Aktuality

     • Další školní rok je za námi
      28. 6. 2022

      Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, 

      děkujeme Vám za Vaši vynikající spolupráci v letošním školním roce. 

      I tento školní rok nám přinesl spousty nepředvídatelných překážek, ale společně jsme je dokázali úspěšně překonat. 

      O prázdninách se nám opětovně rozbíhá rekonstrukce naší školy, tentokrát se společností ELEKTRO MOSEV spol. s. r. o.. Pevně věříme, že s novou společností už bude rekonstrukce probíhat dle plánu,  koncem září budeme vstupovat do budovy školy novým vestibulem a rovněž budeme moci naplno využívat novou půdní vestavbu.

      Přejeme Vám zcela klidné a pohodové prožití letních prázdnin. Odpočiňte si od školních povinností, načerpejte síly do nového školního roku a v září se těšíme na setkání.

      Tým ZŠ Svobodné Dvory

       

     • Deváťáci v IQ Landii
      28. 6. 2022

      Na závěr školní docházky si nejstarší žáci všechno, co se ve škole za 9 let naučili, mohli vyzkoušet v praxi v liberecké IQ Landii :-)

     • Závěrečná porada redakce školního časopisu
      28. 6. 2022

      Předposlední den školy proběhlo závěrečné setkání redakce školního časopisu Hrom. Rozloučili jsme se nejen se školním rokem, ale také s redaktory Mončou Kolouchovou a Matym Černým, kteří přestupují na víceleté gymnázium. Všichni redaktoři dostali drobné odměny za dosavadní práci a společně se potěšili z nového výtisku časopisu. Ten pak hned roznesli do tříd, kanceláří a jeden výtisk tentokrát nezapomněli dát také do naší kuchyně. Všem, kdo se podíleli na tvorbě časopisu, děkujeme a těšíme se na další čísla v novém školním roce.

     • Druháci na kozí farmě
      28. 6. 2022

      Druháci se na závěr školního roku vypravili za zážitky na kozí farmu. Sami si vyrobili sýr typu ricotta. V kozí školce nakrmili kůzlátka, vyzkoušeli si na „trenažeru“ dojení a na závěr se snažili podojit i kozu živou. Celý výlet zakončili u sokolovny. Pochutnali si na pizze. Největší dojmy z celého dne se pokusili druhý den ve škole zapsat. Je vidět, že to jsou ještě „učňové“ českého jazyka. Po prázdninách se už těší na nová dobrodružství s „i“ a „y“:-)

     • Osmáci na minigolfu
      28. 6. 2022

      Poslední pondělí letošního školního roku patřilo v VIII. A golfu. V rámci akce Golf do škol si osmáci v kuklenském Fomei Adventureparku vyzkoušeli na kolik odpalů zvládnou dostat míček do jamky. Jsou mezi nimi borci, kterým se to povedlo na jeden odpal, ale i ti, jejichž počet pokusů přesáhl dvacítku. Díky osvěžující vodní mlze zvládli hru s úsměvem.

    • Loučení s deváťáky
     • Loučení s deváťáky
      26. 6. 2022

      Ve čtvrtek 23. června dopoledne nastal slavnostní den pro všechny žáky 9. třídy, kdy se v sokolovně loučili se základní školou. Na svůj velký den se připravili zodpovědně, všichni přišli slavnostně oblečeni a chlapci perfektně barevně ladili s dívkami. Poděkovali všem vyučujícím, kteří se buď přímo nebo nepřímo podíleli na jejich vzdělávání, bývalým pedagogům a samozřejmě vedení školy a celému personálu. Každý z jmenovaných od nich dostal malou pozornost. Nechyběla ani slova díků rodičům. Zavzpomínali také na vše, co spolu za devět let prožili. Slavnostní proslov a poděkování za celou třídu pronesla Adélka Voců a Jakub Karel.

      Slavnostní ceremoniál ale odstartovali nejprve jako tanečníci v moderní sestavě, kterou si vybrali a společně během krátké doby nacvičili. V mezičase nutném k převléknutí zahrály a zazpívaly pro deváťáky dívky z 8. B vtipnou píseň, kterou si pro ně samy složily. Po slovech díků pronesl k vycházejícím žákům tradičně krásnou řeč pan ředitel Pavel Balda a popřál jim mnoho úspěchů do života a dalšího studia. Poté je společně s třídní učitelkou Jiřinou Hlavatou ošerpovali. Absolventskou šerpu dostala i paní učitelka:-)

      Po prázdninách se naši deváťáci rozprchnou do nejrůznějších středních škol po celém kraji a začnou další etapu svého života. Jak přiznávají, loučení je těžké, ale na nový život se těší. Přáli bychom si, aby na naši školu vzpomínali jen v dobrém a vždy se k nám rádi vraceli. Hodně štěstí, DEVÍTKO!!!

     • Šesťáci v Draku
      23. 6. 2022

      Šestá třída se ve středu vydala do divadla. V Draku zhlédli inscenaci, která vychází z knihy Expedice: Můj milostný příběh švédské autorky Bey Uusmy. Děti sledovaly osudy tříčlenné expedice inženýra Andréého z 19. století. Tato výprava se neúspěšně pokusila dobýt severní pól s pomocí horkovzdušného balónu. Děti ocenily zpracování, použití kulis, rekvizit a také anglické titulky, které byly promítány na plátno umístěné nad jevištěm. Po skončení představení dostaly děti ve foyer pochvalu od paní uvaděčky za vhodné oblečení.

     • Závěrečné zasedání žákovského parlamentu
      22. 6. 2022

      Po občerstvení, které bylo odměnou za participaci na životě školy, členové žákovského parlamentu svými podpisy potvrdili aktivní podíl na práci v projektu „Otevřené partnerství a demokratické společenství: kreativita a iniciativa“, kde v rámci výchovy demokratického občana a etické výchovy rozvíjeli znalostní, dovednostní i postojovou složku své osobnosti na cestě k občanské zodpovědnosti.

     • Páťáci na záchrance
      21. 6. 2022

      V pátek 17. 6. 2022 navštívili žáci V. A leteckou základnu ZZS. Zde měli možnost prohlédnout si záchranářský vrtulník a seznámit se s prací pilota a lékaře.

     • Školní triatlon
      21. 6. 2022

      Zvládnout v plném nasazení po sobě jdoucí plavání, kolo a běh není žádná hračka. Přesvědčilo se o tom několik odvážných žáků z naší školy v areálu Stříbrného rybníka. Nejstarší kategorie musela absolvovat 300 m plavání, 7 km kolo a 2 km běh. S každou další kategorií se vzdálenosti snižovaly. Triatlonu přálo krásné počasí a v jednotlivých kategoriích musíme vyzdvihnout i dvě zasloužená a tvrdě vydřená medailová umístění. Zúčastnili se i jedinci z prvního stupně. Všem děkujeme za příkladnou sportovní reprezentaci školy.

     • Vyhlášení výsledků sportovního dne 1. stupně
      19. 6. 2022

      Nejúspěšnější účastníci sportovního dne získali za potlesku svých spolužáků diplomy a medaile. Gratulujeme všem oceněným a věříme, že i ti, co nedoběhli do cíle tak rychle, nedoskočili a nedohodili tak daleko, si sportovní den užili.

     • Deváťáci vzhlédli ke hvězdám
      19. 6. 2022

      Ve středu 15. 6. 2022 navštívil devátý ročník hvězdárnu v Hradci Králové. Pozorovali v planetáriu noční oblohu a poznávali různá souhvězdí. Poté zhlédli film o zkoumání vesmíru sondami Voyager 1 a Voyager 2 a v další budově pak pozorovali a zkoumali Slunce. Na konci se vydali planetární stezkou, která byla pro některé žáky náročná, ale k rychlejší chůzi je motivovala zmrzlina na Novém Hradci.

    • Z předškoláků školáci
     • Z předškoláků školáci
      16. 6. 2022

      Naši budoucí prvňáčci dnes při slavnostním pasování oficiálně vstoupili mezi školáky. Kromě plnění drobných úkolů, složení slibu prvňáka a slavnostního šerpování nastalo také, některými dlouho očekávané, setkání s budoucími učitelkami. 

      Přejeme všem dětem, ať je celý život provází touha po poznání, ať nacházejí zajímavé otázky a hledání odpovědí na ně ať je nikdy nepřestane bavit.

      Prvního září se budeme na všechny těšit

     • Sedmáci vyrazili za kulturou
      16. 6. 2022

      V pondělí 13. června se vydaly sedmičky do Divadla Drak, kde zhlédly představení na motivy knihy Jacka Londona Bílý tesák. Po skončení si žáci prohlédli dominanty centra města se zajímavým výkladem paní učitelky.

     • Osmáci nocovali ve škole
      16. 6. 2022

      V pátek převzala VIII. A štafetu od III. B a škola byla jenom jejich. Všichni si chtěli zařádit v tělocvičně, tančili na staré hity, chvíli hráli na schovávanou a po dobré večeři se pustili do úkolů pro hru Among us, kterou přenesli z online prostoru do prostor školy. Po půlnoci se všichni vydali na procházku po Svobodných Dvorech. V ranních hodinách se ve třídách rozhostil klid.

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení