Aktuality

     • Oznámení o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
      9. 3. 2021

      Milí rodiče a naši budoucí žáčci.

      Zápis do první třídy se blíží. I v tomto roce je bohužel jeho průběh poznamenán protiepidemilogickými opatřeními. Podrobné informace o průběhu zápisu, seznam ulic spadajících do našeho školského obvodu a podrobná kritéria přijetí si můžete přečíst zde, to nejdůležitější již v následujících řádcích.

      1. Zápis bude probíhat elektronicky v termínu od 1. do 30. dubna 2021 v systému, který bude zveřejněn na našich www stránkách.
      2. Do 5 dnů od elektronického podání žádosti se dostaví zákonný zástupce dítěte v předem domluveném čase k podpisu vytištěné přihlášky a předložení souvisejících dokumentů. 
      3. Kdo nemá možnost provést zápis elektronicky, dostaví se osobně v termínech:
           pátek 16. 4. 2021 od 16.00 do 17.00
           sobota 17. 4. 2021 od 9.00 do10.00
      4. Potřebné dokumenty:
       ● rodný list dítěte,
       ● občanský průkaz zákonného zástupce,
       ● cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců,
       ● zdravotní průkaz dítěte.
      5. Při žádosti o odklad školní docházky je třeba předložit:
       ● doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
       ● doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

       

    • Oznámení o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
     • Střípky z výuky v II. B v únoru 2021
      3. 3. 2021

      I druháci mohou alespoň podle fotografií zavzpomínat na aktivity s různými kartičkami a pomůckami, které nyní během distanční výuky musel nahradit Jamboard a další online nástroje. Ale i díky nim se zajisté mnohému naučí a zažijí ten hřejivý pocit, že nad zadaným úkolem zvítězili.

     • Virtuální běžecký závod ZŠ Svobodné Dvory
      1. 3. 2021

      Dost bylo počítačů, tabletů a mobilů! Pojďme společně na chvíli vyměnit židli a gauč za čerstvý vzduch a pohyb. Máte možnost se zúčastnit našeho virtuálního běžeckého závodu, jehož pravidla jsou naprosto jednoduchá a závodit může celá škola.

      Pravidla

      • V termínu 1. – 14. března kdykoliv vyběhněte na trať dlouhou 2 km (chlapci) a 1 km (dívky).

      • Výsledný čas zaznamenejte pomocí chytrých technologií (hodinky, aplikace atd.), vyfoťte snímek obrazovky popř. hodinek, kde bude vidět čas a vzdálenost a pošlete ve zprávách jako přílohu (Tomáš Baťka) nebo na školní email (tomas.batka@zssvobodnedvory.cz).

      • Pokud máte pocit, že jste zaběhli trať moc pomalu, vyběhněte další den znovu a vylepšete si svůj čas či výsledné umístění, pokusů máte neomezeně a bude se počítat ten nejlepší čas. Pokud takovou vzdálenost neuběhnete, nevadí! Klidně to zvládnete i rychlejší chůzí.

      • Dodržujte zásady fair – play, ať si to společně užijeme. A pamatujte, důležité není vyhrát, ale zúčastnit se!

      • Vaše výsledky budeme průběžně aktualizovat v následující tabulce, kterou si otevřete pouze pod školním e-mailem. Nic víc, nic míň!

      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JD_cLpOTcFL2GlVKWkv_KC5IEBZYu45Zr-geB9GRkUU/edit#gid=0

      Sportu zdar! Váš tým tělocvikářů

    • Virtuální běžecký závod ZŠ Svobodné Dvory
     • Oznámení o uzavření MŠ a ZŠ od 27. 2. 2021
      27. 2. 2021

      Základní škola a Mateřské škola Hradec Králové - Svobodné Dvory Vás informuje, že že na základě krizového opatření č. 200 vlády ČR ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE), se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a základní škole s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

      Kompletní informace pro získání ošetřovného získáte na odkazu:

      https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

      (podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení).

      Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

      Více zde.

     • Soutěžení se žabkami v družině
      19. 2. 2021

      První polovina února byla ve všech odděleních družiny pro 1. a 2. ročník vedle masopustních tradic také ve znamení soutěžení s žabkami. Děti si žabičky nejprve vlastnoručně vyrobily a poté se snažily natrénovat nadhození a chycení kuličky připevněné na provázku do pusy žabky. Trénink poté zúročily v soutěži o co největší počet chycených míčku za minutu a také o co nejvíce bezchybně chycených míčků za sebou. Děti zajisté potvrdí, že to byla veliká zábava.

     • Dočasná změna trasy linek č. 16 a 16Š od 1. 3. 2021
      18. 2. 2021

      Z důvodu částečné uzavírky ulice Za Škodovkou dochází od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2022 ke změně trasy linek č. 16 a 16Š v úseku Hlavní nádraží – Svobodné Dvory a zpět, viz obrázek.

      Zrušené zastávky: ZVU (pro linku č. 16 a 16Š), ŽIŽKOV, KAVÁK

      Náhradní zastávky: TERMINÁL HD (nást. B1 směr Stěžery, nást. D2 směr Roudnička), NA OKROUHLÍKU, KAVÁK (u prodejny Koupelny Ptáček)

      Časy odjezdů spojů z ostatních zastávek zůstávají nezměněny.

     • Karneval v družině I. B
      16. 2. 2021

      Přísná protiepidemiologická opatření letos znemožnila žákům prvního stupně užít si hemžení nejrůznějších masek po celé budově školy, jak tomu bylo v jiných letech. 
      Děti z prvních a druhých tříd si povídaly během výuky i během odpoledního pobytu ve svých družinách o tradicích během masopustu, vyráběly si drobné masky a nakonec si užily také odpoledne plné her a soutěží. Pojdme nahlédnout například do družiny I. B. 

      Tak co, milí rodiče, poznáte své ratolesti skryté za maskami a rouškami?

    • Karneval v družině I. B
    • Dotazník MMHK
     • Dotazník MMHK
      15. 1. 2021

      Vážení rodiče, 

      s dovolením Vás upozorňujeme na aktivitu MMHK. Jedná se o mapování názorů veřejnosti na dopravní mobilitu v jednotlivých lokalitách města. V uvedeném dotazníků můžete vyjádřit případný názor na řešení dopravní situace v oblasti Svobodných Dvorů (do 31. 1. 2021).

      S přátelským pozdravem

      tým ZŠ Svobodné Dvory

      Dotazník naleznete na odkazu:

      https://www.hradecjede.cz/swot-analyza-a-nazorova-mapa/

     • Ostrov čtenářů
      6. 1. 2021

      O tom, že jsou naši prvňáčci šikovní není pochyb. I přes všechny překážky už zvládli základy čtení a mohou se nazývat čtenáři. Jejich dík si zaslouží i rodiče, kteří jim při zvládání čtení hodně pomáhají. Nahlédněte do jejich putování za pokladem na Ostrově čtenářů a aktivit v předvánočím čase ...

    • Ostrov čtenářů
     • PF 2021
      19. 12. 2020

      Vážení rodiče, vážení žáci,

      srdečně Vám děkujeme za Vaši spolupráci v roce 2020. Naším vzájemným úsilím jsme zatím překonali všechny nástrahy dané současnou pandemií. 

      Přejeme Vám radostné a pokojné prožití vánočních svátku a zejména klidný, pohodový a ničím nerušený nový rok 2021.

     • Převod části úplaty za družinu do druhého pololetí
      14. 12. 2020

      Vzhledem k omezenému provozu školní družiny v prvním pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům navštěvujícím družinu převedena část uhrazených prostředků na úhradu úplaty za druhé pololetí školního roku 2020/2021.

      Pro žáky 1. a 2. ročníku převádíme 200 Kč, pro žáky 3. a 4. ročníku převádíme 300 Kč.

    • Převod části úplaty za družinu do druhého pololetí
     • Deutsch kreativ - němčina tvořivě
      3. 12. 2020

      Během distanční výuky si žáci sedmých tříd, kteří v září začali s výukou němčiny, vyzkoušeli tvořit slovní mraky pomocí webu wordart.com. Zvolili si dosud osvojená slovíčka - pozdravy, dny v týdnu, čísla a  barvy. Zadali je do programu, zvolili si font písma, barvu, tvar a program vytvořil dle jejich zadání slovní mrak. Zkusíte to také?  

     • Sběr papíru
      2. 12. 2020

      V pátek 4. 12. se uskuteční další školní sběr papíru.

      Vzhledem k výjimečnému stavu způsobenému pandemií Covid-19 prosíme všechny zúčastněné o respektování opatření vycházejících ze stupně pohotovosti č. 3.

      Kontejner na papír bude na dvoře školy přistaven již ve čtvrtek od cca 17:00.

      Samotný sběr pak proběhne v pátek od 7:00 bez účasti žáků. Prosíme tedy rodiče, aby sami odkládali sběr do přistaveného kontejneru.

      Během sběru je nutné respektovat následující opatření:

      • rodiče nesmí přijít do kontaktu s žáky školy
      • všichni zúčastnění musí mít při odkládání sběru nasazenou roušku
      • je nutné dodržovat odstup od další osoby (dalšího rodiče) 2 metry

       

      Všechna opatření vychází se současné situace a slouží tedy k minimalizaci nebezpečí jak pro žáky školy, tak pro samotné rodiče. Děkujeme proto za Vaši spolupráci a respektování výše uvedených pravidel.

    • Sběr papíru
    • Informace pro žáky devátého ročníku
     • Informace pro žáky devátého ročníku
      28. 11. 2020

      tomto školním roce nemohly být uskutečněny prezentace středních škol a zaměstnavatelů v prezenční formě. Z toho důvodu vznikla tzv. elektronická burza škol, v jejímž rámci se střední školy mohou prezentovat formou krátkých propagačních videí.

      Videa, od středních škol jsou k dispozici na https://skolysobe.cz/ pod tlačítkem Kam na školu. Na úvodní stránce je mapa se sídly středních škol i jejich odloučených pracovišť. Školy lze vyhledávat jak z hlediska jejich umístění (tlačítko Všechny okresy, rozbalí se výběr okresů), tak podle oblastí zaměření. Po kliknutí na název konkrétní školy se zobrazí kontaktní údaje a termíny dnů otevřených dveří. Nejvíce vypovídající o školách jsou krátká videa, která lze spustit přímo na stránce.

      Některé střední školy svá prezentační videa zatím nedodaly, ať už z důvodu komplikované situace související s koronavirovou krizí, nebo z jiných důvodů. Stránky budou průběžně aktualizovány. 

  • Kontakty
   • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66
   • reditelna@zssvobodnedvory.cz
   • 495 436 033, 728 497 558
   • Spojovací 66/54 503 11 Hradec Králové
   • 50.223123, 15.779437
   • 70886075
   • dv5tdjd
   • 600088880
  • Přihlášení