Aktuality

     • Aktuální informace k provozu školy od 31. 5.
      28. 5. 2021

      Na základě zveřejněných informací MŠMT k organizaci výuky od 31. 5. 2021 (plné znění zdepokračujeme v organizaci výuky z předchozího týdne. 

      V informacích se povoluje konání škol v přírodě či školních výletů za předem avizovaných podmínek. Dále se upravuje povinnost nosit ochranu úst a nosu při venkovních aktivitách. Tato povinnost není nutná v případě, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při pohybových či sportovních činnostech).

      Předkládáme Vám souhrn základních termínů na měsíc červen 2021:

      16. 6. 2021 Informace o prospěchu a chování  (16.00 - 18.30 hod)

      Online z důvodu umístění školy na přechodných lokalitách

      21. 6. 2021              Pedagogická rada

      21. 6. - 23. 6. 2021  Volby do školské rady (7.00 - 16.00 hod)

      25. 6. 2021               Vydávání vysvědčení

      28. 6. - 30. 6. 2021  Ředitelské volno

       

      Aktuální upřesnění bezpečnostních pokynů

     • Rozhodnutí o přijetí 2021/2022
      28. 5. 2021

      Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v naší škole rozhodl ředitel školy o přijetí uchazečů s těmito registračními čísly:

      U dalších uchazečů bylo rozhodnuto takto:

      Bližší informace naleznete na úřední desce školy.

    • staré noviny
     • Sběr papíru zrušen
      25. 5. 2021

      Na 4. června byl v plánu další sběr starého papíru, kterého máme od posledního prosincového sběru jistě doma všichni dostatek. Bohužel v současné době nelze z prostorových a organizačních důvodů tento plánovaný sběr realizovat.

      Děkujeme všem za pochopení.

     • Zápis na ZUŠ Habrmanova
      21. 5. 2021

      Vážení rodiče, milí žáci,

      pevně doufáme, že přístí školní rok proběhne již v klidnějším duchu než tento i ten minulý, že se budeme shledávat normálně v našich školních lavicích a že budete mít možnost navštěvovat také své kroužky u nás na škole i jinde. Již nyní se můžete přihlašovat na Základní umělecké škole Habrmanova ke studiu v oboru hudebním, výtvarném i tanečním.

      Více zde.

    • Hřiště
     • Provozní řád školního hřiště
      10. 5. 2021

      Po delší době je opět možné, za předpokladu dodržování aktuálních bezpečnostních a hygienických podmínek, využívat veřejné školní hřiště. S jeho upraveným provozním řádem se můžete sezámit zde.

     • Tělocvikářskou výzvu ovládl 1. stupeň
      5. 5. 2021

      V březnu a dubnu jsme všichni různými aktivitami nasbírali více než 17 000 km. Jak si takovou vzdálenost představit? Hrubým přepočtem jsme došli, doběhli a dojeli z České republiky až na Nový Zéland. Všem žákům a rodičům, kteří se zapojili, ještě jednou moc děkujeme. Náš záměr byl zvednout se ze spárů židlí a křesel během distanční výuky a užít si radost z pohybu na čerstvém vzduchu. Pochvalu zaslouží všichni, ale pro první tři třídy, které odskočily naprosto všem (včetně sborovny) obrovským rozdílem, máme odměnu, která je určitě potěší a můžou si ji užít, jakmile to bude možné. Zároveň budou odměněni diplomy, které vytvořili v hodinách informatiky žáci pátých tříd.

      Rozhodně to nebyla poslední výzva v tomto školním roce a doufáme, že se s námi zúčastníte i dalších, které přijdou.

    • Medaile
     • Změna rozvrhů distanční výuky od 3. května
      29. 4. 2021

      O změnách rozvrhů v souvislosti s přesunem výuky na přechodná stanoviště v Centru andragogiky, v ZŠ Kukleny a v ZŠ Hučák jsme Vás již informovali. V souvislosti s touto změnou je nutná také úprava rozvrhů pro distanční výuku. S novými rozvrhy přímých a nepřímých online hodin se můžete seznámit zde.

     • Testování uchazečů o střední vzdělávání
      23. 4. 2021

      Za několik dní čeká žáky devátých ročníků a několik žáků z řad páťáků a sedmáků důležitý životní okamžik v podobě přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia.

      V letošním roce je pro účast na přijímacích zkouškách nutné doložení negativního antigenního testu (ne staršího než 7 dní) a žádné příznaky onemocnění Covid-19. Test můžeme realizovat i na naší škole. O jeho výsledku bude žákům vystaveno potvrzení, které je nutné předložit před provedením zkoušky.

      Škola poskytne testování v následujících termínech:
      V. A – 29. 4. první vyučovací hodinu v rámci prezenční výuky
      V. B – 29. 4. dle domluvy s třídní učitelkou
      VII. A – 29.4. 11:00–12:00 h
      VII. B – 29.4. 11:00–12:00 h
      IX. – 27.4. 8:30–9:00 (před konzultacemi)


      Bližší informace naleznete zde.

    • Projekt domeček
     • Projekty našich šesťáků
      20. 4. 2021

      Ani při distanční výuce naši žáci nezahálí a v rámci projektu z pracovních činností si zahráli na designéry a architekty. Vyrobili z doma dostupných materiálů zajímavé modely místností i celých bytů. Posuďte sami, jak se jim dařilo.

      Projekt designér/architekt

     • Velikonoční týden v 1. A
      6. 4. 2021

      O Velikonočním týdnu proběhla v 1. A online výuka v duchu velikonočních barev. Začali jsme modrým pondělím, kdy se nemá nic dělat, takže jsme si při výuce i odpočinuli, následovalo žluté (nebo šedivé úterý) a na závěr černá škaredá středa.

     • Ptáčkoviny
      6. 4. 2021

      Pokud hledáte tip na zajímavou jarní procházku, pak i pro vás pobočka městské knihovny z Nového Hradce připravila zajímavou hru Ptáčkoviny. Vydejte se v průběhu dubna a května po jedenácti stanovištích v okolí knihovny a objevte plno krás probouzející se jarní přírody. Otevřete oči, nastražte uši, nechte se omámit jarními vůněmi. Na „ptačí stezce“ vás čekají zajímavosti z ptačí říše, tipy na knížky o ptácích, QR kódy s odkazy na ptačí zpěv a kvízové otázky.

      Mapku a bližší informace najdete na webových stránkách knihovny. 

    • skřivan
    • psací potřeby
     • Příprava na přijímačky z matematiky
      27. 3. 2021

      Čas do přijímacích zkoušek se krátí, ale ještě je stále dost prostoru si leccos zopakovat a procvičit. Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s týmem učitelů základních škol přichystal pro žáky devátých ročníků pětitýdenní program, který jim s přípravou na přijímací zkoušky pomůže. 

      Více informací naleznete zde.

    • cyklisté
     • Sbírej kilometry pro svoji třídu
      21. 3. 2021

      Běh, kolo nebo brusle? Všechno se počítá. Od dnešního dne soutěží každý žák se svými spolužáky proti celé škole. Na rychlosti ani času nyní nezáleží, přidávat budeme pouze jednotky délky - kilometry. Až do konce dubna máte možnost zapojit se do této výzvy a porazit třeba “béčáky” nebo rovnou celou školu.

      Pravidla zde

      Výsledky zde

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
  • Přihlášení