Aktuality

     • Škola je naše!
      4. 4. 2023

      Poslední březnovou noc se rozhodla 9. A strávit ve škole. Nocování nepatřilo Andersenovi, ale společným hrám v tělocvičně, schovce ve tmě, povídání a také úpravám vlasů. Někteří kluci se rozhodli vyzkoušet služby barberů Filipa & Matěje a s odvahou se svěřili do jejich rukou. Žáky také navštívila paní učitelka Fialová a jak je jejím zvykem, nepřišla s prázdnou. Následovalo půlnoční překvapení v podobě předávání třídních mikin. Překvapení a spokojenost byly veliké, že se nám ani spát nechtělo. 

      Autor článku: Zdena Nováková

    • Škola je naše!
    • Literárně-dějepisná exkurze – Praha
     • Literárně-dějepisná exkurze – Praha
      4. 4. 2023

      V návaznosti na probírané téma Národní obrození se obě osmé třídy vydaly na prohlídku Prahy, kde se žáci na chvíli proměnili v průvodce a cílem jejich cesty centrem stověžaté matičky bylo Národní divadlo. Při hodinách češtiny si rozdělili témata a než se vypravili do hlavního města, zpracovali si vybrané téma tak, aby spolužákům představili jednotlivé památky. Jejich trasa vedla od Národního muzea přes Václavské náměstí, následně uličkami kolem Stavovského divadla až na Staroměstské náměstí, kde si ukázali významné stavby. Jejich kroky vedly od Rudolfina kolem Klementina a dál po nábřeží, odkud se všichni kochali pohledem na Karlův most a Hrad. Počasí bylo aprílové, ale průvodce od výkladu neodradilo. Po vstupu do Národního divadla si třídy převzali opravdoví průvodci a pak už mohli všichni obdivovat naši kapličku od základních kamenů v suterénu až po terasu s trigami. Žáci dostali od průvodců pochvalu za připravenost a spolupráci, posuďte sami.
      Napsali o nás

      Autor článku: Zdena Nováková

     • Velikonoční putování po Svobodných Dvorech
      2. 4. 2023

      Procházku jarní přírodou spojenou s luštěním křížovky pro Vás připravil Klub rodičů a přátel školy, za což jim patří velký dík. Stáhněte si přiloženou mapku a křížovku, a pokud se Vám podaří projít celou trasu a úspěšně nalézt celou tajenku, můžete ji odevzdat do poštovní schránky některé z našich mateřských škol nebo do schránky základní školy. Ve středu 12. dubna budou vylosováni výherci, kteří obdrží velikonoční odměnu.

      Křížovka

      Mapa​​​​​​​

      Autor článku: Milena Janáková

     • Děti Nagana
      30. 3. 2023

      V pondělí 3. 4. zhlédnou žáci 6. až 8. ročníku film Děti Nagana. Mnohým z nás se vybaví úspěch českých hokejistů na ZOH v Naganu. Film ale není jen o hokeji, sportu a olympijských hrách. Přináší mnoho témat, která zažíváme, která formují náš život. Jsou to týmová práce, fair play, přátelství, motivace, naše sny, vzory, opora a význam rodiny, hrdost národa, ale i problematika sociálních sítí, šikany, působení médií, jejich věrohodnost nebo touha po senzaci a výdělku.

      Věříme, že se našim žákům bude film líbit a namotivuje je k zamyšlení i společné diskusi.

      Autor článku: Alena Fialová

     • Den naruby
      28. 3. 2023

      Žákovský parlament na jednom ze svých zasedání rozhodl o konání Dne naruby. Byl naplánován na 28. března, tedy na Den učitelů slavený v naší zemi vždy na výročí narození Jana Amose Komenského.

      Jan Amos Komenský stavěl na respektuhodném postoji k žákům a dbal na rozvoj praktických dovedností. Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.

      Pravidla stanovená žákovským parlamentem byla naplněna a role se v tento den na naší škole obrátily. Žáci se ujali výuky, učitelé se postavili do pozic žáků. Fantazii se meze nekladly a o překvapení nebyla nouze. Rozmanitá fotogalerie je toho důkazem.

      Autor článku: Hana Šebestová

     • Barevné dny
      28. 3. 2023

      Školní družiny si opět připravily na tři dny před velikonočními prázdninami dekorace do vstupního vestibulu a do školní jídelny. Každý den bude patřit jiné barvě. Budeme rádi, pokud se do akce zapojíte tím, že přijdete do školy oblečeni v těchto barvách. Pondělí – MODRÉ, úterý – ŽLUTÉ, středa – ŠKAREDÁ (černá, šedá).

      Autor článku: Radka Hiršlová

     • Workshop PdF UHK
      28. 3. 2023

      Univerzita Hradec Králové minulý týden poskytla prostor pro rozšiřování obzorů našich osmáků. Žáci se v průběhu dne snažili zorientovat v akademickém prostředí, hledali si místnosti seminářů a absolvovali workshopy, přednášky a stanoviště se zaměřením na etickou výchovu v rámci pedagogických dnů pořádaných unverzitou. Po programu naši exkurzi završila krátká návštěva Studijní a vědecké knihovny.

      Autor článku: Tomáš Baťka

     • Liga tří škol – přehazovaná
      28. 3. 2023

      V Libčanech se v minulém týdnu odehrál v pořadí již třetí turnaj letošního sportovního projektu a bylo se na co dívat. Ve velmi kvalitním podání přehazované soutěžily týmy chlapců, dívek a na závěr i ve smíšené variantě. Radost střídalo napětí, chlapci v průběhu dne nenašli konkurenci. Po třech odehraných turnajích (fotbal, vybíjená a přehazovaná) je pořadí škol ZŠ Libčany, ZŠ Nechanice a ZŠ Svobodné Dvory naprosto vyrovnané a my se těšíme na rozhodující bitvy v závěru školního roku.

      Autor článku: Tomáš Baťka

     • Sběr papíru
      20. 3. 2023

      Po delší pauze je tu opět sběr papíru. V pondělí 24. a v úterý 25. dubna bude u sokolovny připraven kontejner, do něhož můžete zanést nashromážděný starý papír. Výtěžek ze sběru bude vložen do fonfu KRPŠ, který škola využívá například na nákup odměn pro žáky za různé soutěže, aktivity apod. 

      Autor článku: Milena Janáková

     • Den otevřených dveří
      20. 3. 2023

      Téměř celý den jste s námi mohli prožít ve středu 15. března. V dopoledních hodinách jste mohli navštívit kteroukoliv třídu a okusit tak atmosféru vyučování. Odpoledne bylo možné nahlédnout do všech prostor, vyzkoušet si většinu pomůcek, pohovořit s vyučujícími a ostatními návštěvníky. 

      Věříme, že se Vám u nás líbilo.

      Autor článku: Milena Janáková

     • Povzbuzení pro deváťáky
      12. 3. 2023

      ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Přijímací zkoušky se blíží a my bychom rádi povzbudili naše deváťáky do další aktivity v přípravě na ně. Snad pro Vás budou motivující i následující data.

      Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT zveřejnilo souhrnná data o úspěšnosti žáků u jednotných přijímacích zkoušek v 9. ročníku za rok 2022.

      Z podrobných výsledků vybíráme jednoduše čitelný a vypovídající údaj – percentil úspěšnosti našich žáků. Percentil vyjadřuje, kolik procent všech žáků mělo horší výsledky než naši žáci. V případě zcela standardního průměru se číslo rovná 50 %, tzn. polovina žáků má lepší výsledky, polovina žáků má horší výsledky. 

      V roce 2022 konalo jednotnou přijímací zkoušky 22 našich deváťáků a v průměru dosáhli na 65,1 percentil v Českém jazyku a 63,4 percentil v matematice.

      Z výsledků je tedy patrné, že naši žáci dosahují nadprůměrných výsledků při skládání jednotné přijímací zkoušky v 9. ročníku z obou předmětů. 

      Tyto údaje nám potvrzují i výsledky druhého hodnotícího parametru v devátém ročníku – výsledky projektu Přijímačky nanečisto pro školy Hradce Králové (2x druhé místo v posledních dvou ročnících).

      Uvedené údaje přijímáme zejména jako aktivační a motivační prvek do samotné přípravy žáků devátého ročníku na přijímací zkoušku. 

      Autor článku: Mgr. Pavel Balda

      Podrobné výsledky

      Barevné čtverečky ukazují umístění jednotlivých žáků – výraznější barva znamená vyšší koncentraci žáků v dané úspěšnosti. Na ose x je vynesena úspěšnost v ČJ od 0 do 100 %, na svislé ose úspěšnost v MA od 0 do 100 %. Kříž os znázorňuje střední úroveň úspěšnosti všech žáků. Naši žáci jsou zvýrazněny modrým bodem.​​​​​

     • Den plný jídla a jarních zvyků
      9. 3. 2023

      Od Tří králů přes jitrnice, Masopust až po Velikonoce se děti z I. B posunuly na každoměsíční návštěvě knihovny v Kuklenách.

      Dozvěděli jsme se o maskách zvířat a nadpřirozených bytostí, a dokonce i o různém jídle, které se v těchto časech podává. Až jsme z toho dostali hlad!

      Zjistili jsme také, že naši předci se velice dlouho postili a měli jen neděle k tomu, aby se najedli. To my jsme se najedli hned vzápětí, abychom utišili naše kručící bříško.

      Na závěr celého dne jsme si vyzkoušeli, jak umějí kluci vázat mašle pro nadcházející svátek, který sice bude až za měsíc, ale to nám vůbec nevadilo.

      Autor článku: Martina Vinšová

     • Komplikace v rekonstrukci – zastavení stavby
      9. 3. 2023

      Vážené žákyně, žáci a rodiče,

      z rozhodnutí investora stavby (zřizovatele) je v současné době oficiálně zastavena stavba v rámci rekonstrukce naší školy.  Zhotovitel rekonstrukce nedodržel předepsané technologie - provedl nevhodnou betonáž výtahové šachty (potvrzenou zkušebním ústavem). Z tohoto důvodu byla v pondělí 27. 2. 2023 stavba zastavena, s výzvou k předložení nápravy dané situace. Zhotovitel zatím nepředložil konkrétní kroky pro sjednání nápravy, nicméně se zřizovatelem už proběhlo jednání o dalším možném vývoji rekonstrukce a zejména případného vlivu na organizaci nového školního roku.

      Jako pravděpodobná se jeví varianta nového statického vyztužení stávající výtahové šachty s novým posudkem a změnou ve stavební dokumentaci. V krajní situaci může nastat i demolice stávající výtahové šachty a opětovná výstavba.

      Tyto uvedené kroky mohou negativně zasáhnout do plánovaného termínu dokončení rekonstrukce naší školy. V současné době nelze odhadnout možné časové zdržení či rozsah prací přesunutých za plánovaný termín dokončení (srpen 2023). Celá situace se může vyřešit i bez jakéhokoliv časového zdržení v termínu dokončení.

      Současný stav jsme museli se zřizovatelem řešit i z důvodu organizace zápisu do prvního ročníku na nový školní rok. Dle dohody budeme otevírat do prvního ročníku dvě první třídy. Může nastat opětovná situace jako v letošním školním roce, kdy bude jedna první třída začínat školní rok v náhradních prostorách mimo budovu školy. V současné době je zcela předběžné odhadovat celý vývoj situace, nicméně zejména vůči našim budoucím prvňáčkům je nutné tuto situaci zmínit a předem upozornit na uvedené případné komplikace v úvodu nového školního roku.

      Čekáme na další kroky zhotovitele a následně Vás budeme informovat o pravděpodobnějším vývoji stavby. 

      Pevně věříme, že i tyto případné komplikace zdárně překonáme a zase zajistíme všem našim žákům plnohodné vzdělávání.

      S přáním pohodového dne

      Mgr. Pavel Balda

       

     • Lyžařský výcvik – den třetí
      8. 3. 2023

      Včerejší mraky nezklamaly a do dnešního rána připravily našim lyžařům novou přibližně deseticentimetrovou vrstvu čerstvého sněhu. Z obavy, že na počátku března už třeba nebude dost sněhu, se nakonec podle vyjádření instruktorů vyklubaly nejlepší podmínky za celou sezónu.

      I naprostí začátečníci si dnes vyzkoušeli skutečný vlek a ti zdatnější si užívali poloprázdnou velkou sjezdovku. Všichni už se těší na zítřek. Snad počasí vydrží.

      Autor článku: Milena Janáková

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové Czech Republic
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení