Aktuality

     • Výtvarná soutěž
      8. 3. 2022

      Tým Školních zpráviček vyhlašuje pro všechny žáky školy jarní výtvarnou soutěž.Těšíme se na vaše výtvory:-)

     • Masopust ve 2. třídách
      7. 3. 2022

      V pátek 4. 3. si druháci užili masopustní veselí. Nejprve dostali povolení od paní zástupkyně k veselení a průvodu a vychutnali si sladké koblihy. Poté se, vybavení hudebními nástroji, vydali na průvod v okolí školy. Na závěr průvodu si před školou zatančili masopustní taneček. Ve škole si v maskách také užili diskotéku.

     • Nástěnka pro Ukrajinu
      7. 3. 2022

      Žáci naší školy se aktivně zapojili do podpory Ukrajiny v těchto těžkých časech. Jejich výtvory zdobí naši nástěnku v přízemí školy, na kterou můžete připevnit i další své transparenty.

     • Turnaj ve florbalu
      7. 3. 2022

      Žákyně 5. ročníku se zúčastnily florbalového turnaje, přesněji Krajského finále (ČEPS cup). Turnaj se konal v Předměřicích nad Labem a naše děvčata obsadila krásné 4. místo. Odnášejí si mnoho sportovních zkušeností a určitě je využijí na dalších turnajích.

      Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

     • Sbírka brýlí
      5. 3. 2022

      Děkujeme všem, kteří se zapojili do charitativní akce Sběr starých brýlí.

      Pokud doma naleznete ještě nějaké kousky, které byste do naší sbírky rádi přidali, můžete je ještě naposledy v pondělí 7. 3. donést paní učitelce Fialové.

     • „Tvoje cesta načisto“
      3. 3. 2022

      2. března navštívila VIII. B Preventivně informační centrum Policie ČR v Malšovicích. Samotný program je veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proložené soutěžní hrou a doplněné odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestního práva vztahujícího se k problematice návykových látek. Cílem programu je interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti.

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
  • Přihlášení