budou doplněny

      Kritéria hodnocení

      Poznámka: Žáci s udělenými podpůrnými opatřeními jsou hodnoceni známkami se stejnou hodnotou jako žáci, kteří nemají přiznaná podpůrná opatření. Mají však na svou práci více času, práce je krácena, mohou používat povolené pomůcky – vše individuálně podle doporučení školského poradenského zařízení.

       

       

      Typ kritérií

      Popis známky

      Váha známky 1)

      Počet známek 2)

      Hlavní kritéria

      Doplňovací cvičení

      Oznámení

      Neohlašuje se předem

      1

      3

      Rozsah učiva

      Probraná lekce

      Časová dotace

      10 minut

      Obsah hodnocení

      Slovní zásoba

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po opravě

      Čtení, poslech, porozumění textu

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      0,5

      2

      Rozsah učiva

      Probraná lekce

      Časová dotace

      5 minut

      Obsah hodnocení

      Výslovnost, porozumění, poslech

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Ústní zkoušení v lavici

      Oznámení

      Není ohlašováno předem

      1

      5

      Rozsah učiva

      Doposud probrané učivo

      Časová dotace

      Průběžně v hodině

      Obsah hodnocení

      Správnost, výslovnost, rozhovor, slovní zásoba

      Systém hodnocení

      Dle určení vyučujícího známky 1–5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Vedlejší kritéria

      Práce, aktivita v hodině

      Oznámení

      -

      0,5

      5

      Obsah hodnocení

      Samostatnost při práci

      Aktivní zapojení do výuky

      Systém hodnocení

      Žák aktivně pracuje v hodinách – známka 1

      Žák nedostatečně pracuje v hodinách – známka 5

      Zápis známek do ŽK

      Ihned po udělení

      Příprava na vyučování

      Oznámení

      -

      Ovlivní výslednou známku při hraničním průměru (0,35–0,65)

      Není stanoveno

      Obsah hodnocení

      Pomůcky na vyučování

      Orientace v probíraném učivu

      Vypracování domácího úkolu

      Systém hodnocení

      Žák plní uvedená kritéria – pozitivní zápis do ŽK

      Žák neplní uvedená kritéria – negativní zápis do ŽK

      Zápis do ŽK

      Ihned po udělení

      1) násobek základní hodnoty

      2) optimální počet známek za jedno pololetí
       

       

      Tematický plán
      bude doplněn

       

       

       

       

     • Zpět na seznam předmětů
  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
  • Přihlášení