Aktuality

     • VII. A na výletě
      15. 6. 2021

      V úterý 15. června se třída VII. A v doprovodu paní učitelky Novákové a Pruskové vypravila vlakem do nedaleké Jaroměře. V místní Výtopně viděli sbírku historických lokomotiv i vagónů a přitom si vyslechli výklad pana průvodce o tom, jak parta nadšenců tyto technické unikáty renovuje. Následně se přesunuli do Josefova, kde je očekávala průvodkyně Petra, aby je provedla zdejší pevností. A nebyla to obyčejná prohlídka. Sedmáci byli rozděleni do 6 skupin, každá skupina měla v pevnosti svůj úkol a za správné splnění úkolu získávali zlaťáky. Museli hledat dělové koule a popsat části děla, rozeznat suroviny, ze kterých se v pevnosti vařilo. Další hádankou byly nástroje řemeslníků 18. století. Pomocí pazourku si vyzkoušeli vykřesat jiskru k založení ohně. Také jako minéři museli dobře rozeznat zvuky v podzemních chodbách pevnosti a na závěr jako správně vzdělaní velitelé psali písemku. Největším zážitkem ale byla cesta podzemím bez paní průvodkyně, bez učitelek a bez svíček. Za odvahu a nasazení při plnění úkolů všichni získali nejen diplom, ale na nádvoří pevnosti je čekalo polední překvapení. Komárkovi dorazili se svou polní kuchyní, a tak se všichni posilnili na další cestu, která vedla na Ptačí louky. Prošli se josefovskou džunglí, vyzkoušeli si model zadržování vody v krajině a poznávali rostliny. Někteří odpočívali při pikniku a jiní šli pozorovat ptáky do mokřadní pozorovatelny. Pak už naše kroky vedly zpět na nádraží. Kvůli mimořádné výluce byla jejich cesta zpět dobrodružná, proto jsou rádi, že jsou zpět.

    • 7. A na výletě
    • druháci a třeťáci na výletě
     • Školní výlet 2. a 3. ročníku
      15. 6. 2021

      V úterý 15. června vyrazily druhé a třetí třídy na školní výlet. Už samotná cesta vlakem do Žirče byla pro mnohé děti zážitkem. Příjemnou procházkou se děti se svými učitelkami vydaly z Žirče do Kuksu. Cestou obdivovaly dokonalost soch Braunova Betléma a také originalitu moderních děl Křížové cesty 21. století. Svou cestu zakončily v zahradách Hospitalu Kuks, kde děti v horkém slunečném počasí zaujaly zvláště vodní fontánky.

     • Druháci vyrazili do knihovny
      15. 6. 2021

      Po delší pauze způsobené protiepidemiologickými opatřeními mohli druháci zase zavítat do knihovny v Kuklenách. Paní knihovnice Markéta si pro ně opět připravila zajímavý program, tentokrát na téma říkanky a básničky. Děti veršovaly a recitovaly, ale hlavně odcházely s batůžky naditými pěknými knihami na prázdninové čtení :-)

    • knihovna Kukleny
     • Pasování budoucích prvňáčků
      15. 6. 2021

      Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, milé děti,
      dovolte nám, abychom vás pozvali na první organizační schůzku prvního ročníku 2021/2022 a vaše děti na ,,Pasování na školáky". Zatímco se děti zabaví plněním úkolů, my probereme veškeré důležité informace týkající se nástupu vašich dětí do školy.

      Na žáky a rodiče budoucí třídy I. A se těšíme 23. června od 16:30na žáky a rodiče budoucí třídy I. B 22. června od 16:30. 

      tým ZŠ Svobodné Dvory

      Pozvánka na pasování 22. 6. 2021

      Pozvánka na pasováni 23. 6. 2021

     • Školní výlet 9. třídy
      13. 6. 2021

      7. června vyrazili na třídenní školní výlet také deváťáci. Vydali se na chatu Kačenku u Šerlišského mlýna v Orlických horách. Místo, kam každoročně jezdíme v zimě na lyžařský výcvik, si tentokrát užili v létě. Krásné počasí využili k výletům kratším – Sedloňovský Černý kříž, tak i delším na rozhlednu na vrcholu Velké Deštné, či do centra Deštné. Díky hezkému počasí si mohli vychutnat výborné jídlo i venku. Společný pobyt si všichni velice užili.

    • Školní výlet 9. třídy
    • prvňáci
     • Čtvrtý a pátý den školy v přírodě našich prvňáčků
      11. 6. 2021

      Čtvrtý a pátý den školy v přírodě proběhla námořnická dílna čtení, děti postavily krásné domečky pro lesní skřítky a odpoledne se vydaly na dobrodružnou cestu za pokladem. Po celotýdenním sbírání mincí se večer otevřelo místní tržiště, kde měly možnost nakoupit rozmanité zboží, které si v pátek zabalily do svých lodních kufrů. Celý pobyt na ostrově si všichni moc užili! :)

     • ŠVP den třetí
      10. 6. 2021

      Třetí den na ostrově si posádka lodi prošla námořnická stanoviště, kde děti namalovaly vlajku, vyzkoušely svou fyzickou zdatnost a naučily se měřit, vážit a počítat objem. Na závěr si děti vyrobily krásné dalekohledy. Večer jsme v lese všichni společně nasbírali dřevo, rozpálili ohniště a opekli si buřtíky.

    • pečení buřtů
    • děti na škole v přírodě
     • ŠVP den druhý
      10. 6. 2021

      Druhý den pobytu na škole v přírodě podnikla celá posádka celodenní výpravu a prozkoumávala vzdálenější kouty ostrova. Z rozhledny si prohlédli krásy zdejší přírody a po zdolání mnoha kilometrů došli až k Hoře Matky Boží v Hedeči. Únavu zahnali v Králíkách zmrzlinou a zvedli si náladu drobnými suvenýry na památku.

     • Organizace výuky od 8. 6. 2021
      8. 6. 2021

      Na základě zveřejněných informací MŠMT k organizaci výuky od 8. 6. 2021 (plné znění zde)

      pokračujeme v základní organizaci výuky z předchozího týdne. Dochází k podstatné změně v užívání ochrany dýchacích cest.

      • Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to v době vzdělávání, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

      • Pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

      • Pracovníci nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest v době, kdy vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti další osoby (kabinety, …).

      • Žáci ani pracovníci nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest na škole v přírodě (vícedenním výletu) při celém pobytu v uzavřeném areálu. 

      • Frekvence testování na školách v přírodě či vícedenních výletech se prodlužuje ze 72 hodin na 7 dní.

      • Vnitřní sportoviště škol lze využívat bez omezení do počtu 30 přítomných osob. 

      Aktuální upřesnění bezpečnostních pokynů

    • Organizace výuky od 8. 6. 2021
     • Prvňáčci vyrazili na školu v přírodě
      8. 6. 2021

      V rámci školy v přírodě dopluli prvňáčci na tajuplný ostrov. První den se vydali na průzkum části ostrova, našli v přírodě zlaté mince, zazpívali si námořnickou písničku a zahráli si hry s kamarády. Všichni se těší na zítřejší dobrodružnou celodenní výpravu po stopách Robinsona a Kapitána Modrovouse.

     • Alespoň při sezení v lavicích od zítřka bez roušek
      7. 6. 2021

      Na základě zvěřejněných informací můžeme s radostí napsat, že od 8. června není povinná ochrana úst při vyučovací hodině, kdy žáci sedí ve své lavici. O přestávce a ve společných prostorách je ochranna úst i nadále povinná. To platí i pro společnou cestu autobusem. 

      Více podrobností zveřejníme po oficiálním zaslání informací z MŠMT.

    • Alespoň při sezení v lavicích od zítřka bez roušek
    • Dětský den - 2. a 3. ročník
     • Dětský den - 2. a 3. ročník
      3. 6. 2021

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Dětský den - 2. a 3. ročník.

      Na druháky a třeťáky čekala během dětského dne sladká odměna, avšak její získání nebylo vůbec snadné. Aby si ji vysloužili, museli rozluštit řadu zašifrovaných zpráv, které je dovedly k ukrytým obrázkům. Při jejich hledání naběhali všichni spousty metrů. Všem se nakonec podařilo šifru rozlousknout, za což si zaslouží velkou pochvalu.

     • Vyhlášení ředitelského volna
      1. 6. 2021

      Z organizačních a technických důvodů spjatých s rekonstrukcí současné budovy školy a přesunem provozu školy do náhradních lokalit vyhlašuje ředitel školy na dny 28. 6. 2021, 29. 6. 2021 a 30. 6. 2021 ředitelské volno.

      Vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 bude vydáno dne 25. 6. 2021 1. vyučovací hodinu ve stávajících lokalitách. 

      Vyhlaseni_reditelskeho_volna

    • logo
     • Aktuální informace k provozu školy od 31. 5.
      28. 5. 2021

      Na základě zveřejněných informací MŠMT k organizaci výuky od 31. 5. 2021 (plné znění zdepokračujeme v organizaci výuky z předchozího týdne. 

      V informacích se povoluje konání škol v přírodě či školních výletů za předem avizovaných podmínek. Dále se upravuje povinnost nosit ochranu úst a nosu při venkovních aktivitách. Tato povinnost není nutná v případě, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při pohybových či sportovních činnostech).

      Předkládáme Vám souhrn základních termínů na měsíc červen 2021:

      16. 6. 2021 Informace o prospěchu a chování  (16.00 - 18.30 hod)

      Online z důvodu umístění školy na přechodných lokalitách

      21. 6. 2021              Pedagogická rada

      21. 6. - 23. 6. 2021  Volby do školské rady (7.00 - 16.00 hod)

      25. 6. 2021               Vydávání vysvědčení

      28. 6. - 30. 6. 2021  Ředitelské volno

       

      Aktuální upřesnění bezpečnostních pokynů

     • Rozhodnutí o přijetí 2021/2022
      28. 5. 2021

      Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v naší škole rozhodl ředitel školy o přijetí uchazečů s těmito registračními čísly:

      U dalších uchazečů bylo rozhodnuto takto:

      Bližší informace naleznete na úřední desce školy.

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení