Aktuality

     • Změna rozvrhů distanční výuky od 3. května
      29. 4. 2021

      O změnách rozvrhů v souvislosti s přesunem výuky na přechodná stanoviště v Centru andragogiky, v ZŠ Kukleny a v ZŠ Hučák jsme Vás již informovali. V souvislosti s touto změnou je nutná také úprava rozvrhů pro distanční výuku. S novými rozvrhy přímých a nepřímých online hodin se můžete seznámit zde.

     • Testování uchazečů o střední vzdělávání
      23. 4. 2021

      Za několik dní čeká žáky devátých ročníků a několik žáků z řad páťáků a sedmáků důležitý životní okamžik v podobě přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia.

      V letošním roce je pro účast na přijímacích zkouškách nutné doložení negativního antigenního testu (ne staršího než 7 dní) a žádné příznaky onemocnění Covid-19. Test můžeme realizovat i na naší škole. O jeho výsledku bude žákům vystaveno potvrzení, které je nutné předložit před provedením zkoušky.

      Škola poskytne testování v následujících termínech:
      V. A – 29. 4. první vyučovací hodinu v rámci prezenční výuky
      V. B – 29. 4. dle domluvy s třídní učitelkou
      VII. A – 29.4. 11:00–12:00 h
      VII. B – 29.4. 11:00–12:00 h
      IX. – 27.4. 8:30–9:00 (před konzultacemi)


      Bližší informace naleznete zde.

     • Projekty našich šesťáků
      20. 4. 2021

      Ani při distanční výuce naši žáci nezahálí a v rámci projektu z pracovních činností si zahráli na designéry a architekty. Vyrobili z doma dostupných materiálů zajímavé modely místností i celých bytů. Posuďte sami, jak se jim dařilo.

      Projekt designér/architekt

    • Projekt domeček
     • Velikonoční týden v 1. A
      6. 4. 2021

      O Velikonočním týdnu proběhla v 1. A online výuka v duchu velikonočních barev. Začali jsme modrým pondělím, kdy se nemá nic dělat, takže jsme si při výuce i odpočinuli, následovalo žluté (nebo šedivé úterý) a na závěr černá škaredá středa.

    • skřivan
     • Ptáčkoviny
      6. 4. 2021

      Pokud hledáte tip na zajímavou jarní procházku, pak i pro vás pobočka městské knihovny z Nového Hradce připravila zajímavou hru Ptáčkoviny. Vydejte se v průběhu dubna a května po jedenácti stanovištích v okolí knihovny a objevte plno krás probouzející se jarní přírody. Otevřete oči, nastražte uši, nechte se omámit jarními vůněmi. Na „ptačí stezce“ vás čekají zajímavosti z ptačí říše, tipy na knížky o ptácích, QR kódy s odkazy na ptačí zpěv a kvízové otázky.

      Mapku a bližší informace najdete na webových stránkách knihovny. 

   • Kontakty
    • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
    • reditelna@zssvobodnedvory.cz
    • 728 497 558
    • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
    • 50.223123, 15.779437
    • 70886075
    • dv5tdjd
    • 600088880
   • Přihlášení