Aktuality

     • Sběr papíru zrušen
      25. 5. 2021

      Na 4. června byl v plánu další sběr starého papíru, kterého máme od posledního prosincového sběru jistě doma všichni dostatek. Bohužel v současné době nelze z prostorových a organizačních důvodů tento plánovaný sběr realizovat.

      Děkujeme všem za pochopení.

    • staré noviny
     • Zápis na ZUŠ Habrmanova
      21. 5. 2021

      Vážení rodiče, milí žáci,

      pevně doufáme, že přístí školní rok proběhne již v klidnějším duchu než tento i ten minulý, že se budeme shledávat normálně v našich školních lavicích a že budete mít možnost navštěvovat také své kroužky u nás na škole i jinde. Již nyní se můžete přihlašovat na Základní umělecké škole Habrmanova ke studiu v oboru hudebním, výtvarném i tanečním.

      Více zde.

     • Provozní řád školního hřiště
      10. 5. 2021

      Po delší době je opět možné, za předpokladu dodržování aktuálních bezpečnostních a hygienických podmínek, využívat veřejné školní hřiště. S jeho upraveným provozním řádem se můžete sezámit zde.

    • Hřiště
    • Medaile
     • Tělocvikářskou výzvu ovládl 1. stupeň
      5. 5. 2021

      V březnu a dubnu jsme všichni různými aktivitami nasbírali více než 17 000 km. Jak si takovou vzdálenost představit? Hrubým přepočtem jsme došli, doběhli a dojeli z České republiky až na Nový Zéland. Všem žákům a rodičům, kteří se zapojili, ještě jednou moc děkujeme. Náš záměr byl zvednout se ze spárů židlí a křesel během distanční výuky a užít si radost z pohybu na čerstvém vzduchu. Pochvalu zaslouží všichni, ale pro první tři třídy, které odskočily naprosto všem (včetně sborovny) obrovským rozdílem, máme odměnu, která je určitě potěší a můžou si ji užít, jakmile to bude možné. Zároveň budou odměněni diplomy, které vytvořili v hodinách informatiky žáci pátých tříd.

      Rozhodně to nebyla poslední výzva v tomto školním roce a doufáme, že se s námi zúčastníte i dalších, které přijdou.

     • Změna rozvrhů distanční výuky od 3. května
      29. 4. 2021

      O změnách rozvrhů v souvislosti s přesunem výuky na přechodná stanoviště v Centru andragogiky, v ZŠ Kukleny a v ZŠ Hučák jsme Vás již informovali. V souvislosti s touto změnou je nutná také úprava rozvrhů pro distanční výuku. S novými rozvrhy přímých a nepřímých online hodin se můžete seznámit zde.

     • Testování uchazečů o střední vzdělávání
      23. 4. 2021

      Za několik dní čeká žáky devátých ročníků a několik žáků z řad páťáků a sedmáků důležitý životní okamžik v podobě přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia.

      V letošním roce je pro účast na přijímacích zkouškách nutné doložení negativního antigenního testu (ne staršího než 7 dní) a žádné příznaky onemocnění Covid-19. Test můžeme realizovat i na naší škole. O jeho výsledku bude žákům vystaveno potvrzení, které je nutné předložit před provedením zkoušky.

      Škola poskytne testování v následujících termínech:
      V. A – 29. 4. první vyučovací hodinu v rámci prezenční výuky
      V. B – 29. 4. dle domluvy s třídní učitelkou
      VII. A – 29.4. 11:00–12:00 h
      VII. B – 29.4. 11:00–12:00 h
      IX. – 27.4. 8:30–9:00 (před konzultacemi)


      Bližší informace naleznete zde.

     • Projekty našich šesťáků
      20. 4. 2021

      Ani při distanční výuce naši žáci nezahálí a v rámci projektu z pracovních činností si zahráli na designéry a architekty. Vyrobili z doma dostupných materiálů zajímavé modely místností i celých bytů. Posuďte sami, jak se jim dařilo.

      Projekt designér/architekt

    • Projekt domeček
     • Velikonoční týden v 1. A
      6. 4. 2021

      O Velikonočním týdnu proběhla v 1. A online výuka v duchu velikonočních barev. Začali jsme modrým pondělím, kdy se nemá nic dělat, takže jsme si při výuce i odpočinuli, následovalo žluté (nebo šedivé úterý) a na závěr černá škaredá středa.

    • skřivan
     • Ptáčkoviny
      6. 4. 2021

      Pokud hledáte tip na zajímavou jarní procházku, pak i pro vás pobočka městské knihovny z Nového Hradce připravila zajímavou hru Ptáčkoviny. Vydejte se v průběhu dubna a května po jedenácti stanovištích v okolí knihovny a objevte plno krás probouzející se jarní přírody. Otevřete oči, nastražte uši, nechte se omámit jarními vůněmi. Na „ptačí stezce“ vás čekají zajímavosti z ptačí říše, tipy na knížky o ptácích, QR kódy s odkazy na ptačí zpěv a kvízové otázky.

      Mapku a bližší informace najdete na webových stránkách knihovny. 

     • Příprava na přijímačky z matematiky
      27. 3. 2021

      Čas do přijímacích zkoušek se krátí, ale ještě je stále dost prostoru si leccos zopakovat a procvičit. Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s týmem učitelů základních škol přichystal pro žáky devátých ročníků pětitýdenní program, který jim s přípravou na přijímací zkoušky pomůže. 

      Více informací naleznete zde.

    • psací potřeby
     • Sbírej kilometry pro svoji třídu
      21. 3. 2021

      Běh, kolo nebo brusle? Všechno se počítá. Od dnešního dne soutěží každý žák se svými spolužáky proti celé škole. Na rychlosti ani času nyní nezáleží, přidávat budeme pouze jednotky délky - kilometry. Až do konce dubna máte možnost zapojit se do této výzvy a porazit třeba “béčáky” nebo rovnou celou školu.

      Pravidla zde

      Výsledky zde

    • cyklisté
    • klokan
     • Matematický klokan
      17. 3. 2021

      Jako každý rok doskáče opět i k nám Matematický klokan. V pátek 19. března budou mít žáci možnost vyzkoušet si přímo v prostředí Edupage řešení 18 nebo 24 méně či více tradičních matematických úloh.

      Tato mezinárodně koordinovaná soutěž byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. V ČR se soutěžilo poprvé v roce 1995. Každoročně se této soutěže účastní více než 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí světa. 

      Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2.–3. třída ZŠ), Klokánek (4.–5. třída ZŠ), Benjamín (6.–7. třída ZŠ), Kadet (8.–9. třída ZŠ), Junior (1.–2. ročník SŠ) a Student (3.–4. ročník SŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do začátku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

       

     • Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy
      17. 3. 2021

      V letošním školním roce dochází k úpravám průběhu přijímacích zkoušek – prodloužení času u testů. Podrobnější informace naleznete zde.

      Další aktuální úpravou jsou změny termínů konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

      Pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou je stanoven první řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021

      Pro víceletá gymnázia je první řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021

      Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu k přečtení zde.

    • žáci na přijímacích zkouškách
     • Výsledky běžeckého závodu
      15. 3. 2021

      V uplynulých dvou týdnech měli naši žáci možnost opustit komfortní zónu a pokusit se zdolat běžeckou výzvu tělocvikářů. Postupně se přidávali další a další běžci a bojovali o celkové umístění.

      Zapojilo se 47 závodníků ve dvou kategoriích. Všem, kteří se zúčastnili, patří obrovský dík a těm, kteří běhali opakovaně a překonávali své limity, patří o to víc. Do posledního dne nebylo jasno o stupních vítězů, neděle byla plná zvratů a změn ve výsledcích. Obě zlaté medaile nakonec získali závodníci ze VII.B. Musíme zároveň vyzdvihnout krásné časy některých mladších žáků, kteří překonali své starší spolužáky, ale samozřejmě, že výsledek nebyl primárně to, proč jsme výzvu absolvovali. 

      Milí žáci, pokud Vás výzva a běh bavil nebo zaujal, jsme za to moc rádi. Pokračování a výdrž už je nyní na Vás. Ale nebojte, v blízké době chystáme další možnost, jak zdolávat kilometry i jinak, než běžecky a navíc je budete sbírat pro svou třídu.

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení