Aktuality

     • Informace pro žáky devátého ročníku
      28. 11. 2020

      tomto školním roce nemohly být uskutečněny prezentace středních škol a zaměstnavatelů v prezenční formě. Z toho důvodu vznikla tzv. elektronická burza škol, v jejímž rámci se střední školy mohou prezentovat formou krátkých propagačních videí.

      Videa, od středních škol jsou k dispozici na https://skolysobe.cz/ pod tlačítkem Kam na školu. Na úvodní stránce je mapa se sídly středních škol i jejich odloučených pracovišť. Školy lze vyhledávat jak z hlediska jejich umístění (tlačítko Všechny okresy, rozbalí se výběr okresů), tak podle oblastí zaměření. Po kliknutí na název konkrétní školy se zobrazí kontaktní údaje a termíny dnů otevřených dveří. Nejvíce vypovídající o školách jsou krátká videa, která lze spustit přímo na stránce.

      Některé střední školy svá prezentační videa zatím nedodaly, ať už z důvodu komplikované situace související s koronavirovou krizí, nebo z jiných důvodů. Stránky budou průběžně aktualizovány. 

    • Informace pro žáky devátého ročníku
    • Zrušení sběru víček
     • Zrušení sběru víček
      28. 11. 2020

      Několik let byla naše škola zapojena do projetku na sběr víček. V současné době však nemáme žádného odběratele pro víčka, a proto je sběr až do odvolání pozastaven. 

     • Kroužky jsou pro zbytek 1. pololetí zrušeny
      25. 11. 2020

      Vážení rodiče,

      vzhledem k současné epidemiologické situaci a především výhledu na další dva měsíce rušíme kompletně realizaci všech kroužků v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Dle zatím vydaných prohlášení se předpokládá v období měsíce prosince a ledna rizikový stupeň 3. či 2. Dle vydané matice uvolnění MŠMT tyto stupně nedovolují faktické provozování kroužků na škole. Z tohoto důvodu škola tyto kroužky ruší a budeme vracet vložené finanční prostředky. U každého kroužku jsme vypočítali poměrnou částku k vrácení vzhledem k již uskutečněným lekcím. V poměru je zohledněna i nutná režie na provoz kroužků. Případná individuální absence na uskutečněných lekcích nemůže být z provozních důvodů ve vratce zohledněna. Vložené finanční prostředky na nákup materiálu budou vráceny v plném rozsahu. Příslušná částka Vám bude vrácena do konce měsíce listopadu na Vámi dodaný účet. Prosíme Vás o spolupráci a nahlášení účtů pro příjem vratky třídním vyučujícím (budete vyzvání).

      Velice se omlouváme za zrušení tak potřebných volnočasových aktivit dětí, ale bohužel musíme reagovat na současnou situaci.

      S přáním lepších časů

      tým ZŠ Svobodné Dvory

      Přehled jednotlivých kroužků a vypočtených vratek naleznete zde.

    • Kroužky jsou pro zbytek 1. pololetí zrušeny
    • Předpokládaná opatření na naší škole v návaznosti na PES
     • Předpokládaná opatření na naší škole v návaznosti na PES
      19. 11. 2020

      Předkládáme Vám soubor předpokládaných opatření, které bude škola realizovat v návaznosti na aktuální stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR (PES). Soubor je sestaven dle platné matice uvolnění MZČR a doplňující matice plánovaných uvolnění MŠMT. Daná opatření se mohou měnit vlivem dalších opatření či usnesení. Při každém přesunu školy do jiného stupně pohotovosti Vám vždy upřesníme aktuální opatření.

      Vedení ZŠ

      Postup rozvolňování

    • Netradiční vánoční ozdoby do evropských škol
     • Netradiční vánoční ozdoby do evropských škol
      9. 11. 2020

      Již několikátým rokem se jedna třída z naší školy účastní ve spolupráci s knihovnou v Kuklenách projektu výroby vánočních ozdob, které poté knihovna rozesílá do škol některých evropských států. 

      Máte-li zájem, můžete se opět zapojit do výroby ozdoby na stromeček, letos spíše vtipné, než tradiční. Níže naleznete šablonu na výrobu a ukázku hotové ozdoby.

      Tiskněte na tužší papír, nebo obkreslete. Kulový virus vystřihněte 2x, kreativně dozdobte, polepte, pokreslete, fantazii se meze nekladou. Horní část sešijte a z nitky udělejte poutko na zavěšení. Poté složenou ozdobu vložte do obálky opatřené jménem dítěte a mailovou adresou a vhoďte do schránky při vstupu do dětského oddělení knihovny v Kuklenách nebo do schránky na naší škole, ideálně do pondělí 16. listopadu. Na mail vám poté napíšeme, která škola byla vylosována jako příjemce vaší ozdoby.

      šablona

      ukázka


     • Žákovský parlament online
      8. 11. 2020

      Žákovský parlament se přizpůsobuje současné situaci a jde cestou online. Pro setkání nám slouží prostor edupage a Meet. 2. – 4. 11. se konala volba předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen Jiří Šeba. Jirka je žákem 8. ročníku. Pravidelně se zúčastňuje našich schůzek již od VI. třídy. Je aktivním členem výboru pro kulturu. Místopředsedkyní se stala Anna Žižková. Anička je žákyní  9. ročníku. Členkou žákovského parlamentu je od loňského školního roku. Je aktivní členkou výboru pro bezpečnost.

      H. Šebestová (koordinátor žákovského parlamentu)

   • Kontakty
    • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
    • reditelna@zssvobodnedvory.cz
    • 728 497 558
    • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
    • 50.223123, 15.779437
    • 70886075
    • dv5tdjd
    • 600088880
   • Přihlášení