Aktuality

     • Střípky z výuky v V. A
      22. 11. 2021

      Žáci v V. A procvičovali v hodině matematiky zlomky – znázorňovali je, porovnávali a sestavovali. Při hodině vlastivědy pracovali na počítači. Na slepých mapách vyznačovali řeky, pohoří a kraje ČR.

    • Zlomky v V. A
    • II. A v muzeu
     • Exkurze II. A do muzea
      21. 11. 2021

      V pátek vyrazila II. A do Muzea východních Čech, aby zjistila, jak se vzdělávali naše prababičky a pradědečkové. Děti zasedly do starých školních lavic a vyzkoušely si psaní na břidlicovou tabulku. Při psaní inkoustem zjistily, že to není vůbec jednoduché, a tak se zase rády vrátily do školy v naší době.

     • V. A na Hučáku
      21. 11. 2021

      Ve čtvrtek 18. 11. 2021 navštívili žáci V. A vodní elektrárnu Hučák. Při prohlídce využili poznatky z hodin přírodovědy z tématu Člověk a energie. Vše si ještě prakticky ověřili na modelech.

    • V. A na Hučáku
     • Pracovní činnosti ve IV. třídě
      21. 11. 2021

      Také čtvrťáci prověřili během první listopadové hodiny pracovních činností svou šikovnost a při hře s různými stavebnicemi navrhovali nábytek i celé budovy.

    • Stavby ze sevy
     • Testování na covid-19
      18. 11. 2021

      Na základě Mimořádného opatření MZ ČR – screeningové testování ve školách, proběhne 22. a 29. 11. testování žáků naší školy na covid-19. Podrobnější informace se můžete dočíst zde. 

      Dále vyzýváme všechny žáky k důslednému dodržování platných protiepidemiologických pravidel, zvláště k využívání ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy a na mimoškolních akcích.

      Děkujeme za pochopení.

    • Nošení roušek
     • Informatika v I. A
      17. 11. 2021

      Nové pojetí informatiky jsme na naší škole vzali opravdu vážně. Děti se seznamují s technologiemi a rozvíjí svou digitální gramotnost a informatické myšlení při nejrůznějších činnostech již od 1. ročníku.

     • Hrajeme si s geoboardy
      13. 11. 2021

      Děti z prvních a druhých tříd, které navštěvují kroužek Matematika hrou, se prostřednictvím geoboardů seznámily s geometrickými tvary, základními pojmy a vlastnostmi trojúhelníků, čtverců a obdélníků. Vyzkoušely si, že vytvořit obrázek z geometrických tvarů přesně podle předlohy nemusí být vždy tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.

    • Matematika hrou - geoboardy
     • Fyzika v VII. B
      13. 11. 2021

      Ve středu 10. 11. měřili žáci VII. B při hodině fyziky gravitační sílu pomocí siloměru.

     • Osmáci ve středisku SEVER
      13. 11. 2021

      Žáci z VIII. A zkoumali ve středisku ekologické výchovy SEVER vodu jako největší závislost. Přemýšleli nad tím, kolik vody člověk za den spotřebuje, s jakým množstvím vody musí vyjít lidé například v Kongu, jaké ekologické problémy spojené se zásobou vody tíží svět a zda je možné je řešit.

     • „Tvoje cesta načisto“
      13. 11. 2021

      Ve středu 3. 11. navštívila VIII. A Preventivně informační centrum Policie ČR v Malšovicích. Samotný program byl veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proložené soutěžní hrou a doplněné odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestního práva vztahujícího se k problematice návykových látek. Cílem programu bylo interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskuzi o rizicích závislosti a zvýšit motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. 

      V hodině výchovy k občanství pak o týden později proběhla sebereflexe formou projektového úkolu.

     • Halloween v I. A
      7. 11. 2021

      V pátek si I. A užila halloweenskou výuku. Děti si zazpívaly tematické písničky, plnily různé úkoly, aby se jim podařilo dostat ze spárů čarodějnice. Dětem pomáhaly také jejich strašidelní mazlíčci. Na závěr si ještě každý jednoho netopýřího vyrobil.

     • Jednání žákovského parlamentu
      6. 11. 2021

      Žákovský parlament zasedal 4. listopadu v příjemném prostředí školní jídelny. Na programu bylo řešení výzdoby nových sádrokartonových příček. Dále se projednával návrh vánoční charitativní činnosti ve spolupráci s Oblastní charitou v Hradci Králové.

      Protože výbory (pro vzdělávání, pro sport, pro bezpečnost, pro kulturu) zasedaly v novém složení poprvé, bylo žádoucí se více poznat, a to díky prožitkové aktivitě. V závěru setkání jednotlivé výbory přicházely s podněty, čemu se konkrétně budou nadále věnovat. Dotazy byly mířeny především na pana ředitele, který byl také přítomen.

     • Třídnická hodina v VIII. B
      6. 11. 2021

      Během třídnické hodiny si každý obkreslil a poté vystřihl ruku a z druhé strany se podepsal. Ostatní dotyčnému na tuto papírovou ruku psali, co se jim na něm líbí, co je na něm sympatického. Cesta ke společnému dílu vedla k uvědomění si důležitosti pozitivní zpětné vazby.

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení