Aktuality

     • Závěrečná práce 9. ročníku
      28. 5. 2023

      V rámci závěrečné práce v pracovních činnostech naši deváťáci vytvořili dřevěnou hru šachy. Při výrobě si vyzkoušeli základy soustružení dřeva, seznámili se s jemným vyřezáváním dřeva lupénkovou pilkou a plně si vyzkoušeli základy lakýrnictví. Na výrobě se podíleli žáci obou tříd, dívky i chlapci, každý si vytvořil figurku dle vlastních představ. Výsledný výrobek má velmi vysoké dílenské zpracování a zejména vysokou užitnou hodnotu. Pevně věříme, že žáci v závěru školního roku výrobek ještě využijí ke zpestření přestávek při vyučování.

      Autor článku: Pavel Balda

    • Šachy od 9. ročníku
    • Dekorace ve FNHK z dobročinné sbírky školy
     • Naše škola pomáhá
      28. 5. 2023

      V rámci vánočního dne otevřených dveří v prosinci 2022 se uskutečnila dobročinná sbírka za připravené vánoční tvoření v dílničkách či výrobky našich žáků. Školní parlament následně rozhodl, že výtěžek sbírky poputuje do Fakultní nemocnice na dětské chirurgické oddělení za účelem pomoci vytvoření příjemného prostředí pro dětské pacienty. Ve spolupráci s pracovníky dětského oddělení jsme zakoupili vhodné dětské dekorace a předali je k instalaci.
      Na fotografiích se můžete podívat na vynikající výsledek Vaší sbírky, který určitě potěší každého dětského pacienta a zpříjemní mu nucený pobyt na oddělení.

      Děkujeme oddělení dětské chirurgie za spolupráci a především Vám za poskytnuté finanční příspěvky. Pevně věříme, že v započaté dobročinnosti naše škola s rodičovskou veřejností bude i nadále pokračovat.

      Autor článku: Pavel Balda

     • Projektový den – Ochrana žáka za mimořádných událostí
      22. 5. 2023

      V pondělí na naší škole probíhal celý den projekt na téma mimořádných událostí. Všichni žáci se seznámili s pojmem mimořádná událost a jak se při ní chovat. Každá třída zpracovala nějakou situaci, kterou pak prezentovala svým spolužáků v paralelní třídě. Prvňáci zjišťovali, jak se mají zachovat, pokud v jejich blízkosti vypukne požár a bude vyhlášen požární poplach. Druháci si naopak museli poradit s povodní nebo dopravní nehodou. Třeťáci dostali za úkol zjistit vše, co se týká letecké nehody nebo vichřice. Čtvrťáků se týkalo vše spojené s výbuchem plynu nebo zemětřesením. Páťáci se zabývali situací okolo úniku nebezpečné látky. Žáci 2. stupně shrnuli všechny dříve získané informace a vytvořili prezentace např. na téma evakuace, způsoby varování, terorismu a jiných hrozeb.

      Během projektového dne jsme si také vyzkoušeli cvičnou evakuaci. I přes problémy s prostory školy všichni žáci i zaměstnanci opustili školu za 3:18 min. Projektový den nás naučil spoustu nových poznatků a my jen doufáme, že je nebudeme muset použít a pokud náhodou ano, tak budeme vědět, co máme dělat.

      Autor článku: Hana Dvořáková

    • Dívky na basketbalu
     • Osmačky a deváťačky zazářily v basketbalu
      18. 5. 2023

      Krajské finále dívek pro nás skončilo krásným 2. místem a jen podtrhlo úspěšné tažení letošních osmaček a deváťaček sportovními turnaji. Totožné umístění v kraji vybojovaly dívky na podzim i ve florbale. Jediný soupeř, na kterého dívky nevyzrály, byli vítězové ze ZŠ Štefánikova, jinak všechny čtyři další zápasy dívky krásnými akcemi jednotlivců a týmovým duchem dotáhly pro nás do šťastného konce.

      Autor článku: Tomáš Baťka

     • Testování ČŠI
      17. 5. 2023

      Od 17. 5. do 2. 6. 2023 probíhá na naší škole testování ČŠI – „Zjišťování výsledků vzdělávání žáků“.

      Žáci 9. ročníku budou vyplňovat testy z německého jazyka a dějepisu. Testování z cizího jazyka se netýká žáků s podpůrnými opatřeními.

      Autor článku: Hana Dvořáková

     • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024
      15. 5. 2023

      Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: 

      1. Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, uchazečů s těmito registračními čísly:​​​​​​​​​​​​​​

      Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 15. 5. 2023. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

       

      2. Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace jsem rozhodl u uchazečů s těmito registračními čísly:

      Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě školy a na úřední desce školy dne 15. 5. 2023. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data vyvěšení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

       

      V Hradci Králové,  15. 5. 2023

      Mgr. Pavel Balda

      Ke stažení

    • Nejrychlejší Hradečák
     • Nejrychlejší Hradečák
      7. 5. 2023

      Jako každý rok jsme se účastnili soutěže Nejrychlejší Hradečák. Letošní ročník se nám vydařil, neboť naši žáci vybojovali ve velké konkurenci žáků ostatních hradeckých základních škol dvě cenné medaile- stříbro v kategorii žákyň a bronz v kategorii mladších žáků. Kromě skvělých sportovních výkonů, se vydařilo i počasí, které na sportovišti u hradeckého Sokola napomohlo ke skvělé sportovní atmosféře. Rádi bychom tímto chtěli poděkovat pořadatelům a hlavně reprezentantům naší školy, za skvělé sportovní výsledky. Sportu zdar!

      Autor článku: Ria Vlasáková

     • Pěvecké vystoupení I. A
      7. 5. 2023

      Minulý týden se žáci I. A pod vedením paní učitelky Heleny Fikarové zúčastnili vystoupení u příležitosti 20 let založení restaurace U SVATÉHO JANA ve Svobodných Dvorech. Dětem se vystoupení moc povedlo. V závěru programu se zopakovala ještě jedna písnička, do které se zapojily i děti, které se na vystoupení přišly podívat. Bylo milé, že se na slavnostní odpoledne přišli podívat i mnozí rodiče a prarodiče. Vystupující děti dostaly od majitelky malý dáreček. Všem zúčastněným moc děkujeme.

      Autor článku: Radka Hiršlová

     • I letos malujeme kamínky
      7. 5. 2023

      Po roce budou žáci naší školy opět malovat kamínky, které pomáhají.

      Výtěžek benefiční akce je určený pro Středisko rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s dětmi s postižením v Královéhradeckém kraji. Péče je poskytovaná zdarma, v domácím prostředí dítěte.

      Rádi bychom vás zapojili i mimo čas výuky. Pokud najdete na procházce zajímavý kamínek, budete mít chuť doma něco tvořit, chcete pomáhat, malujte, tvořte, zapojte i další členy rodiny!

      Namalované kamínky noste paní učitelceA. Fialové do 22. června.

      Kamínky budou k prodeji v rámci mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů ve dnech 28.–29. června v Žižkových sadech v HK, oba dny od 15 do 20 hodin.

      Autor článku: Alena Fialová

     • Zpráva České školní inspekce
      2. 5. 2023

      Vážení rodiče, žákyně a žáci,

      v měsíci březnu proběhla na naší škole periodická inspekční činnost České školní inspekce a zaměřila se na všechny oblasti vzdělávání ve všech střediscích (základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna). V souladu s naší otevřeností a transparentností zveřejňujeme úplnou inspekční zprávu na našich www pro Vaše bližší seznámení.

      Jsme velice rádi, že inspekční komise v souhrnných popisech podmínek, průběhu i hodnocení vzdělávání podrobně popsala naše nastavené systémy a skutečnosti, jež jsou plně v souladu se soudobými požadavky na poskytovatele vzdělávání. Velice si ceníme, že komise popsala naši výuku jako dobře organizovanou, odborně vedenou a pečlivě připravenou s nadprůměrnými výsledky žáků (zejména v externím hodnocení). Komise ocenila stabilní pedagogický sbor, pracující dle vhodně nastavených řídících a kontrolních mechanismů, širokou spolupráci s veřejností a zejména práci školního poradenského pracoviště. Na druhou stranu jsme obdrželi od komise i náměty na posílení činnosti v dílčích činnostech, na jejichž zlepšení už začínáme pracovat.

      Zprávu bereme jako zcela objektivní posouzení nastaveného směru naší práce s návodem na další postupné posouvání kvality našeho vzdělávání.

      Odkaz na inspekční zprávu:

      Inspekční zpráva 2023

      Autor článku: Pavel Balda

    • Zpráva České školní inspekce
    • Příroda pod drobnohledem IV. B
     • Příroda pod drobnohledem IV. B
      1. 5. 2023

      Stejně jako většina tříd, které vyrazily v den odstávky elektřiny v budově školy někam do terénu, vydaly se za přírodou také žáci ze IV. B.

      Za pomoci svých smyslů zraku, sluchu, čichu (a kde zrak už nestačil, pomohla i lupa) se pokusili v praxi ověřit a rozšířit své teoretické znalosti z přírodovědy o ekosystémech. Bohdanecký rybník a jeho okolí poskytly žákům mnoho příležitostí. Jarní proměny přírody, široká škála rostlinných i živočišných druhů, různé druhy a typy půd umožnily žákům ověřit si, jak jedna složka ekosystému ovlivňuje druhou a jak jedna bez druhé není schopna přežít. 

      Autor článku: Milena Janáková

     • Hradec, město královen
      1. 5. 2023

      Sedmáci navštívili 25. 4. hradecké muzeum, aby se dozvěděli zajímavosti z historie Hradce Králové a doplnili si své znalosti z hodin dějepisu. Edukační program byl zakončen procházkou historickým centrem a seznámením s významnými památkami našeho města.

      Autor článku: Alena Fialová

     • Výtvarná výzva předčila očekávání
      30. 4. 2023

      Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili jarní výtvarné výzvy o ptačí hnízdo. Cílem této akce bylo objevovat, zkoumat a tvořivě pracovat na určitém tématu, šířit co nejvíce veselé a pozitivní nálady a naladit se na jaro. Sešlo se 10 opravdu nádherných rozmanitých výrobků, které zkrášlily prostory naší školy a potěšily nejednoho kolemjdoucího. Ještě jednou VELKÝ DÍK !

      Autor článku: Zina Dušková

     • Adrenalin I. A v Janských Lázních
      30. 4. 2023

      I. A minulý čtvrtek vyměnila školní lavice za místo v autobuse a vydala se směr Krkonoše. Výletním cílem byly Janské Lázně. A ne jen tak náhodou, jeli jsme navštívit spolužáky Dádu a Máťu. Již první část výletu byla tak trochu adrenalinová. Příjemná procházka lesní cestou se stala dobrodružnou, když jsme s dětmi přelézali a podlézali napadané kmeny.

      Kluci o naší výpravě vůbec nic netušili, a tak bylo překvapení veliké. Celá třída kluky téměř umačkala radostí. Absolvovali jsme krátkou prohlídku lázní a příjemnou procházkou, tentokrát bez stromů, jsme došli až na kolonádu, kde jsme si dali výbornou zmrzlinu.

      Pak nás čekal skvělý zážitek na Stezce v korunách stromů. Ač si někteří nebyli jistí, zda se vůbec na cestu vzhůru odhodlají, nakonec nad koruny stromů vystoupali úplně všichni žáci. Pokochali jsme se nádhernými výhledy na Černou horu i Janské Lázně a vydali se na cestu zpět. Pro některé to byl pořádný sešup, protože dolů jsme to vzali toboganem. Odvezli jsme si úžasné adrenalinové zážitky.

      Autor článku: Helena Fikarová

    • 1. A v Janských Lázních
     • Den s mojí třídou - VIII. B
      30. 4. 2023

      Ve čtvrtek 20. dubna absolvovala VIII. B „Den s mojí třídou“. Dopoledne bylo ve znamení společných her ve škole. V poledne jsme se přesunuli do centra Hradce Králové, využili nádherného počasí vyhlídkou z Bílé věže a seznámili se s významnými památkami. Závěr programu nám zpestřila paní učitelka Fialová zajímavým a poutavým povídáním o historii města. Pro všechny zúčastněné to byl prima vydařený den.

      Autor článku: Olga Kracíková

    • Výhled z Bílé věže
     • Můj charakter: dlouhodobý projekt pro deváťáky
      30. 4. 2023

      Ve vybraných hodinách výchovy k občanství si deváťáci vytvořili svůj osobní deník „Můj charakter“. Projekt vedl k zamyšlení se nad svým charakterem, nad vhodnou volbou střední školy i o světě kolem nás.

      Máme za sebou všech 10 lekcí, kde zásadní otázky zněly: Proč na charakteru záleží?

      Jaký je můj osobní sen? Prokázal jsem statečnost? Jsem spravedlivý? Mám pevnou vůli? Myslím kriticky? Jsem tu pro vás? Umím spolupracovat? Mám smysl pro humor? Jsem schopen sebereflexe?

      Po vzoru Komenského „vůbec nelze připustit, aby se mládež zaměstnávala ve školách věcmi, s nimiž si později nemůže nic počít, nýbrž věcmi, potřebnými pro životní praxi,“ gratulujeme k dobrému charakteru.

      Autor článku: Hana Šebestová

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení