Aktuality

     • Sníh a sníh a sníh
      7. 3. 2023

      Dnešní příjezd k Janským Lázním sliboval skvělý lyžařský zážitek. Celé dopoledne se na naše malé lyžaře sypal čerstvý sníh a odstín nebe sliboval další sněhovou nadílku i na odpoledne. Zítra se tedy bude opět na co těšit.  

      Děti si vysloužily velkou pochvalu od instruktorů z lyžařské školy za své dovednosti a odvahu zkoušet nové věci. Ti nejzdatnější dnes vyrazili i na velkou sjezdovku s kabinkovou lanovkou. Pro mnohé to byl první takový zážitek a věříme, že není posledním.

      Autor článku: Milena Janáková

    • Sníh a sníh a sníh
    • Matematický maraton
     • Matematický maraton
      7. 3. 2023

      Již do své třetí etapy se posunul matematický maraton. Prvních „6 kilometrů“ v podobě nejrůznějších matematických a logických úloh s větším či menším úspěchem zdolalo téměř 150 žáků z 1. i 2. stupně. Včera se všem objevila mezi úkoly další „tříkilometrová“ výzva a do jejího plnění se mohou zapojit i ti, kteří prozatím jen z povzdálí pozorovali. 

      Tak neváhejte a zkuste pokořit nové tři úlohy.

      Autor článku: Milena Janáková

     • Čtvrťáci zahájili lyžařský výcvik
      6. 3. 2023

      Kvalitu čerstvého krkonošského sněhu dnes měli možnost otestovat žáci ze 4. ročníku. Ukázalo se, že mnozí z nich už jsou zdatnými lyžaři, ale ani skupinka dětí, která se odvážně postavila na klouzající prkýnka poprvé, se neztratila a úspěšně zvládla první výcvikový den. Věříme, že už se všichni těší na zítřek.

      Autor článku: Milena Janáková

     • Vyhlašujeme literární soutěž na téma: POHÁDKY
      6. 3. 2023

      Soutěž bude probíhat od zítřka 7. března do pátku 10. března. V 1. patře na velké nástěnce je umístěno 26 fotografií z českých i světových filmových pohádek. Vyplňte co nejvíce názvů pohádek na přiložené lístečky (pod nástěnkou) a vhoďte do zelené krabice. Nezapomeňte připojit i svoje jméno a třídu. Soutěž končí v pátek ve 12 hodin. Vítězové budou vyhlášeni ve školních zprávičkách následující pátek 18. 3. 2023. Hodně štěstí!!

      Autor článku: Zina Dušková

     • Kytice Karla Jaromíra Erbena ve centru zájmu VIII. B
      4. 3. 2023

      Páteční dopoledne strávili žáci VIII. B v Knihovně města Hradce Králové ve Wonkově ulici. Po příchodu obdivovali výtvarné práce žáků Biskupského gymnázia na výstavě, která zdobí vestibul knihovny a pak se vydali do dětského oddělení, kde je čekalo bližší setkání s dílem východočeského rodáka Karla Jaromíra Erbena. Paní knihovnice nejprve zjistila, co už o spisovateli vědí a společně tak sestavili jeho medailonek. Poté dostali rozstříhané verše a měli je správně sestavit, následně je ve skupinách pantomimicky ztvárnili tak, aby ostatní žáci uhodli název skladby. Přestože se jedná o hororové básně, děti se u pantomimy dost nasmály. Paní knihovnice také žákům ukázala různá vydání této sbírky i jednu zvláštní, kterou ilustrovaly děti z Hradce a byla vydána u příležitosti výročí prvního vydání. Dalším úkolem našich žáků bylo správně složit komiksové zpracování jedné básně a na závěr všichni  mohli zhlédnout filmové zpracování básně Štědrý den. Po návratu do školy většina z nich zvládla recitaci úvodu Kytice. Mezi našimi žáky máme zdatné recitátory a dost možná i budoucí herce. 

      Autor článku: Zdena Nováková

     • Druháci předávají pomyslnou lyžařskou štafetu čtvrťákům
      3. 3. 2023

      Dnešním dnem druhé třídy zakončily týden na lyžařském výcviku. Každý den si děti náramně užily. Dnes nesmělo chybět ani slavnostní zakončení. Odnesly si krásné diplomy a medaile.

      Od pondělí je na svahu vystřídají děti z našich čtvrtých tříd.

      Autor článkku: Kateřina Hochmanová

     • POZOR! POZOR! JARNÍ VÝTVARNÁ VÝZVA !!
      2. 3. 2023

      Vyzýváme všechny tvořivé lidičky k vytvoření PTAČÍHO HNÍZDA. Zvolená technika je libovolná, můžete kreslit, malovat, tvořit hnízda z proutí, papíru, vlny, slámy, ..., s vajíčky, ptáčky, samotná, ... Vaše výrobky poslouží k výzdobě školy při dnu Otevřených dveří. Výtvory noste do 14. 3. paním učitelkám Ivě Duškové nebo Zině Duškové. Prosíme připojte také svoje jméno a třídu. Každý výrobek bude odměněn. Moc se těšíme na vaše výtvory:-)

      Autor článku: Zina Dušková

     • O vítězném ornamentu je rozhodnuto
      2. 3. 2023

      Soutěž pro ajťáky o nejkrásnější ornament vytvořený ve Scratchi nebo Code zná své vítěze. Hlasující žáky i pracovníky školy nejvíce zaujal veselý a pestrobarevný ornament od Petra Č. Vítězi gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. 

      Autor článku: Tereza Černá

       

       

     • Počasí našim „lyžníkům“ přeje
      1. 3. 2023

      Druhé třídy mají za sebou třetí den na lyžích. Pokroky jsou veliké. Počasí jim velmi přeje a azuro je zaručené na zbytek týdne. Někteří se už dnes posunuli na vlek. I naši začátečníci se již zítra na vlek dostanou.

      Autor článku: Kateřina Hochmanová

     • Přijímačky nanečisto jsou za námi
      1. 3. 2023

      Své znalosti prověřili naši deváťáci při včerejší generálce na příjímací zkoušky na střední školy v podobě městem pořádaného projektu Přijímačky nanečisto. Rozjeli se do dalších hradeckých základních škol, aby si tam vyzkoušeli, jaké to bude mezi neznámými lidmi a v neznámém prostředí za několik týdnů, až se budou účastnit skutečných přijímacích zkoušek na zvolené střední školy. 
      Svou úspěšnost v matematice a českém jazyce si mohou v porovnání s 684 dalšími zúčastněnými žáky všichni vyhledat v následující tabulce. 

      Výsledky + pořadí

      Z výše uvedených výsledků jsme si sestavili neoficiální porovnání úspěšnosti žáků za jednotlivé školy. Z tohoto porovnání vyplynulo, že naši žáci dosáhli nejvyššího průměrného počtu bodů v matematice, v českém jazyce se umístili v horní polovině a v součtu obou předmětů nám přináleží celkové druhé místo mezi 16 hradeckými školami. Tyto výsledky navázaly na předchozí ročníky, kdy jsme se vždy umístili na předních příčkách.

      Dosažené výsledky si musíme všichni vyložit pouze jako příjemný impuls do další fáze přípravy na přijímací řízení. Nelze výsledky z tohoto projektu brát jako kategorické či plně předvídající výsledek skutečného přijímacího řízení.  

      Milí deváťáci, využijte zbývající čas na přípravu co nejlépe, ať jste u oficiálních přijímaček ještě úspěšnější. Budeme Vám držet palce.

      Autor článku: Pavel Balda a Milena Janáková

    • Přijímačky nanečisto
     • Nezávislý komiks
      27. 2. 2023

      V minulém týdnu podnikla VIII. A výpravu za komiksem. V knihovně ve Wonkově ulici se díky úžasné paní knihovníci seznámili s mnoha významnými komiksovými díly a českými i světovými autory a pronikli alespoň částečně pod povrch teorie komiksu. Uvědomili si jejich vztah s dalšími díly, jako jsou například knihy či filmy, a zjistili, v čem spočívá jedinečnost a nenahraditelnost výrazových možností komiksu. Na závěr si žáci zkusili i vlastní komiksovou tvorbu, která byla velmi zdařilá stejně jako celé dopoledne.

      Autor článku: Zina Dušková

     • Druháci zahájili týden na lyžích
      27. 2. 2023

      Druhé ročníky vyrazily na lyžařský výcvik do Janských lázní. Počasí dětem přálo, sněhu je zatím dostatek a snad nějaký i přibude. První den se děti rozdělily do skupin. Nejlepší lyžaři pokračovali na sjezdovku Idyla, mírně pokročilí trénovali jízdu na menším kopci, aby se zítra mohli vydat na vlek. Začátečníci udělali hned první den veliké pokroky, všechny děti už sjely kopec a dokázaly zabrzdit.

      Autor článku: Ivana Kapustová

    • Testování tělesné zdatnosti žáků 2022
     • Testování tělesné zdatnosti žáků 2022
      25. 2. 2023

      Ve 3. a 7. ročníku probíhalo testování tělesné zdatnosti za účelem zjištění rozvoje čtyř fyzických schopností a zařazení do kategorií s ohledem na připravenost a bezpečnost jedince k provozování dané pohybové činnosti. Naše výsledky byly porovnány v kontextu žáků z celé ČR. Výsledky jsou zcela alarmující v celé republice a dokladují katastrofální rozvoj pohybových schopností u našich žáků. Necelých 40 % žáků v populaci má zcela neakceptovatelně rozvinuté schopnosti, jenž jsou vysoce rizikové pro provozování pohybové aktivity. Pouze 13 % žáků v populaci má schopnosti rozvinuté na odpovídající úrovni pro bezpečné provozování pohybových aktivit. Výsledky našich žáků korespondují republikový stav a zároveň nám potvrdili dlouhodobě zcela neutěšený stav prostorových podmínek pro provozování pohybových aktivit. Je úspěchem, že v jedné kategorii jsme dokonce dosáhli i  lepších výsledků než v celostátním průměru. Zcela zákonitě jsme dosáhli nejslabších výsledků v rozvoji vytrvalostních podmínek, jež vlivem prostorových podmínek nemůžeme nikde plnohodnotně trénovat a rozvíjet. 

      Výsledky nám jednoznačně ukazují, že je nutné pokračovat v úsilí o vytvoření plnohodnotných podmínek pro optimální rozvoj tělesné zdatnosti našich žáků.

      Rozbor výsledků zde

      Autor článku: Pavel Balda

     • Aktuální vývoj projektu výstavby sportovní haly a sportoviště
      23. 2. 2023

      Vážení rodiče,

      přinášíme Vám aktuální informace o dalších krocích v realizaci našeho projektu sportovní haly a venkovního sportoviště. 

      V současné době je v procesu žádost o vydání územního rozhodnutí s předpokládaným vydáním v březnu 2023. Následně je nutné připravit formou vybraného dodavatele dokumentaci pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení a zpracovat dokumentaci k provedení stavby včetně podkladů pro výběr zhotovitele stavby. Finanční náročnost těchto kroků je odhadnuta na cca 4 mil. Kč (bez DPH), časová náročnost cca 12 měsíců. Pevně věříme, že nové vedení města vyčlení výše uvedené prostředky a začlení tyto kroky do plánu činností na rok 2023. Pro podporu tohoto kroku byl všem radním odeslán společný dopis ředitele školy, předsedy KMS, předsedy školské rady, předsedkyně KRPŠ a předsedy Okrašlovacího spolku SD.

      Plné znění dopisu.

       

      Autor článku: Pavel Balda

     • Matematický maraton
      21. 2. 2023

      Svůj mozek můžete lehce potrápit a svou vytrvalost otestovat při 14 týdnů trvající matematické soutěži, při které se v devíti kategoriích (vždy pro jeden ročník) mezi sebou utkají všichni zájemci z řad našich žáků.

      Na začátku každého týdne se objeví mezi domácími úkoly v Edupage tři úlohy a do nedělního večera budou mít všichni možnost zamyslet se nad jejich řešením a vybrat jeden ze čtyř nebo pěti nabízených výsledků.

      A co by to bylo za soutěž, kdyby na konci nebyla nějaká cena? Každý z účastníků, kterému se podaří zvládnout alespoň půlmaraton (správně odpoví na polovinu úloh) bude odměněn, ti nejlepší si kromě radosti z dobře zvládnuté výzvy odnesou i zajímavější ceny:-)

      Podrobnější pravidla se můžete dočíst v přiloženém obrázku. Pro všechny, kteří již od dob distanční výuky pozapomněli, nebo pro nové žáky, kteří se zatím nesetkali s řešením úkolů přímo v Edupage, jsou připraveny návody.

      Autor článku: Milena Janáková

    • Rýsovací potřeby
     • Školní turnaj – stolní fotbálek, stiga hokej
      21. 2. 2023

      Na vědomost se dává, že turnaj ve stolním fotbálku a STIGA hokeji se koná. Každý, kdo se bude chtít zúčastnit, může se přihlásit do školního turnaje v jedné nebo obou soutěžích. Startují dvoučlenné týmy a turnaje budou rozděleny na několik věkových kategorií.

      Registrace provádějte emailem na tomas.batka@zssvobodnedvory.cz 

      V emailu uveďte název týmu, kdo v týmu soutěží a jakého turnaje se zúčastníte (fotbálek, stiga nebo oboje). Přihlášky jsou otevřené do neděle 26. 2. Následně vylosujeme skupiny, odhalíme herní systém turnaje a můžeme začít!

      Autor článku: Tomáš Baťka

    • Golden Heart
     • Projekt Golden Heart
      19. 2. 2023

      Na naší škole si všímáme projevů hodnot dobrého charakteru. Ceníme si nezištného, prosociálního úsilí. Pod záštitou žákovského parlamentu společně pátráme po zlatých srdcích. Hledáme, co je mezi žáky příkladného ve vztahovém světě.

      Pokud máte návrhy na ocenění příkladných kandidátů, informujte zástupce žákovského parlamentu, kteří jsou „sběrači“ nápadů na případné nominace.

      Finální nominace kandidátů do konce dubna!

      Autor článku: Hana Šebestová

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení